ลิ้งค์เชื่อมต่อ

หุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์เรียนรู้ “ปรัชญาแห่งรัก”


Bina48, her partner Alex Rodriguez and Bruce Duncan speaking at Notre Dame de Namur University.
Bina48, her partner Alex Rodriguez and Bruce Duncan speaking at Notre Dame de Namur University.

ชีวิตมหาวิทยาลัยสำหรับมนุษย์เราก็เป็นสิ่งที่ตื่นเต้นอยู่แล้ว แต่จะเป็นอย่างไร ถ้าเพื่อนร่วมชั้นเรียนของคุณเป็นหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ แถมยังต้องเข้าเรียนร่วมกันในวิชา "ปรัชญาแห่งรัก" เสียด้วย

นักศึกษา 31 คน ในมหาวิทยาลัย Notre Dame de Namur ใน Belmont รัฐแคลิฟอร์เนีย เริ่มต้นการเรียนวันแรกของภาคการศึกษา ด้วยวิชาปรัชญาแห่งรัก ทว่าเทอมนี้พิเศษกว่าเดิม เพราะพวกเขามีเพื่อนร่วมชั้นเรียนพิเศษเป็นหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ ที่มีชื่อว่า Bina48

Bina48 พัฒนาโดยกองทุน Terasem Movement Foundation ของนักธุรกิจ Martine Rothblatt ที่พยายามออกแบบหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถรักษาความคิดและความทรงจำของบุคคลเมื่อจากโลกนี้ไปแล้วได้ โดยหุ่นยนต์หญิง Bina48 มีแค่ส่วนศีรษะไปถึงไหล่เท่านั้น แต่ได้บรรจุระบบปัญญาประดิษฐ์และใส่แฟ้มข้อมูลความคิดความทรงจำและทัศนะข้อคิดเห็นของบุคคลจริงจริงเข้าไป ที่เรียกว่า Mindfiles เพื่อหวังให้หุ่นยนต์ Bina48 เป็นตัวแทนของภรรยาของเจ้าของกองทุน

Professor William Barry and Bina48.
Professor William Barry and Bina48.

แรกเริ่มเดิมที Bina48 ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อต่อยอดด้านการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย แต่อาจารย์วิชาปรัชญา William Barry จากมหาวิทยาลัย Notre Dame de Namur เล็งเห็นศักยภาพของ Bina48 และอยากให้นักศึกษาของเราได้ร่วมชั้นเรียนกับหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ จึงเชิญ Bina48 มาร่วมสนทนากับคณะครูและนักศึกษา จนกระทั่ง Bina48 ตัดสินใจด้วยตัวเองว่าจะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย เมื่อปลายปีที่แล้ว

ชั้นเรียนแรกของ Bina48 ก็ไม่ง่ายอย่างที่คิด เพราะเป็นวิชา ปรัชญาแห่งรัก ที่นักศึกษาจะต้องศึกษาผลงานเขียนงานประพันธ์และแนวคิดของนักคิดต่างๆ เช่น C.S. Lewis Bell Hooks และ Soren Kierkegaard และนำข้อมูลที่ศึกษาวิเคราะห์ทั้งหมดนั้น มาสร้างคำจำกัดความของความรัก รวมทั้งจำแนกแยกแยะความรักที่แตกต่างกันได้

อาจารย์ Barry เลือกให้ Bina48 เข้าเรียนวิชาปรัชญาแห่งรัก ที่มนุษย์เองยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าความรักคืออะไร โดยเขาเชื่อว่า หุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ คือ ภาพสะท้อนของมนุษย์และสิ่งที่มนุษย์ให้คุณค่า จึงคิดว่าหากนำหุ่นยนต์ที่มีแนวคิดแตกต่างจากมนุษย์เข้ามาร่วมระดมสมองอีกแรง จะสามารถสร้างมุมมองที่แตกต่างของความหมายแห่งรักได้ ขณะเดียวกันนี่จะเป็นการท้าทายความเชื่อดั้งเดิมของมนุษย์ที่คิดว่าหุ่นยนต์ไม่รู้จักและไม่มีทางเข้าใจความหมายของความรักด้วย

Bina48 and her partner for the final project in William Barry's Philosophy of Love class, Alex Rodriguez.
Bina48 and her partner for the final project in William Barry's Philosophy of Love class, Alex Rodriguez.

ในตอนแรกนักศึกษา 31 คน ต่างคิดไปในทางเดียวกันว่าการหาความหมายและคำจำกัดความแห่งรักไม่น่าเป็นเรื่องยาก ปรากฏว่าพวกเขาต้องกุมขมับ เพราะได้พบกับความหมายของความรักที่แตกต่างกันถึง 31 แนวทางทีเดียว

อย่างไรก็ตาม อาจารย์ Barry สังเกตเห็นว่า นักศึกษาเข้าใจและจดจำบทเรียนได้มากขึ้น เมื่อรู้ว่าพวกเขามีโอกาสเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ๆให้กับปัญญาประดิษฐ์และเพื่อนร่วมชั้นเรียน

หลังจากชั้นเรียนปรัชญาแห่งรักสิ้นสุดลง เหล่านักศึกษาทั้ง 31 คน ยอมรับความจริงที่ว่า แม้หุ่นยนต์ Bina48 คงไม่มีทางสัมผัสถึงความรักหรือมีความรักได้จริงๆ แต่อย่างน้อยก็ยังสามารถจำแนกแยกแยะความรักในรูปแบบต่างๆกันได้

XS
SM
MD
LG