ลิ้งค์เชื่อมต่อ

Let’s Learn English ตอนที่ 41: Teamwork Works Best With a Team (ทีมเวิร์คจะดีที่สุดเมื่อเราทำงานเป็นทีม)


Let's Learn English Lesson 41: Teamwork Works Best With a Team
please wait

No media source currently available

0:00 0:05:00 0:00

Let's Learn English Lesson 41: Teamwork Works Best With a Team

Lesson 41: Teamwork Works Best With a Team

Let’s Learn English เปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกา เพื่อให้เนื้อหาเหมาะสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ

เรานำเสนอ 52 บทเรียน และทุกๆ 5 บทเรียน จะมีการทบทวนสิ่งที่เรียนไปแล้ว

ทุกสัปดาห์จะมีบทเรียนใหม่ พร้อมด้วยวิดีโอ ที่สะท้อนชีวิตชาวอเมริกันรุ่นใหม่ ผู้เรียนจะได้ฝึกการพูด เขียน และจดจำคำศัพท์

นอกจากนั้นผู้เรียนสามารถพิมพ์บทเรียนที่ทำแล้ว ผลการฝึกฝน และแผนการฝึกเรียนภาษาอังกฤษในบทต่อๆ ไปได้

เราอยากให้คุณติดตามบทเรียนใหม่ๆ ทุกสัปดาห์ และบอกให้เรารู้ถึงการเรียนรู้ของคุณผ่านการแสดงความคิดเห็น (comment) และอีเมล์ของเราที่ thai@voanews.com

เรื่องย่อ

แอนนาได้เจอกับหัวหน้าของเธอ คุณวีฟเวอร์ เพื่อพูดคุยเรื่องผลงานรายปี คุณวีฟเวอร์ต้องการให้แอนนาเพิ่มยอดผู้ชมรายการของเธอให้มากขึ้น แล้วแอนนาจะทำให้ยอดผู้ชมเพิ่มขึ้นได้หรือไม่?

ฝึกพูด

ในคลิปวิดีโอนี้ คุณจะได้เรียนการพูดคำศัพท์ใหม่ๆ รวมทั้งประโยคที่มีคำว่า "if" และ "will" เมื่อเราพูดถึงประโยคแสดงเงื่อนไข

Let's Learn English Lesson 41 Speaking Practice
please wait

No media source currently available

0:00 0:07:11 0:00

ฝึกออกเสียง

เมื่อเราต้องการให้ผู้ฟังสังเกตเห็นคำใดในประโยค เราจะสามารถพูดเสียงให้ดังขึ้น หรือเน้นเสียงขึ้นมาได้ ลองฝึกออกเสียงตามคลิปวิดีโอนี้ดู

Let's Learn English Lesson 41 Pronunciation Practice
please wait

No media source currently available

0:00 0:01:03 0:00

บทสนทนา

please wait

No media source currently available

0:00 0:03:32 0:00

Anna: Hi. I am walking to work. Today my boss will tell me what she thinks of my work. Is it good? Or is it bad? Okay, time for work. I am going right now. Okay, okay, I’m going!

Ms. Weaver: Anna, hello.
Anna: Hello.
Ms. Weaver: Sit down. As you know, at the start of a new year we have a work review.
Anna: Yes. It’s time for mine.
Ms. Weaver: Yes. Anna, this chart shows the audience of The Time Traveling Treehouse. If you look at it, you will see something bad. Your audience is going down, down, DOWN!
Anna: Ms. Weaver, I think the chart is upside down.
Anna: Here, let’s flip that around. Now, it’s right-side up.
Ms. Weaver: Oh. If you look at this chart, you will see something good. Your audience is big.
Anna: Good!
Ms. Weaver: But not big enough.
Anna: Not good.
Ms. Weaver: I want to see these numbers go up, and up, and UP!
Anna: How?
Ms. Weaver: I have something -- idea posters!
Anna: (whispers) Idea posters.
Ms. Weaver: You really ought to think seriously about them. I like this one. Please read it.
Anna: “If at first you SUCCEED; you will be a success.” Well, it's a cute cat.
Ms. Weaver: Here’s another one. I like it.
Anna: “WORKING HARD looks hard because it really is hard.” I see. It's another cute cat.
Ms. Weaver: This is my favorite.
Anna: “TEAMWORK works best with a team.” A team of cats. Look at all those cats!
Ms. Weaver: So, Anna, do you understand what I want?
Anna: Yes, Ms. Weaver. I understand.
Anna: Okay, team. There is a problem in the Treehouse.
Amelia: Problem? What's the problem?
Anna: Our audience is big.
Bryan: But that's a good thing.
Anna: No, it is not big enough.
Anna: Please don’t worry. I know what Ms. Weaver wants. Here’s the plan. (whispers)
Bryan: Is that what she wants?
Amelia: Are you sure?
Anna: Yes. Let’s get to work!
Anna: Good job, team. This is exactly what Ms. Weaver wants!
Anna: Welcome to The Time Traveling Treehouse! Today you will learn about a very popular pet … cats!
MINDY: Anna. Did I give you enough cats?
Anna: I don’t know, MINDY. I think we need more cats!

ฝึกเขียน

ในบทเรียนนี้ คุณคิดว่าคุณวีฟเวอร์ต้องการอะไร? คุณเคยเจอปัญหาการทำความเข้าใจกับคำแนะนำจากคนอื่นบ้างไหม? เขียนหาเราที่ช่องแสดงความเห็นด้านล่าง หรือ อีเมลหาเรา

คลิกที่ภาพด้านล่าง เพื่อดาวน์โหลด เอกสารประกอบการเรียน และฝึกการใช้ประโยคที่มีคำว่า "if" ดูบ้าง

Activity Sheet Lesson 41
Activity Sheet Lesson 41

กลยุทธ์การเรียนรู้แบบลัด

Learning Strategies หรือ กลยุทธ์การเรียนรู้ คือความคิด ความตั้งใจ และการกระทำ ที่ช่วยให้การเรียนง่ายขึ้น หรือมีประสิทธิภาพมากขึ้น

กลยุทธ์การเรียนรู้ของบทเรียนนี้ คือ การเน้นความสนใจเฉพาะจุด

เมื่อเราต้องฝึกฟังภาษาอังกฤษ บางครั้งเราไม่ได้เข้าใจทุกคำ หากเกิดเหตุการณ์นี้ คุณสามารถฟังเฉพาะคำที่สำคัญและพยายามเข้าใจบริบทของเรื่องให้ได้มากที่สุด

ในบทเรียนนี้ แอนนาพยายามทำความเข้าใจกับคุณวีฟเวอร์ ซึ่งต้องการให้เธอเพิ่มยอดผู้ชมมากขึ้น แต่แอนนามัวแต่สนใจแมวในโปสเตอร์ที่คุณวีฟเวอร์นำมาให้เธอดู เธอจึงเข้าใจว่าคุณวีฟเวอร์ต้องการให้เธอเพิ่มแมวเข้าไปในรายการมากขึ้น

เมื่อคุณใช้หลักการ การเน้นความสนใจเฉพาะจุด คุณอาจไม่ต้องเข้าใจทุกอย่างทั้งหมด แต่คุณสามารถถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของตัวเองได้ แอนนาไม่ได้ถามเพื่อทำให้เข้าใจสิ่งที่คุณวีฟเวอร์ต้องการ แต่ในความเป็นจริง คุณควรตรวจสอบความถูกต้องของสิ่งที่คุณเข้าใจด้วยหลักการนี้

แล้วคุณเคยใช้การเน้นความสนใจบางหรือไม่? คุณคิดว่าแอนนาทำผิดไปหรือเปล่าในการใช้หลักการนี้? เขียนหาเราที่ช่องแสดงความเห็นด้านล่าง หรือ​ อีเมลหาเรา

ด้านครูผู้สอน คลิกที่ Lesson Plan สำหรับกลยุทธ์การสอนสำหรับบทเรียนนี้​

แบบทดสอบความเข้าใจด้วยการฟัง

ทดสอบความเข้าใจในบทเรียนนี้ด้วยแบบทดสอบการฟัง คลิกที่วิดีโอนี้ และเลือกคำตอบที่ดีที่สุด

Quiz - Lesson 41: Teamwork Works Best With a Team

Quiz - Lesson 41: Teamwork Works Best With a Team

Start the Quiz to find out

______________________________________________________________

คำศัพท์ใหม่

audience - n. the people who watch, read, or listen to something
cat - n. a small animal that is related to lions and tigers and that is often kept by people as a pet
chart- n. information in the form of a table or a diagram
cute - adj. having a pleasing and usually youthful appearance
exactly - adv. used to stress that something is accurate, complete, or correct
flip - v. to cause (something) to turn or turn over quickly
meow - v. to make a crying sound as cats do
pet - n. an animal (such as a dog, cat, bird, or fish) that people keep mainly for pleasure
poster - n. a usually large picture that is put on walls as a decoration
review - n. an act of carefully looking at or examining the quality or condition of something or someone
right-side up - noun phrase. with the top or correct side facing up
succeed - v. to do what you are trying to do or to achieve the correct or desired result
success - n. a person or thing that succeeds
teamwork - n. the work done by people who work together as a team to do something
upside down- adv. in such a way that the upper and the lower parts are reversed in position

เอกสารประกอบการเรียน

Word Book
Word Book

ดาวน์โหลด the VOA Learning English Word Book สำหรับพจนานุกรมคำศัพท์ที่ใช้สำหรับบทเรียนนี้

ในแต่ละบทเรียนของ Let’s Learn English เรามีชุดฝึกทบทวน ​Activity Sheet สำหรับการฝึกเพิ่มเติมที่คุณทำได้เอง

สำหรับครูผู้สอน

Let's Learn English Lesson Plan Lesson 41: Teamwork Works Best With a Team
Let's Learn English Lesson Plan Lesson 41: Teamwork Works Best With a Team

คลิกที่ Lesson Plan ในบทเรียนนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนการสอนในห้องเรียนของคุณ หรือ อีเมลหาเรา หากมีคำถามหรือคำแนะนำในหลักสูตรนี้

ไวยากรณ์ที่ควรใส่ใจ: ประโยคแสดงเงื่อนไข (If clause)

หัวข้อหลักในบทเรียนนี้​: การขอ หรือ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลงานทำงาน, การระบุหนทางในการพัฒนาประสิทธิภาพของตัวเองทั้งเรื่องงานหรือการเรียน, การตีความคำแนะนำ

กลยุทธ์การเรียนรู้แบบลัด​: การให้ความสนใจเฉพาะสิ่ง

การฝึกพูดและการออกเสียงที่ควรใส่ใจ: การออกเสียงเน้นคำ

____________________________________________________________

ตอนนี้คุณสามารถบอกเราได้ว่าคุณคิดอย่างไรกับบทเรียนนี้ ด้วยการเขียนอีเมลหาเรา หรือแสดงความคิดเห็นมาที่ช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่าง หรือส่งมาทางหน้า Facebook

XS
SM
MD
LG