ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สหรัฐฯ เสนอให้ผู้ว่าการธนาคารโลก จิม ยัง คิม เข้ารับตำแหน่งต่อเป็นวาระที่สอง
รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสหรัฐ นาย Jack Lew กล่าวยกย่องว่า นาย Jim Young Kim มีผลงานดีเด่นในการต่อสู้เพื่อขจัดความยากจน ความไม่เสมอภาคในโลก และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก

นอกจากนี้ยังได้สนองตอบวิกฤติการณ์โรค Ebola และผู้อพยพอย่างได้ผล รวมทั้งผลักดันให้มีการปฏิรูปธนาคารโลกด้วย

นาย Jim Young Kim ซึ่งเป็นทั้งนายแพทย์ นักมานุษยวิทยา และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัย รับตำแหน่งผู้บริหารธนาคารโลกมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2012

ธนาคารโลกเป็นสถาบันการเงินระหว่างประเทศที่จัดให้เงินกู้และความช่วยเหลือทางเทคนิคแก่ประเทศกำลังพัฒนา เพื่อลดความยากจน และส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศยากจน

รายงานข่าวกล่าวว่า การตัดสินใจว่าใครจะได้รับตำแหน่งผู้บริหารธนาคารโลกคนต่อไปจะมีขึ้นตอนกลางเดือนกันยายนนี้

XS
SM
MD
LG