ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ชาวอเมริกันส่วนใหญ่ไม่สามารถแยกแยะ 'ข้อเท็จจริง' กับ 'ความคิดเห็น'


ผลสำรวจพบชาวอเมริกันส่วนมากแยกแยะข้อเท็จจริงจากความคิดเห็นในรายงานข่าวไม่ได้การสำรวจนี้ได้สอบถามประชาชนชาวอเมริกันวัยผู้ใหญ่จำนวน 5,035 คนระหว่างเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมที่ผ่านมา

ศูนย์การวิจัยพิว (Pew Research Center) เปิดเผยผลการสำรวจชิ้นนี้ โดยการสำรวจให้ชาวอเมริกันวัยผู้ใหญ่อ่านข้อความในข่าว 10 ข้อความ เเละให้ระบุว่าข้อความใดเป็นข้อเท็จจริงและข้อความใดเป็นความคิดเห็น

หลังการสำรวจ ทางศูนย์การวิจัยพิวชี้ว่ามีคนเพียง 26 เปอร์เซ็นต์ของคนที่ตอบเเบบสำรวจนี้ทั้งหมดเท่านั้นที่สามารถระบุได้อย่างถูกต้องว่า ในแบบสอบถามมีข้อความ 5 ข้อความที่เป็นข้อเท็จจริง และอีก 5 ข้อความเป็นความคิดเห็น

ศูนย์การวิจัยพิวรายงานว่า โดยรวมทั้งหมด ผู้ตอบแบบสำรวจ 3 ใน 4 มีจำนวนคำตอบที่ถูกต้องมากกว่าคำถามที่ตอบผิด แต่ชี้ว่ามีคนประมาณ 1 ใน 4 ตอบคำถามทั้งที่ผิดหมดทุกข้อ และผิดเกือบทั้งหมด

ตัวอย่างของข้อความที่เป็นข้อเท็จจริง 5 ข้อความในแบบสอบถามนี้รวมทั้งข้อความที่ว่า "ค่าใช้จ่ายของระบบประกันสังคมของรัฐหรือ Social Security เงินประกันสุขภาพเมดดิเเคร์กับเมดดิเเคดเป็นค่าใช้จ่ายที่มากที่สุดในเงินงบประมาณของรัฐบาลกลางแห่งสหรัฐฯ" และข้อความที่ว่า "ค่ารักษาพยาบาลต่อคนในสหรัฐฯ สูงที่สุดในบรรดาชาติพัฒนาเเล้ว"

ส่วนตัวอย่างของข้อความที่เป็นความคิดเห็นในเเบบสอบถามนี้ ได้แก่ "ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองประเทศที่ดีที่สุด" และ "การเพิ่มค่าเเรงขั้นต่ำของรัฐบาลกลางเป็น 15 ดอลล่าร์ต่อชั่วโมง มีความจำเป็นต่อเศรษฐกิจของประเทศ"

การสำรวจของศูนย์การวิจัยครั้งนี้พบว่า ชาวอเมริกันทั้งที่นิยมรีพับลิกันเเละนิยมเดโมเครต มีเเนวโน้มสูงขึ้นที่จะคิดว่าข้อความในรายงานข่าวเป็นข้อเท็จจริงหากตรงกับความคิดเห็นทางการเมืองของตน

ยกตัวอย่าง มีคนที่นิยมเดโมเครตจำนวนมากกว่าคนที่นิยมรีพับลิกันที่มองข้อความที่บอกว่า "การทำแท้งควรทำได้อย่างถูกกฏหมายในเกือบทุกกรณี" เป็นข้อเท็จจริง แทนที่จะตอบได้อย่างถูกต้องว่าข้อความดังกล่าวเป็นความคิดเห็น

ในขณะที่มีชาวอเมริกันที่นิยมรีพับลิกันจำนวนมากกว่าคนที่นิยมเดโมเครต ที่บอกว่าข้อความที่ว่า "เกือบเสมอไปที่รัฐบาลมักใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายและไม่มีประสิทธิภาพ" เป็นข้อเท็จจริง เเทนที่จะบอกอย่างถูกต้องว่าเป็นความคิดเห็น

การสำรวจนี้ยังพบด้วยว่า เมื่อชาวอเมริกันระบุว่าข้อความใดๆ เป็นข้อเท็จจริง พวกเขายังมองด้วยว่าข้อความดังกล่าวมีความถูกต้อง

ศูนย์การวิจัยพิวพบว่า ความสามารถของผู้ตอบเเบบสอบถามในการระบุได้อย่างถูกต้องว่าข้อความใดเป็นข้อเท็จจริง หรือ เป็นความคิดเห็น ได้รับอิทธิพลทางบวกอย่างมากจากความตื่นตัวทางการเมืองที่สูงกว่า ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิตัล ระดับความเชื่อมั่นในสื่อมวลชนที่สูงกว่า ตลอดจนความสนใจในการติดตามข่าวสารที่มากกว่าอีกด้วย

(เรียบเรียงโดยทักษิณา ข่ายแก้ว วีโอเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน)

XS
SM
MD
LG