ลิ้งค์เชื่อมต่อ

นักวิจัยในสหรัฐพัฒนาระบบลงทะเบียนสุขภาพเด็กเล็กทางดิจิตัลโดยใช้ลายนิ้วมือ

  • Rosanne Skirble

นักวิทยาศาสตร์ในสหรัฐกำลังพัฒนาการลงทะเบียนข้อมูลสุขภาพของเด็กด้วยการใช้ลายพิมพ์นิ้วมือ เพื่อช่วยติดตามดูสุขภาพของเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ

นักวิทยาศาสตร์ในสหรัฐกำลังพัฒนาการลงทะเบียนข้อมูลสุขภาพของเด็กด้วยการใช้ลายพิมพ์นิ้วมือ เพื่อช่วยติดตามดูสุขภาพของเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ

ตั้งแต่เกิดจนถึงวัยสี่ขวบเป็นช่วงที่มีความสำคัญมากที่เด็กต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ ที่เกิดกับเด็ก โดยเฉพาะในประเทศด้อยพัฒนาที่ระบบการบริการทางสาธารณสุขยังอ่อนแอ ข้อมูลสุขภาพของเด็กที่บันทึกด้วยกระดาษสูญหาย ผิดพลาดในการบันทึกและไม่สมบูรณ์

คุณ Anil Jain ผู้เชี่ยวชาญด้านการจดจำทางรูปลักษณ์ที่มหาวิทยาลัย Michigan State University กล่าวว่าการบันทึกข้อมูลส่วนตัวโดยใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือทางดิจิตัลเป็นวิธีที่ดีกว่าการจัดเก็บด้วยการบันทึกบนกระดาษ

เขากล่าวว่าลายพิมพ์นิ้วมือเป็นตัวเลือกที่ดีในการใช้จดจำตัวบุคคล ลายนิ้วมือใช้ได้ผลดีในการจดจำ ลักษณะเฉพาะตัวของผู้ใหญ่มานานกว่า 100 ปีแล้ว แต่ปัญหาที่ประสบกันมาตลอดคือ ยังไม่แน่ใจว่าจะสามารถใช้ลายนิ้วมือของทารกเป็นเครื่องระบุตัวเด็กได้หรือไม่

เพื่อหาคำตอบคุณ Jain จึงได้ทำการวิเคราะห์ว่าเราจะใช้ลายนิ้วมือทารกเป็นเครื่องระบุตัวเด็กได้ผลหรือไม่

เขากล่าวว่าความคลางแคลงใจว่าไม่ควรใช้ลายนิ้วมือทารกในการระบุตัวเด็กมาจากความที่ทารกมักจะอมนิ้วมือหรือไม่ก็มีครีม หรือน้ำมันทาที่นิ้วมือ นอกจากนี้ คนยังกังวลว่าลายนิ้วมือเด็กทารก อาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามวัยขนาดของนิ้วจะใหญ่ขึ้นเมื่อโตขึ้น และความห่างของลายนิ้วอาจจะกว้างขึ้นและยังไม่คมชัด

คุณ Jain ได้ทำการศึกษาสองครั้ง ครั้งแรกจัดทำในเมือง East Lansing รัฐ Michigan ในสหรัฐและครั้งที่สองในประเทศ Benin แอฟริกาตะวันตก การศึกษาทั้งสองแห่งใช้อุปกรณ์อ่านลายนิ้วมือใยแก้ว

ในรัฐ Michigan ทีมวิจัยจัดเก็บลายนิ้วมือจำนวน 1,600 ชิ้นจากเด็ก 20 คนเเละสามารถระบุตัวเด็กได้แม่นถึง 98 เปอร์เซ็นต์ ในประเทศ Benin มีการจัดเก็บภาพลายนิ้วมือจำนวน 420 ภาพจากเด็ก 70 คน ความแม่นยำในการระบุตัวเด็กอยู่ที่ 75 เปอร์เซ็นต์ ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากการจัดเก็บภาพลายนิ้วมือจัดทำในคลีนิคนอกสถานที่ อย่างไรก็ตามคุณ Jain มีกำลังใจจากผลการวิจัยทั้งสองชิ้นนี้

เขากล่าวว่าผลการศึกษาใน เมือง East Lansing รัฐ Michigan มีความแม่นยำสูงหมายความว่าการจัดเก็บลายนิ้วมือทารกเป็นวิธีที่เชื่อถือได้

คุณ Jain ได้เรียกร้องให้ภาคอุตสาหกรรมผลิตเครื่องอ่านลายนิ้วมือ เพื่อนำไปใช้ในหารพิมพ์ลายนิ้วมือเด็กทารก เขาชี้ว่าการปรับปรุงการบันทึกทางสุขภาพของเด็ก จะมีส่วนส่วนส่งเสริมให้มีการฉีดวัคซีนแก่เด็กให้ครบตามกำหนดซึ่งมีผลในการช่วยป้องกันการเสียชีวิตในเด็กจากโรคที่ป้องกันได้

เขากล่าวว่าเราจะไม่สามารถกำจัดโรคใดโรคหนึ่งให้หมดไปได้หากไม่มีการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพเด็กที่มีประสิทธิภาพ เขาชี้ว่าข้อมูลการรับวัคซีนของทารกแต่ละคนช่วยให้เจ้าหน้าที่ระบุได้ว่าทารกคนใดยังไม่ได้รับวัคซีนชนิดใดบ้าง และคนใดต้องเข้ารับวัคซีนเข็มที่สอง หรือเข็มที่สามตามกำหนด ช่วยให้เจ้าหน้าที่ติดตามดูสุขภาพทารกได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมาก

คุณ Anil Jain หวังว่าผลการวิจัยของเขาจะนำไปสู่การลงทะเบียนสุขภาพเด็กด้วยระบบดิจิตัลเพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามดูผลการดูแลสุขภาพทารกได้อย่างต่อเนื่อง

XS
SM
MD
LG