ลิ้งค์เชื่อมต่อ

คนอเมริกัน 2 ใน 3 ต้องการให้รับผู้อพยพเข้าเมืองน้อยลง


People hold anti-deportation signs during a rally, March 9, 2017, in New York.
People hold anti-deportation signs during a rally, March 9, 2017, in New York.

เกือบ 60% ของคนอเมริกันยังเห็นว่า ควรจำกัดสิทธิขอสัญชาติอเมริกันให้กับคู่สมรสและบุตรผู้เยาว์เท่านั้น

การสำรวจความคิดเห็นของคนอเมริกันผู้อยู่ในข่ายจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกลางเทอมปลายปีนี้ ซึ่งจัดทำโดยหน่วยงานชื่อ Polling Company แสดงว่า ส่วนใหญ่คือราว 64% สนับสนุนให้ลดจำนวนผู้อพยพเข้าเมืองอย่างถูกต้องตามกฎหมายลง

โดยจากคำถามที่ว่า นโยบายของรัฐบาลสหรัฐฯ ในปัจจุบันเป็นผลให้มีผู้อพยพเข้าเมืองที่ทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเพิ่มขึ้นราว 1,000,000 คนในแต่ละปี และท่านเห็นว่าจำนวนผู้อพยพเข้าเมืองควรจะเป็นเท่าใด?

ปรากฏว่าคนอเมริกัน 64% ทั้งเพศชายและหญิง รวมทั้งที่เป็นสมาชิกพรรครีพับริกัน เดโมแครต และที่ไม่สังกัดพรรคใดเห็นว่ารัฐบาลสหรัฐฯ ควรรับผู้อพยพให้น้อยลง

และเกือบครึ่งของผู้ที่มีความเห็นลักษณะนี้เห็นว่า สหรัฐฯ ควรรับผู้อพยพเข้าเมืองรายใหม่เพียงปีละ 250,000 ราย หรือน้อยกว่า

ผลการสำรวจความคิดเห็นของ Polling Company บริษัทวิจัยซึ่งมีแนวทางอนุรักษ์นิยมนี้ สอดคล้องกับการสำรวจของ Harvard/Harris Poll ก่อนหน้านี้

โดย Harvard/Harris Poll พบว่า คนอเมริกัน 81% สนับสนุนให้รับผู้อพยพอย่างถูกต้องตามกฎหมายน้อยลงกว่าปัจจุบัน และ 9% ถึงกับไม่ต้องการให้รับผู้อพยพเข้าเมืองถึงแม้จะถูกต้องตามกฎหมายโดยสิ้นเชิง

นอกจากนั้นแล้ว เกือบ 60% ของคนอเมริกันยังเห็นว่า ควรจำกัดสิทธิของผู้อพยพเข้าเมืองในการขอสัญชาติอเมริกันเฉพาะสำหรับคู่สมรสและบุตรซึ่งยังเป็นผู้เยาว์เท่านั้น เพราะในขณะนี้ผู้อพยพเข้าเมืองที่ได้สัญชาติแล้ว มีสิทธิ์ขอสัญชาติอเมริกันให้กับพ่อแม่ พี่น้อง และสมาชิกในครอบครัวซึ่งเป็นญาติห่างๆ ได้

และประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งต้องการให้ปฏิรูปนโยบายคนเข้าเมืองดังกล่าว ได้ตำหนิระบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันโดยเรียกว่าเป็น "นโยบายรับคนเข้าเมืองแบบลูกโซ่"

XS
SM
MD
LG