ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ไขความลับ 'ใบหน้า' สามารถบ่งบอกฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างไร?


happiness
happiness

นักวิจัยพบว่า ปาก ดวงตา รวมทั้งรอยตีนกา บ่งชี้ความสุขซึ่งสะท้อนสถานะของบุคคล

นักวิจัยที่มหาวิทยาลัยโตรอนโต ในแคนาดา ทดลองให้นักศึกษาปริญญาตรี 81 คน ดูภาพใบหน้าชายหญิงรวม 160 คน ซึ่งครึ่งหนึ่งมีรายได้กว่า 150,000 ดอลลาร์ต่อปี ถือว่าเป็นกลุ่มฐานะดีและมีสถานะทางสังคมในระดับสูง กับอีกครึ่งหนึ่งเป็นรูปใบหน้าคนที่มีรายได้ต่ำกว่า 35,000 ดอลลาร์ต่อปี ซึ่งถือว่าค่อนข้างยากจนในสหรัฐฯ

งานวิจัยพบว่านักศึกษาสามารถตอบถูกในอัตราสูงถึง 68% ว่าใครมาจากกลุ่มใด

นักวิจัยพบว่า ปากและดวงตาช่วยบ่งบอกถึงฐานะบุคคลได้ดีที่สุด จากรอยยิ้มและดวงตาที่ฉายแววความสุข ซึ่งเป็นการสะท้อนสถานะทางเศรษฐกิจโดยทั่วไปของบุคคล

แต่นอกจากปาก รอยยิ้ม และดวงตาแล้ว นักวิจัยยังพบว่าสีหน้าที่บ่งบอกถึงความสุขโดยทั่วไป ก็เป็นเงื่อนงำช่วยบ่งชี้สถานะทางเศรษฐกิจสังคมได้เช่นกัน

แต่ที่สำคัญกว่านั้น นักวิจัยพบด้วยว่า รอยตีนกาก็เป็นเครื่องยืนยันเรื่องนี้ได้เช่นกัน เพราะรอยตีนกามักเป็นผลจากการยิ้มหรือหัวเราะซึ่งแสดงออกซึ่งความสุขของบุคคล

และถ้าบุคคลผู้นั้นมีความสุขมาก เรื่องนี้ก็มักจะสะท้อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดีกว่านั่นเอง

XS
SM
MD
LG