ลิ้งค์เชื่อมต่อ

1 ใน 4 ของชาวอเมริกัน อยู่บนโลกออนไลน์เกือบตลอดเวลา


social media
social media

Pew Research เปิดเผยว่า ผลการสำรวจพฤติกรรมของชาวอเมริกันเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา พบว่า ชาวอเมริกันร้อยละ 26 ใช้เวลาบนโลกออนไลน์เกือบตลอดเวลา เพิ่มขึ้นจาก 3 ปีก่อน ที่มีชาวอเมริกันราวร้อยละ 21 ที่อยู่ในสถานการณ์เช่นนี้

อีกทั้งยังพบว่าชาวอเมริกันร้อยละ 77 จะใช้เวลาท่องอินเตอร์เน็ตอย่างน้อยวันละครั้ง มีเพียงร้อยละ 11 ที่ไม่ใช้อินเตอร์เน็ตเลย

ในการสำรวจพบว่า สาเหตุในการใช้อินเตอร์เน็ตในปริมาณมาก มาจากการใช้สมาร์ทโฟน เพราะชาวอเมริกันถึง 8 ใน 10 จะใช้อินเตอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟนเมื่อมีโอกาส และคนในกลุ่มนี้ถึงร้อยละ 31 ที่ใช้เวลาบนโลกอินเตอร์เน็ตเกือบตลอดเวลา แตกต่างจากผู้ใช้อินเตอร์เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์ ที่พบว่าใช้เวลากับอินเตอร์เน็ตอย่างมาก เพียงร้อยละ 5 เท่านั้น

Pew Research ยังพบว่า กลุ่มที่ใช้เวลาบนโลกออนไลน์บ่อยครั้งที่สุด คือ ผู้ที่มีการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย คนผิวสี ผู้ที่มีรายได้สูง และผู้ที่พำนักในเมืองและชานเมือง และเมื่อแบ่งเป็นช่วงอายุ พบว่า เป็นคนหนุ่มสาวร้อยละ 39 และพบเพียงร้อยละ 8 ในผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป

XS
SM
MD
LG