ลิ้งค์เชื่อมต่อ

เกี่ยวกับเรา

รู้จักวีโอเอ ภาคภาษาไทย และบุคลากรของเรา

วีโอเอเป็นองค์กรข่าวระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ เผยแพร่ข่าวสารบนสื่อต่างๆ หลายช่องทาง เป็นภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศทั้งหมดมากกว่า 45 ภาษา ผู้รับข่าวสารของเราอยู่ในประเทศที่เข้าถึงสื่อเสรีได้อย่างจำกัด หรือไม่สามารถเข้าถึงสื่อเสรีได้เลย

วีโอเอก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2485 โดยมุ่งมั่นที่จะเสนอข่าวที่เป็นความจริง ครอบคลุม และเป็นอิสระ งบประมาณทั้งหมดของวีโอเอมาจากผู้เสียภาษีชาวอเมริกัน ซึ่งองค์กรของเราเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงาน U.S. Agency for Global Media

พันธกิจของวีโอเอและความเป็นอิสระในการทำข่าวของเราได้รับการรับรองโดยกฎหมายที่ปกป้องวีโอเอจากอิทธิพล แรงกดดัน หรือการตอบโต้แก้แค้นโดยเจ้าหน้าที่รัฐหรือนักการเมืองอเมริกัน

ในปี พ.ศ. 2519 ประธานาธิบดี เจอรัลด์ อาร์ ฟอร์ด ลงนามรับรองกฎบัตรของวีโอเอ ซึ่งระบุว่า

1. วีโอเอจะต้องทำงานในฐานะแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและเป็นที่พึ่งได้อย่างสม่ำเสมอ ข่าวของวีโอเอจะต้องมีความถูกต้อง เป็นกลางและครบถ้วน
2. วีโอเอจะทำงานเพื่อสะท้อนภาพของประเทศอเมริกา โดยไม่เลือกเสนอเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งของสังคมสหรัฐฯเท่านั้น ดังนั้นวีโอเอจะเสนอข้อมูลที่สมดุลและมีความครอบคลุมสำหรับความคิดแบบอเมริกันและสถาบันต่างๆของประเทศ
3. วีโอเอจะเสนอรายงานเกี่ยวกับนโยบายของสหรัฐฯอย่างกระจ่างชัดและมีประสิทธิภาพ และจะเสนอประเด็นที่ถูกหยิบยกมาพูดถึงและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายเหล่านั้นอย่างมีความรับผิดชอบ

ในปี พ.ศ. 2537 รัฐสภาสหรัฐฯผ่านกฎหมายว่าด้วยการแพร่ภาพและกระจายเสียงระหว่างประเทศ (U.S. International Broadcasting Act) กฎหมายดังกล่าวระบุว่างานของนักข่าววีโอเอจะต้องเชื่อถือได้ แม่นยำ เป็นกลาง ครบถ้วนและสมดุล และต้องสะท้อนภาพความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสังคมของสหรัฐฯ

และในปี พ.ศ. 2559 รัฐสภาอเมริกันยืนยันอีกครั้ง ในกฎหมายการให้อำนาจด้านกลาโหมแห่งชาติ (National Defense Authorization Act) ว่าการรวบรวมข้อมูลและรายงานข่าวต้องเป็นอิสระและเป็นกลาง

ในแต่ละวัน นักข่าวของวีโอเอทำงานอย่างหนักเพื่อให้เป็นแบบอย่างต่อนานาประเทศเรื่องหลักการสื่อเสรี

วีโอเอ สื่อเสรีมีความหมาย

VOA ภาคภาษาไทย หรือ VOA Thai Service เป็นหนึ่งในภาคภาษาแรกๆ ที่เริ่มออกอากาศมาตั้งแต่ยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 ทำหน้าที่ส่งสัญญาณกระจายเสียงสดตรงจากสหรัฐอเมริกาไปถึงผู้ฟังในประเทศไทย มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2485 ถือเป็นหนึ่งในภาคภาษาแรกๆ ของวีโอเอที่สร้างมิติใหม่ของการกระจายเสียงระหว่างประเทศ โดยบุกเบิกการส่งสัญญานผ่านดาวเทียมจากกรุงวอชิงตันไปยังสถานีวิทยุพันธมิตร (Affiliate Stations) ในประเทศไทย แทนการใช้วิทยุคลื่นสั้น มาตั้งแต่ต้นทศวรรษ 1990

ทิศทางข่าวสารของ VOA Thai ให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงและพัฒนาขยายความร่วมมือกับสถานีในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันมีสถานีในประเทศไทยที่ร่วมเป็นพันธมิตรการกระจายเสียงกับ VOA ภาคภาษาไทย ครอบคลุมทั่วประเทศ

รายการวิทยุของ VOA ภาคภาษาไทย

1. รายการ "ข่าวสดสายตรงจากวีโอเอกรุงวอชิงตัน" (Hot Line News from VOA Washington) ออกอากาศ จันทร์ - ศุกร์

2. รายการ "สุดสัปดาห์กับวีโอเอ" (Weekend with VOA) ออกอากาศวันเสาร์

3. รายการ "เรียนภาษาอังกฤษกับวีโอเอไทย" (Learning English with VOA Thai) ออกอากาศวันอาทิตย์

รายการวิทยุของภาคภาษาไทยทั้ง 3 รายการกระจายเสียงสดจากห้องส่งที่กรุงวอชิงตันเป็นประจำทุกวัน นำเสนอเนื้อหาที่เป็นข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบัน ข่าวต่างประเทศที่สำคัญ นโยบายและจุดยืนของสหรัฐฯ ต่อเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับไทย และประเทศต่างๆในเอเชีย รวมทั้งมุมมองของ ‘เทศมองไทย’ หรือ ‘Thailand in the News’

ตลอดจนรายงานข่าวธุรกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ สิ่งแวดล้อม การศึกษาและสังคม รายการบันเทิงและวัฒนธรรมอเมริกัน วิถีชีวิตและชุมชนคนไทยในอเมริกา​

รายการโทรทัศน์ ของ VOA ภาคภาษาไทย

VOA ภาคภาษาไทย มีความร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทย ด้วยการผลิตวีดิโอรายงานพิเศษชุด ‘Report from America’ ในลักษณะสารคดีเชิงข่าว ส่งออกอากาศทุกสัปดาห์ทางสถานีโทรทัศน์ TNN 24 สถานีข่าวผ่านดาวเทียมที่ออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง ในประเทศไทย และอีก 110 ประเทศทั่วโลก นำเสนอรายงานพิเศษเกี่ยวกับชีวิตและชุมชนคนไทยในอเมริกา เชื่อมโยงคนไทยจากสองทวีปให้ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น

นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือเป็นพิเศษในการรายงานสดเกาะติดภารกิจและเหตุการณ์ต่างๆ ในสหรัฐฯ ที่ผู้ชมในประเทศไทยให้ความสนใจ ไม่ว่าจะเป็นภารกิจการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ การประชุมสมัชชาใหญ่ขององค์การสหประชาชาติ และรายงานพิเศษเกาะติดมุมมองจากต่างประเทศในประเด็นที่เกี่ยวกับไทย หรือ ’Thailand in the News’

การติดตามรายการและข่าวทางอินเทอร์เน็ตของ VOA ภาคภาษาไทย

1. เว็บไซต์ www.voathai.com

นำเสนอข่าวสารและรายการของ VOA Thai ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ผู้ชมในประเทศไทย โดยช่องทางนี้ผู้ฟังหรือสถานีวิทยุพันธมิตรที่รับข่าวสารจาก VOA จะสามารถดาวน์โหลดรายการเพื่อนำไปรับฟังและถ่ายทอดในรูปแบบ Podcast Mobile-site และ Audio Clip ได้

2. แอพพลิเคชั่นบนแท็บเล็ต และโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน

ดาวโหลดแอพพลิเคชั่น VOA ได้ทั้งในระบบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ทาง Google Play และระบบปฏิบัติ iOS บน iPhone จาก Apple Store เลือก VOA เมนูภาษาไทย

3. Facebook / Instagram / Twitter / YouTube

พื้นที่สื่อสังคมออนไลน์สำหรับการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น กดไลค์ อัพเดทข่าวสาร และร่วมสนุกกับวีโอเอไทย รวมทั้งสามารถรับชมเบื้องหลังการจัดทำรายการทางวิทยุของเราในแบบ Radio on TV ได้ทาง Facebook Live และ YouTube ตั้งแต่วันอังคารถึงวันเสาร์

4. Radio on TV

เรดิโอออนทีวี (Radio on TV) คือการออกอากาศรายการวิทยุของภาคภาษาไทยจากห้องส่งที่กรุงวอชิงตัน ในรูปแบบของรายการทีวี ทางเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ของเรา เป็นประจำทุกวัน โดยนำเสนอเนื้อหาที่เป็นข่าวต่างประเทศที่สำคัญ รวมทั้งรายงานวิเคราะห์ รายงานธุรกิจ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ สุขภาพและไลฟ์สไตล์​

เจ้าหน้าที่ของวีโอเอภาคภาษาไทย

รัตพล อ่อนสนิท (Rattaphol Onsanit)
หัวหน้าภาคภาษาไทย (Thai Service Chief)
Rattaphol Onsanit
Rattaphol Onsanit

กลับมาร่วมงานอีกครั้งหนึ่งหลังจากเคยฝึกงานที่วีโอเอภาคภาษาไทยเมื่อสิบกว่าปีก่อน มาพร้อมกับประสบการณ์ด้านข่าวที่สำนักข่าว Bloomberg และ Dow Jones ประจำกรุงเทพฯ และงานด้านทรัพยากรบุคคล จากบริษัท Apple ใน Silicon Valley รัฐ California

จบการศึกษาด้านสื่อสารมวลชนจาก Columbia University และ MBA/Finance จาก Duke University ก่อนหน้านั้นเรียนด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ American University

นอกจากจะชอบเรียนหนังสือแล้ว หลังจบมหาวิทยาลัยเคยนำภาพวาดสีน้ำเข้าร่วมนิทรรศการ ชอบติดตามข่าวสารด้านเทคโนโลยี และอ่านหนังสือประวัติศาสตร์

email: ronsanit@voanews.com

ทรงพจน์ สุภาผล (Songphot Suphaphon)
บรรณาธิการจัดการ (Managing Editor)
Songphot Suphaphon
Songphot Suphaphon

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากนั้นข้ามน้ำข้ามทะเลมาศึกษาต่อพร้อมทำงานไปด้วยจนจบปริญญาโทด้าน MBA

จับพลัดจับผลูเข้ามาทำงานกับวีโอเออย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัว เริ่มทำงานมาตั้งแต่ปี พศ. 2548 ในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ก่อนที่จะได้รับการบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตั้งแต่ปี พศ. 2554

ปัจจุบันทำหน้าที่บรรณาธิการของวีโอเอภาคภาษาไทย ทำงานจิปาถะ ทั้งงานแปลข่าว ออกอากาศ ดูแลสื่อดิจิทัลและเว็บไซต์ www.voathai.com

email: ssuphaph@voanews.com

พินิจการณ์ ตุลาชม (Pinitkarn Tulachom)
ผู้เชี่ยวชาญมัลติมีเดีย (Multimedia Specialist)

Pinitkarn Tulachom

ได้รับโอกาสเดินทางจากเมืองไทยมาร่วมงานกับ VOA เมื่อปี พ.ศ.2552 ได้รับมอบหมายให้หน้าที่เป็น 'Video Journalist' คนแรกของภาคภาษาไทย รับผิดชอบงานด้านการผลิตและสร้างสรรค์วีดิโอ และรายงานข่าวโทรทัศน์

เรียนจบวิชาเอกประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาต่อด้านวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทำงานด้านโทรทัศน์ทั้งด้านงานข่าว สร้างสรรค์ และผลิตรายการโทรทัศน์มาหลายสำนัก

email: ptulachom@voanews.com

วรางคณา ชมชื่น (Warangkana Chomchuen)
ผู้เชี่ยวชาญมัลติมีเดีย (Multimedia Specialist)
Warangkana Chomchuen
Warangkana Chomchuen

หลังจากที่ทำงานด้านสื่อสารมวลชนให้กับสำนักข่าวต่างประเทศ เช่น NHK, NBC News และ The Wall Street Journal ประจำสำนักงานกรุงเทพและนิวยอร์กมาเป็นเวลารวมกันแล้วประมาณสิบปี ได้ตัดสินใจมาหาประสบการณ์ใหม่ในกรุงวอชิงตัน และทำข่าวเป็นภาษาไทยเพื่อคนไทยครั้งแรกในชีวิตการทำหน้าที่สื่อสารมวลชน

เป็นเด็กบ้านนอกจากจังหวัดเชียงราย ที่พ่อให้ฉายาว่า “หวานวีดีโอ” เพราะชอบดูหนังตั้งแต่สมัยยังเป็นระบบ VHS ได้เข้ากรุงเทพเมืองฟ้าอมร หลังจากสอบติดเข้าคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเล่าเรียนภาษาอังกฤษและวรรณคดีอย่างใจฝัน ก่อนจะได้ทุน Fulbright ไปเรียนต่อปริญญาโทด้าน Journalism ที่ Columbia University และ Business and Economic Reporting จาก New York University ด้วยทุน Wall Street Journal Asia Fellowship

email: wchomchuen@voanews.com

นีธิกาญจน์ กำลังวรรณ (Neetikarn Kamlangwan)
ผู้สื่อข่าวมัลติมีเดีย (Multimedia Journalist)
Neetikarn Kamlangwan
Neetikarn Kamlangwan

บินลัดฟ้ามาร่วมงานกับ VOA ภาคภาษาไทย เมื่อปี 2017 จบการศึกษาปริญญาตรี จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระโจนเข้าสู่วงการข่าวเศรษฐกิจและต่างประเทศ ตั้งแต่โต๊ะข่าวต่างประเทศของ TNN24 เริ่มอาชีพนักข่าวเต็มตัวในฐานะผู้สื่อข่าวช่องเศรษฐกิจและการเงิน Money Channel ก่อนขึ้นมาเป็นผู้ประกาศข่าวต่างประเทศของ POSTTV และ TRUE4U อยู่หลายปี

แต่ด้วยความผูกพันกับอเมริกาสมัยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนเมื่อ 10 ปีก่อน และอยากใช้ช่วงเวลานี้มาดูแลครอบครัว และพบปะเพื่อนๆ สมัยมัธยมในอเมริกา จึงตัดสินใจมาทำหน้าที่เจ้าหน้าที่กระจายเสียงให้กับวีโอเอภาคภาษาไทยจนถึงปัจจุบัน

Email: nkamlangwan@voanews.com

นพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคล
(Nopparat Chaichalearmmongkol)
ผู้สื่อข่าวมัลติมีเดีย (Multimedia Journalist)
Nopparat Chaichalearmmongkol
Nopparat Chaichalearmmongkol

มาร่วมงานกับ VOA Thai ตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม 2563 ในตำแหน่ง International Medial Journalist หลังใช้เวลาอยู่ 2 ปี ทำหน้าที่ Economic Specialist ที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ที่กรุงเทพฯ

ในส่วนของประสบการณ์นั้น เคยร่วมงานกับทั้งสำนักข่าวของไทยและต่างประเทศหลายแห่ง ตั้งแต่ Nation TV รุ่นแรกๆ และ Money Channel ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไปจนถึง NHK World ซึ่งเป็นหน่วยข่าวภาษาอังกฤษของ NHK และ Radio Thailand รวมทั้ง The Wall Street Journal/Dow Jones Newswires โดยก่อนที่จะเข้าสู่วงการสื่อสารมวลชน เคยทำงานในวงการค้าปลีกแฟชั่น ให้กับแบรนด์ Gianni Versace ในไทย

ดูจากประสบการณ์การทำงานแล้ว หลายคนคงคิดว่าเรียนจบนิเทศน์ฯ หรือวารสารฯ แต่จริงๆ เรียนด้านธุรกิจมาตลอด โดยจบปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ (International Studies) จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

email: nchaichalearmmongkol@voanews.com

วรรษมน อุจจรินทร์ (Wasamon Audjarint)
ผู้สื่อข่าวมัลติมีเดีย (Multimedia Journalist)
Wasamon Audjarint
Wasamon Audjarint

จบจากคณะรัฐศาสตร์ ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มชิมลางงานด้านสื่อครั้งแรกเมื่อได้ดูแลการประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะที่กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ก่อนจะมาเป็นผู้สื่อข่าวที่ Post TV หนังสือพิมพ์ไทยภาคภาษาอังกฤษ The Nation และหนังสือพิมพ์ญี่ปุ่น the Asahi Shimbun มีประสบการณ์รายงานข่าวทั้งในไทยและอีก 7 ประเทศกว่าห้าปีทั้งด้านการเมือง การต่างประเทศ สิทธิมนุษยชนและเศรษฐกิจ ก่อนจะมาเริ่มงานกับวีโอเอไทยที่กรุงวอชิงตันเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563

นอกจากจะชอบการเขียนและถ่ายทอดเรื่องราวแล้ว ยังสนใจงานด้านศิลปะตั้งแต่การดรออิ้งด้วยมือ การวาดรูปสีน้ำมัน ไปจนถึงการทำกราฟฟิค รวมไปถึงการเล่นดนตรีไทยโดยเฉพาะจะเข้ โดยเป็นนักดนตรีจะเข้ประจำโรงเรียนและคณะมาตั้งแต่ระดับชั้นประถมมาจนถึงมหาวิทยาลัย

emai : waudjarint@voanews.com

เยี่ยมยุทธ สุทธิฉายา (Yiamyut Sutthichaya)
ผู้สื่อข่าวมัลติมีเดีย (Multimedia Journalist)
Yiamyut Sutthichaya
Yiamyut Sutthichaya
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าวงการสื่อเพราะต้องการหาประเด็นที่ชื่นชอบเพื่อนำไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท จากนั้นใช้เวลา 6 ปีในวงการสื่อกับสำนักข่าวประชาไท เพียงเพื่อจะค้นพบว่าจริงๆ แล้วงานข่าวก็สนุกดีเหมือนกัน

มีประสบการณ์รายงานข่าวในประเด็นสิทธิมนุษยชนและการเมือง เคยร่วมทำงานข่าวสืบสวนสอบสวนข้ามพรมแดนกับสื่อมวลชนต่างชาติหลายสำนัก ก่อนจะเดินทางมาร่วมงานกับวีโอเอไทยในเดือนกรกฎาคม 2566 มีความตื่นเต้นที่ได้ทำงานในสำนักข่าวที่ทำข่าวถึง 42 ภาษา และมีความสูงของสำนักงานมากกว่าหนึ่งชั้น

ธัญญาภรณ์ สุนทรวงษ์
(Tunyaporn Soontornvong)
ผู้รายงานข่าว (Reporter)
Tunyaporn Soontornvong
Tunyaporn Soontornvong

เริ่มเข้ามาทำงานกับวีโอเอภาคภาษาไทย เมื่อปี พศ. 2547 ในตำแหน่งผู้รายงานข่าว/เจ้าหน้าที่ด้านกระจายเสียง ของวีโอเอภาคภาษาไทย

email: tsoontor@voanews.com

ปริชัย ศตะสุข (Parichai Satasuk)
เจ้าหน้าที่ด้านการตลาด (Marketing Officer)

VOA in Thailand
Tel: 088-788-7232

parichai@usagm.gov

XS
SM
MD
LG