ลิ้งค์เชื่อมต่อ

logo-print

รู้จักวีโอเอ ภาคภาษาไทย และบุคลากรของเรา

วีโอเอเป็นองค์กรข่าวระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ เผยแพร่ข่าวสารบนสื่อต่างๆ หลายช่องทาง เป็นภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศทั้งหมดมากกว่า 45 ภาษา ผู้รับข่าวสารของเราอยู่ในประเทศที่เข้าถึงสื่อเสรีได้อย่างจำกัด หรือไม่สามารถเข้าถึงสื่อเสรีได้เลย

วีโอเอก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2485 โดยมุ่งมั่นที่จะเสนอข่าวที่เป็นความจริง ครอบคลุม และเป็นอิสระ งบประมาณทั้งหมดของวีโอเอมาจากผู้เสียภาษีชาวอเมริกัน ซึ่งองค์กรของเราเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงาน U.S. Agency for Global Media

พันธกิจของวีโอเอและความเป็นอิสระในการทำข่าวของเราได้รับการรับรองโดยกฎหมายที่ปกป้องวีโอเอจากอิทธิพล แรงกดดัน หรือการตอบโต้แก้แค้นโดยเจ้าหน้าที่รัฐหรือนักการเมืองอเมริกัน

ในปี พ.ศ. 2519 ประธานาธิบดี เจอรัลด์ อาร์ ฟอร์ด ลงนามรับรองกฎบัตรของวีโอเอ ซึ่งระบุว่า

1. วีโอเอจะต้องทำงานในฐานะแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและเป็นที่พึ่งได้อย่างสม่ำเสมอ ข่าวของวีโอเอจะต้องมีความถูกต้อง เป็นกลางและครบถ้วน

2. วีโอเอจะทำงานเพื่อสะท้อนภาพของประเทศอเมริกา โดยไม่เลือกเสนอเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งของสังคมสหรัฐฯเท่านั้น ดังนั้นวีโอเอจะเสนอข้อมูลที่สมดุลและมีความครอบคลุมสำหรับความคิดแบบอเมริกันและสถาบันต่างๆของประเทศ

3. วีโอเอจะเสนอรายงานเกี่ยวกับนโยบายของสหรัฐฯอย่างกระจ่างชัดและมีประสิทธิภาพ และจะเสนอประเด็นที่ถูกหยิบยกมาพูดถึงและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายเหล่านั้นอย่างมีความรับผิดชอบ

ในปี พ.ศ. 2537 รัฐสภาสหรัฐฯผ่านกฎหมายว่าด้วยการแพร่ภาพและกระจายเสียงระหว่างประเทศ (U.S. International Broadcasting Act) กฎหมายดังกล่าวระบุว่างานของนักข่าววีโอเอจะต้องเชื่อถือได้ แม่นยำ เป็นกลาง ครบถ้วนและสมดุล และต้องสะท้อนภาพความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสังคมของสหรัฐฯ

และในปี พ.ศ. 2559 รัฐสภาอเมริกันยืนยันอีกครั้ง ในกฎหมายการให้อำนาจด้านกลาโหมแห่งชาติ (National Defense Authorization Act) ว่าการรวบรวมข้อมูลและรายงานข่าวต้องเป็นอิสระและเป็นกลาง

ในแต่ละวัน นักข่าวของวีโอเอทำงานอย่างหนักเพื่อให้เป็นแบบอย่างต่อนานาประเทศเรื่องหลักการสื่อเสรี

วีโอเอ

สื่อเสรีมีความหมาย

VOA ภาคภาษาไทย หรือ VOA Thai Service เป็นหนึ่งในภาคภาษาแรกๆ ที่เริ่มออกอากาศมาตั้งแต่ยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 ทำหน้าที่ส่งสัญญาณกระจายเสียงสดตรงจากสหรัฐอเมริกาไปถึงผู้ฟังในประเทศไทย มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2485 ถือเป็นหนึ่งในภาคภาษาแรกๆ ของวีโอเอที่สร้างมิติใหม่ของการกระจายเสียงระหว่างประเทศ โดยบุกเบิกการส่งสัญญานผ่านดาวเทียมจากกรุงวอชิงตันไปยังสถานีวิทยุพันธมิตร (Affiliate Stations) ในประเทศไทย แทนการใช้วิทยุคลื่นสั้น มาตั้งแต่ต้นทศวรรษ 1990

ทิศทางข่าวสารของ VOA Thai ให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงและพัฒนาขยายความร่วมมือกับสถานีในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันมีสถานีในประเทศไทยที่ร่วมเป็นพันธมิตรการกระจายเสียงกับ VOA ภาคภาษาไทย ครอบคลุมทั่วประเทศ

รายการวิทยุของ VOA ภาคภาษาไทย

1. รายการ "ข่าวสดสายตรงจากวีโอเอกรุงวอชิงตัน" (Hot Line News from VOA Washington) ออกอากาศ จันทร์ - ศุกร์


2. รายการ "สุดสัปดาห์กับวีโอเอ" (Weekend with VOA) ออกอากาศวันเสาร์


3. รายการ "เรียนภาษาอังกฤษกับวีโอเอไทย" (Learning English with VOA Thai) ออกอากาศวันอาทิตย์

รายการวิทยุของภาคภาษาไทยทั้ง 3 รายการกระจายเสียงสดจากห้องส่งที่กรุงวอชิงตันเป็นประจำทุกวัน นำเสนอเนื้อหาที่เป็นข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบัน ข่าวต่างประเทศที่สำคัญ นโยบายและจุดยืนของสหรัฐฯ ต่อเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับไทย และประเทศต่างๆในเอเชีย รวมทั้งมุมมองของ ‘เทศมองไทย’ หรือ ‘Thailand in the News’

ตลอดจนรายงานข่าวธุรกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ สิ่งแวดล้อม การศึกษาและสังคม รายการบันเทิงและวัฒนธรรมอเมริกัน วิถีชีวิตและชุมชนคนไทยในอเมริกา​

รายการโทรทัศน์ ของ VOA ภาคภาษาไทย

VOA ภาคภาษาไทย มีความร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทย ด้วยการผลิตวีดิโอรายงานพิเศษชุด ‘Report from America’ ในลักษณะสารคดีเชิงข่าว ส่งออกอากาศทุกสัปดาห์ทางสถานีโทรทัศน์ TNN 24 สถานีข่าวผ่านดาวเทียมที่ออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง ในประเทศไทย และอีก 110 ประเทศทั่วโลก นำเสนอรายงานพิเศษเกี่ยวกับชีวิตและชุมชนคนไทยในอเมริกา เชื่อมโยงคนไทยจากสองทวีปให้ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น

นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือเป็นพิเศษในการรายงานสดเกาะติดภารกิจและเหตุการณ์ต่างๆ ในสหรัฐฯ ที่ผู้ชมในประเทศไทยให้ความสนใจ ไม่ว่าจะเป็นภารกิจการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ การประชุมสมัชชาใหญ่ขององค์การสหประชาชาติ และรายงานพิเศษเกาะติดมุมมองจากต่างประเทศในประเด็นที่เกี่ยวกับไทย หรือ ’Thailand in the News’

การติดตามรายการและข่าวทางอินเทอร์เน็ตของ VOA ภาคภาษาไทย

1. เว็บไซต์ www.voathai.com

นำเสนอข่าวสารและรายการของ VOA Thai ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ผู้ชมในประเทศไทย โดยช่องทางนี้ผู้ฟังหรือสถานีวิทยุพันธมิตรที่รับข่าวสารจาก VOA จะสามารถดาวน์โหลดรายการเพื่อนำไปรับฟังและถ่ายทอดในรูปแบบ Podcast Mobile-site และ Audio Clip ได้

2. แอพพลิเคชั่นบนแท็บเล็ต และโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน

ดาวโหลดแอพพลิเคชั่น VOA ได้ทั้งในระบบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ทาง Google Play และระบบปฏิบัติ iOS บน iPhone จาก Apple Store เลือก VOA เมนูภาษาไทย

3. Facebook แฟนเพจ VOA Thai

พื้นที่สำหรับการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น กดไลค์ อัพเดทข่าวสาร และร่วมสนุกกับวีโอเอไทย รวมทั้งสามารถรับชมเบื้องหลังการจัดทำรายการทางวิทยุของเราได้ทาง Facebook Live ตั้งแต่วันอังคารถึงวันเสาร์

4. รับชมวีดิโอทาง www.youtube.com/voathai

รวบรวมข่าวสารของวีโอเอ ที่เห็นทั้งภาพสัมผัสทั้งเสียง ของเรื่องราวในอเมริกา ทั้งด้านการศึกษา เทคโนโลยี สังคม การเมือง วัฒนธรรม ที่คัดสรร คัดเลือกประเด็นน่าสนใจสำหรับคนไทยโดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังสามารถชมรายการข่าวสดสายตรงในรูปแบบวิดีโอออนไลน์ได้ด้วย

Rattaphol Onsanit (รัตพล อ่อนสนิท)

หัวหน้าภาคภาษาไทย

Rattaphol
Rattaphol

กลับมาร่วมงานอีกครั้งหนึ่งหลังจากเคยฝึกงานที่วีโอเอภาคภาษาไทยเมื่อสิบกว่าปีก่อน มาพร้อมกับประสบการณ์ด้านข่าวที่สำนักข่าว Bloomberg และ Dow Jones ประจำกรุงเทพฯ และงานด้านทรัพยากรบุคคล จากบริษัท Apple ใน Silicon Valley รัฐ California

จบการศึกษาด้านสื่อสารมวลชนจาก Columbia University และ MBA/Finance จาก Duke University ก่อนหน้านั้นเรียนด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ American University

นอกจากจะชอบเรียนหนังสือแล้ว หลังจบมหาวิทยาลัยเคยนำภาพวาดสีน้ำเข้าร่วมนิทรรศการ ชอบติดตามข่าวสารด้านเทคโนโลยี และอ่านหนังสือประวัติศาสตร์

email: ronsanit@voanews.com

Chamroen Tansomboon (จำเริญ ตัณฑ์สมบุญ)

บรรณาธิการอาวุโส

สมัยที่เรียนเคยฝันอยากเป็นนอภ.หรือ ตชด. แต่เกเรจัดเลยโชคดีที่สอบติดนิเทศฯ จุฬา ไม่นึกว่าจะได้มาประกอบอาชีพนักข่าวเพราะจบแล้วก็ยังดั้นด้นไปเรียนต่อป.โท รัฐศาสตร์ที่ มธ. อีก วนเวียนเข้ารับราชการ สมัครเป็นสห.ทอ.หกเดือน และออกมาทำ ปชส.ที่ตลาดหลักทรัพย์ยุคเริ่มต้นกับบริษัทเครื่องสำอางอยู่ได้ไม่นาน ชีพจรก็ลงเท้าพาไปดูแลผู้ลี้ภัยที่จันทบุรี / ตราดอีกราวสองปี ก่อนจะกลับเข้ากรุงเทพไปอยู่กับ USAID และ USIS โชคดีอีกครั้งที่ VOA เปิดสอบรุ่นสุดท้ายเลยถือโอกาสมาทำงานไปเรียนไป และคงเพลิดเพลินจนลืมตัวเพราะเหลือบดูปฏิทินเพิ่งจะเห็นว่าหลายปีดีดักแล้ว !!

ปกติ ชอบฟังเพลง ปีนเขา นอนบนหาดทราย กับจิบกาแฟหอมๆ เคยเลี้ยงนกแต่ตอนนี้ไม่มีเวลาเหลือเพราะต้องเล่น Squash อาทิตย์ ละสองครั้งกับดูหนังอย่างน้อยอาทิตย์ละสองเรื่อง คติในการทำงานคือถ้าทำให้สนุกก็จะไม่นึกว่าเป็นงาน ส่วนปรัชญาการดำเนินชีวิตคือทุกอย่างที่มีอาจหามาทดแทนใหม่ได้ แต่โอกาสที่เสียไปจะเรียกกลับคืนไม่ได้เลย แผนสำหรับชีวิตหลัง VOA เลิกจ้างคือจะเที่ยวให้ทั่วเมืองไทย… ถ้ายังมีแรงเหลือพอ….

email: ctansomb@voanews.com

Songphot Suphaphon (ทรงพจน์ สุภาผล)

เจ้าหน้าที่กระจายเสียง

Songphot
Songphot

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากนั้นข้ามน้ำข้ามทะเลมาศึกษาต่อพร้อมทำงานไปด้วยจนจบปริญญาโทด้าน MBA

จับพลัดจับผลูเข้ามาทำงานกับวีโอเออย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัว เริ่มทำงานมาตั้งแต่ปี พศ. 2548 ในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ก่อนที่จะได้รับการบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตั้งแต่ปี พศ. 2554 ปัจจุบันทำหน้าที่เจ้าหน้าที่กระจายเสียงของวีโอเอภาคภาษาไทย และดูแลเว็บไซต์ www.voathai.com

email: ssuphaph@voanews.com

Pinitkarn Tulachom (พินิจการณ์ ตุลาชม)

Video Journalist

ได้รับโอกาสเดินทางจากเมืองไทยมาร่วมงานกับ VOA เมื่อปี พ.ศ.2552 ได้รับมอบหมายให้หน้าที่เป็น 'Video Journalist' คนแรกและคนเดียวของภาคภาษาไทย รับผิดชอบงานด้านการผลิตและสร้างสรรค์วีดิโอ และรายงานข่าวโทรทัศน์

เรียนจบวิชาเอกประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาต่อด้านวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทำงานด้านโทรทัศน์ทั้งด้านงานข่าว สร้างสรรค์ และผลิตรายการโทรทัศน์มาหลายสำนัก

email: ptulachom@voanews.com

Neetikarn Kamlangwan (นีธิกาญจน์ กำลังวรรณ)

เจ้าหน้าที่กระจายเสียง

neetikarn
neetikarn

บินลัดฟ้ามาร่วมงานกับ VOA ภาคภาษาไทย เมื่อปี 2017 จบการศึกษาปริญญาตรี จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระโจนเข้าสู่วงการข่าวเศรษฐกิจและต่างประเทศ ตั้งแต่โต๊ะข่าวต่างประเทศของ TNN24 เริ่มอาชีพนักข่าวเต็มตัวในฐานะผู้สื่อข่าวช่องเศรษฐกิจและการเงิน Money Channel ก่อนขึ้นมาเป็นผู้ประกาศข่าวต่างประเทศของ POSTTV และ TRUE4U อยู่หลายปี

แต่ด้วยความผูกพันกับอเมริกาสมัยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนเมื่อ 10 ปีก่อน และอยากใช้ช่วงเวลานี้มาดูแลครอบครัว และพบปะเพื่อนๆ สมัยมัธยมในอเมริกา จึงตัดสินใจมาทำหน้าที่เจ้าหน้าที่กระจายเสียงให้กับวีโอเอภาคภาษาไทยจนถึงปัจจุบัน

Email: nkamlangwan@voanews.com

Tunyaporn Soontornvong (ธัญญาภรณ์ สุนทรวงษ์)

ผู้ดูแลเว็บไซต์วีโอเอไทย​

Tunyaporn
Tunyaporn

​เริ่มเข้ามาทำงานกับวีโอเอภาคภาษาไทย เมื่อปี พศ. 2547 ครั้งแรกที่เข้ามาทำงานกับวีโอเอทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ด้านกระจายเสียง แต่ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลปรับเปลี่ยนเว็บไซต์ของวีโอเอภาคภาษาไทย

email: tsoontor@voanews.com

Parichai Satasuk (ปริชัย ศตะสุข)

Marketing Assistant

VOA in Thailand
Tel: 087 986 1515

psatasuk@bbg.gov
parichai@hotmail.com

XS
SM
MD
LG