ลิ้งค์เชื่อมต่อ

นโยบายขยายเครือข่ายดิจิตัลในอินเดีย "Digital India" กำลังเผชิญความท้าทาย!


Indian Prime Minister Narendra Modi, addresses people during the launch of digital India project in New Delhi, India, July 1, 2015.
Indian Prime Minister Narendra Modi, addresses people during the launch of digital India project in New Delhi, India, July 1, 2015.

นโยบาย Digital India ของนายกฯ นเรนธรา โมดี หรือการกระจายการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไปทั่วทุกพื้นที่ของอินเดียภายในปี ค.ศ. 2019 รวมทั้งการแปลงข้อมูลทะเบียนราษฎร์ทั้งหมดให้เป็นระบบดิจิตัล กำลังประสบความท้าทายหลายด้าน

ปัญหาดังกล่าวรวมถึง ความยากลำบากในการวางสายเคเบิลในพื้นที่ชนบทห่างไกล ค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์หรือเทคโนโลยีต่างๆ ให้กับสำนักงานส่วนท้องถิ่น

ตลอดจนการขาดแคลนความรู้ในด้านดิจิตัลของเจ้าหน้าที่ในหลายระดับและประชาชนทั่วไป

สองปีก่อนมีชาวอินเดียที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตราว 18% ของประชากรทั้งหมด และคาดว่าเพิ่มเป็น 35% ในปีนี้ ซึ่งยังห่างไกลจากเป้าหมายที่รัฐบาลอินเดียตั้งเอาไว้มาก

XS
SM
MD
LG