ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สถานีที่รับฟังได้

รายชื่อสถานีที่สามารถรับฟังรายการจากวีโอเอ

รายชื่อสถานีวิทยุพันธมิตร และเวลาที่ออกอากาศ รายการของวีโอเอภาคภาษาไทย

VOA THAI AFFILIATE STATIONS

ลำดับที่

จังหวัด

สถานีวิทยุพันธมิตร / คลื่นความถี่

เวลาออกอากาศ

1Bangkok
กรุงเทพฯ
Chulalongkorn U. Broadcasting Station / FM 101.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
06.30 - 07.00
2Bangkok
กรุงเทพฯ
Thammasat University / AM 981
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
16.30 - 17.00
3Chiang Mai
เชียงใหม่
Chiangmai University Radio / FM 100
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
08.30 - 09.00
4Chiang Mai
เชียงใหม่
Chiangmai Radio / FM 93.75
สถานีวิทยุเชียงใหม่เรดิโอ
19.35 - 20.00
5Chiang Mai
เชียงใหม่

MJU Radio / FM 95.5

สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้

12.00 - 12.30 (จ - ศ)

18.20 - 18.55 (ส - อา)

6 Kamphaengphet
กำแพงเพชร
Rajabhat U. Radio / FM 91.25
สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
08.30 - 09.00
7Khonkaen
ขอนแก่น
Khonkaen University Radio / FM
สถานีโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตและวิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
06.00 - 06.30
8 Khonkaen
ขอนแก่น
TOP TEAM Radio / FM 100.75
สถานีวิทยุท็อปทีมเรดิโอ
06.00 - 06.30
9Mahasarakham
มหาสารคาม
Mahasarakham University Radio / FM 102.25
สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
06.30 - 07.00
10Nakhon Si Thammarat
นครศรีธรรมราช
Rajabhat U. Radio / FM 107.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (เสียงมหาชัย)
08.30 - 09.00
11

Narathiwat
นราธิวาส

Narathiwat PNU Radio / FM 92.25

สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

08.05 - 08.30
12Nong Khai
หนองคาย
สถานีวิทยุหนองคายเรดิโอ / FM 88 06.30 - 07.00
13Phitsanulok
พิษณุโลก
Naresuan U. Radio / FM 107.25
สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยนเรศวร
08.30 - 09.00
14Pattani
ปัตตานี
Prince of Songkhla U. - Pattani / FM 107.25
สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี
06.00 - 06.30
15Phattalung
พัทลุง
Thaksin University Radio / FM 100.75
สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
06.30 - 07.00
16Songkhla
สงขลา
Hadyai U. Radio / FM101.25
สถานีวิทยุชุมชน U-RADIO มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
06.30 - 07.00
17Songkhla
สงขลา
Kasetsart University Radio Station / AM 1269
สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตรและบริการสาธารณะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สงขลา

19.30 - 19.55 (จ - ศ)

16.05 - 16.30 (ส - อา)

18Songkhla
สงขลา
Prince of Songhkla U. - HadYai / FM 88
สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่
06.00 - 06.30
19Songkhla
สงขลา

RFM 97.50

สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

06.05 - 06.30 (จ - ส)

08.30 - 09.00 (อา)

20Tak
ตาก
BLUE FM / FM 98.75
สถานีวิทยุบลูเอฟเอ็ม

07.30 - 08.00, 19.30 - 20.00 (จ - ศ)

07.30 - 08.00, 19.00 - 19.30 (ส)

19.00 - 19.30 (อา)

21Ubon Ratchathani
อุบลราชธานี
Radio Thailand - Ubon Ratchathani / FM 98.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุบลราชธานี
15.30 - 16.00
22Udonthani
อุดรธานี
Live Hits Radio / FM 98.0
สถานีวิทยุชุมชนไลฟ์ฮิตเรดิโอ
08.30 - 09.00
23Yala
ยะลา
Rajabhat U. Radio / FM 93.25 & 98.50
สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

06.30 - 07.00 (จ - ศ)

08.30 - 09.00 (ส - อา)

24 Mobile Application “ONAIRPLUS” Live Streaming

XS
SM
MD
LG