ลิ้งค์เชื่อมต่อ

Graphene สารมหัศจรรย์แห่งคริสตศตวรรษที่ 21 จุดเปลี่ยนโฉมหน้าวงการอุตสาหกรรม


สารแกรฟีนเป็นสารชนิดใหม่ที่ได้รับการยอมรับกันว่าเป็นสารมหัศจรรย์แห่งคริสตศตวรรษที่ 21 และจะแปลงโฉมหน้าอุตสาหกรรมหลายประเภท

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG