ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ทำความรู้จัก “ปราสาทวินด์เซอร์” ที่ประทับตลอดกาลของควีนเอลิซาเบธ


People make their way along the Long Walk towards Cambridge gate outside Windsor Castle to lay flowers for the late Queen Elizabeth II in Windsor, England, Sept. 18, 2022.
People make their way along the Long Walk towards Cambridge gate outside Windsor Castle to lay flowers for the late Queen Elizabeth II in Windsor, England, Sept. 18, 2022.

พระบรมศพของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ได้รับการฝังข้างพระศพของเจ้าชายฟิลิป พระราชสวามี ที่ปราสาทวินด์เซอร์ ในพระราชพิธีที่จัดเป็นการภายใน หลังงานรัฐพิธีเมื่อวันจันทร์

พระบรมศพของสมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 6 พระราชบิดาของควีนเอลิซาเบธ และพระศพของสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธ พระราชชนนี ประทับอยู่ที่โบสถ์น้อยเซนต์จอร์จในปราสาทแห่งนี้เช่นกัน

ทั้งนี้ พระราชพิธีพระบรมศพของควีนเอลิซาเบธถูกจัดที่วิหารเวสต์มินสเตอร์ ก่อนพระบรมศพจะถูกเคลื่อนมายังปราสาทวินด์เซอร์

รอยเตอร์รวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับสถานที่ประทับตลอดกาลแห่งนี้ของควีนเอลิซาเบธ

windsor castle infographic
windsor castle infographic

- ปราสาทวินด์เซอร์เป็นสถานที่ฝังพระบรมศพของกษัตริย์และพระราชินีของอังกฤษกว่าสิบพระองค์ โดยพระบรมศพส่วนใหญ่จะอยู่ที่โบสถ์น้อยเซนต์จอร์จ รวมทั้งพระเจ้าเฮนรีที่ 8 ที่สวรรคตเมื่อปี 1547 และพระเจ้าชาลส์ที่ 1 ที่ทรงถูกสำเร็จโทษด้วยการบั่นพระเศียรเมื่อปี 1649

- ปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นโดยพระเจ้าวิลเลียมที่ 1 ในช่วงศตวรรษที่ 11 เว็บไซต์ Royal Collection Trust ระบุว่า ปราสาทวินด์เซอร์เป็นปราสาทที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในโลกที่ยังมีผู้อาศัยอยู่ ปราสาทแห่งนี้เป็นที่ประทับของกษัตริย์อังกฤษ 40 พระองค์ รวมถึงสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ด้วย

- โบสถ์น้อยเซนต์จอร์จถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 1475 ในรัชสมัยของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 4 และเป็นแหล่งรวบรวมปูชนียวัตถุต่าง ๆ เช่น ไม้กางเขน Cross Gneth ที่มีตำนานเล่าขานว่า มีส่วนประกอบของไม้กางเขนที่พระเยซูทรงถูกตรึง และดาบของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 3 ที่คาดว่าเป็นดาบที่พระองค์ทรงใช้ออกศึก

- ควีนเอลิซาเบธทรงมีพระประสงค์ให้สร้างโบสถ์อนุสรณ์สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 6 บริเวณข้างโบสถ์น้อยหลักเมื่อปี 1962 โดยตั้งชื่อตามพระราชบิดาของพระองค์ โบสถ์อนุสรณ์แห่งนี้เป็นที่ฝังพระบรมศพและพระศพของสมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 6 สมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธ พระราชชนนี และเจ้าหญิงมาร์กาเร็ต พระราชธิดาองค์รองของทั้งสองพระองค์

- หีบพระศพของเจ้าชายฟิลิป พระราชสวามีของควีนเอลิซาเบธ ซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 9 เมษายนปีที่แล้ว ประทับที่ห้องโถงใต้ดินของปราสาทวินด์เซอร์ เพื่อรอการถวายการฝังพระศพพร้อมกับควีนเอลิซาเบธ

  • ที่มา: รอยเตอร์

XS
SM
MD
LG