ลิ้งค์เชื่อมต่อ

คนอเมริกันมองพฤติกรรมที่เข้าข่าย 'ก่อกวนรังควานทางเพศ' ต่างกัน


Participants march against sexual assault and harassment at the #MeToo March in the Hollywood section of Los Angeles on Nov. 12, 2017.
Participants march against sexual assault and harassment at the #MeToo March in the Hollywood section of Los Angeles on Nov. 12, 2017.

สตรีและชนกลุ่มน้อยมักตีความการก่อกวนรังควาญทางเพศเข้มงวดกว่า ขณะที่ผู้ชายกับคนหนุ่มสาวจะมองสถานการณ์ต่างไป

ผลการสำรวจของ Reuters/Ipsos ที่ทำกับผู้คนกว่า 3,000 คนทั่วสหรัฐฯ และเผยแพร่ในสัปดาห์นี้ ตั้งคำถามเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ 8 สถานการณ์ เพื่อให้ผู้คนตอบคำถามว่าเรื่องดังกล่าวจัดเป็นการ "ก่อกวนรังควานทางเพศ" หรือ "sexual harassment" หรือไม่

ผลที่ได้แสดงถึงความเห็นหรือการตีความที่แตกต่างกันระหว่างคนแต่ละกลุ่ม เพศ และวัย และชี้ถึงความจำเป็นที่บริษัทนายจ้างหรือฝ่ายบุคคลจะต้องจัดทำมาตรฐานที่ชัดเจนสำหรับพนักงานของตน

ในขณะที่ผู้คนส่วนใหญ่เห็นว่า การจงใจลูบคลำหรือจูบเพศตรงข้ามโดยไม่ได้รับความยินยอมนั้น ถือเป็นการก่อกวนรังควานทางเพศ ความเห็นที่แตกต่างจะเกิดขึ้นสำหรับสถานการณ์อื่น

เช่น สำหรับการกล่าวชมเชยเกี่ยวกับรูปลักษณ์โดยที่เจ้าตัวไม่ต้องการนั้น 38% ของผู้ตอบคำถามเห็นว่าเป็นการก่อกวนรังควานทางเพศ ในขณะที่ 47% เห็นว่าไม่เป็น

สำหรับกรณีการเล่าเรื่องตลกสองแง่สองง่ามหรือ dirty joke นั้น 41% ของผู้ตอบคำถามเห็นว่า เรื่องดังกล่าวเป็นการก่อกวนรังควานทางเพศ แต่ 44% ไม่เห็นว่าเรื่องนี้เข้าข่าย

ส่วนการโอบกอดผู้อื่นโดยไม่ได้รับการยินยอมจากเจ้าตัวนั้น 44% ของคนอเมริกันที่ตอบคำถามเห็นว่า เป็นการก่อกวนรังควานทางเพศในขณะที่ 40% เห็นว่าไม่เป็น

แต่สำหรับผู้ตอบคำถามที่เป็นชนกลุ่มน้อยแล้ว ส่วนใหญ่กว่าคือ 52% เห็นว่าการโอบกอดโดยเจ้าตัวไม่ยินยอมนับเป็นการก่อกวนรังควานทางเพศ ขณะที่ 39% ของคนอเมริกันผิวขาวเห็นว่าเรื่องนี้ไม่เข้าข่ายแต่อย่างใด

ในแง่ของการแตะเนื้อต้องตัวแบบจงใจโดยเจ้าตัวไม่ยินยอมนั้น กลุ่มผู้ชายในสัดส่วนที่น้อยกว่าคือ 81% เห็นว่าเป็นการก่อกวนรังควานทางเพศในขณะที่สตรี 89% มองว่าเรื่องนี้เป็นการก่อกวนรังควานทางเพศ

ความแตกต่างในแง่การตีความและการยอมรับพฤติกรรมที่เข้าข่ายก่อกวนรังควานทางเพศหรือไม่นี้ ยังสะท้อนให้เห็นได้จากความแตกต่างของวัยด้วย กล่าวคือ สำหรับคำถามที่ว่าการส่งรูปโป๊เปลือยให้ผู้อื่นโดยที่เจ้าตัวไม่ต้องการ ถือเป็นการก่อกวนรังควานทางเพศหรือไม่ ส่วนใหญ่ของกลุ่มผู้ตอบคำถามที่มีอายุจะเห็นว่าเรื่องนี้เป็นการก่อกวนความทางเพศ แต่กลุ่มคนวัยรุ่นในอเมริกาซึ่งอายุน้อยกว่าจะมีระดับการยอมรับต่อเรื่องนี้มากกว่า

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเกี่ยวกับการก่อกวนรังควานทางเพศ กล่าวว่า เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ว่า สตรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสตรีที่เป็นชนกลุ่มน้อย มักตีความหรือให้คำจำกัดความเรื่องการก่อกวนรังควานทางเพศแตกต่าง หรือกว้างกว่าผู้ชาย จากประสบการณ์ของตนที่เคยประสบมาในอดีต

ขณะนี้คณะกรรมการ Equal Employment Opportunity Commission ของสหรัฐฯ ระบุว่า การก่อกวนรังควานทางเพศอาจรวมถึงพฤติกรรมทางเพศซึ่งไม่เป็นที่ต้องการ รวมทั้งการปฏิบัติหรือการใช้คำพูดที่ส่งผลต่อการทำงาน การจ้างงาน หรือสร้างบรรยากาศการทำงานที่ไม่เป็นมิตร

XS
SM
MD
LG