ลิ้งค์เชื่อมต่อ

นักวิทยาศาสตร์สร้างหุ่นยนต์ที่ “บาดเจ็บ” ให้สามารถบำบัดรักษาตนเองเพื่อทำงานจนสำเร็จได้


This robot, with a damaged arm, tests different responses using a trial-and-error algorithim and can learn to get up and keep walking in about a minute. (Credit: Antoine Cully/Pierre and Marie Curie University)
This robot, with a damaged arm, tests different responses using a trial-and-error algorithim and can learn to get up and keep walking in about a minute. (Credit: Antoine Cully/Pierre and Marie Curie University)

การใช้หุ่นยนต์ในที่อันตราย เช่นการค้นหาผู้รับเคราะห์หลังแผ่นดินไหวหรือการสำรวจภูเขาไฟ อาจทำให้หุ่นยนต์ได้รับความเสียหายหรือได้รับ “บาดเจ็บ” ได้

Direct link

อาจารย์ Jeff Clune นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ของห้องปฏิบัติการทดลอง Evolving Artificial Intelligence ที่มหาวิทยาลัย Wyoming ในอเมริกา วิตกกังวลว่าในสถานการณ์อันตรายจะแก้ปัญหาได้อย่างไร เพื่อให้หุ่นยนต์ทำงานต่อไปจนเสร็จ และกลับออกมารับการแก้ไขซ่อมแซมได้

นักวิทยาศาสตร์ผู้นี้ร่วมมือกับเพื่อนร่วมงานในฝรั่งเศส ออกแบบหุ่นยนต์หกขา มีแขนยนต์ และสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สอนให้หุ่นยนต์แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

อาจารย์ Jeff อธิบายว่า เมื่อหุ่นยนต์นี้ได้รับบาดเจ็บ จะสามารถใช้ปฏิภานและความรู้เกี่ยวกับส่วนต่างๆ ของตัวหุ่นยนต์เองตามที่โปรแกรมไว้ ทดสอบหาวิธีแก้ไขปรับตัวเพื่อให้ทำงานต่อไปได้ โดยจะใช้เวลาเพียงหนึ่งนาทีเท่านั้น

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG