ลิ้งค์เชื่อมต่อ

อเมริกันเฮ! อัตราเสียชีวิตจากมะเร็งในสหรัฐฯ ลดลง


A patient receives chemotherapy treatment for breast cancer at the Antoine-Lacassagne Cancer Center in Nice July 26, 2012. Picture taken July 26, 2012.
A patient receives chemotherapy treatment for breast cancer at the Antoine-Lacassagne Cancer Center in Nice July 26, 2012. Picture taken July 26, 2012.

รายงานประจำปีของ American Cancer Society หรือ สมาคมโรคมะเร็งอเมริกัน พบว่าชาวอเมริกันมีอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งลดลงทำสถิติใหม่

ทางสมาคมโรคมะเร็งอเมริกัน เปิดเผยรายงานในวันอังคารว่า อัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งลดลงต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1991 และในปี 2017-2018 อัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งลดลงราว 2.4% ทำสถิติใหม่

รายงานฉบับนี้ ยังระบุว่า ผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งปอด ลดลงกว่าครึ่งหนึ่งตลอดระยะ 5 ปีที่ผ่านมา จากที่มะเร็งปอดส่วนใหญ่ มีส่วนเชื่อมโยงกับการสูบบุหรี่ แต่ในระยะหลายสิบปีที่ผ่านมา ชาวอเมริกันสูบบุหรี่ลดลง มีส่วนทำให้อัตราการล้มป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอดลดลงตามไปด้วย

อีกด้านหนึ่ง ผู้เชี่ยวชาญมองว่า อัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งที่ลดลงนั้น อาจมาจากเทคโนโลยีการแพทย์ที่รุดหน้าขึ้น ตั้งแต่การตรวจหามะเร็ง และการรักษารูปแบบต่างๆที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในปัจจุบัน และอัตราการเสียชีวิตที่ลดลงนั้นให้ผลเท่ากันทั้งชายและหญิงที่พบว่าเป็นมะเร็ง

ปัจจุบัน มะเร็งยังคงเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของชาวอเมริกันมากเป็นอันดับ 2 รองจากโรคหัวใจ ขณะที่ปีนี้ทางสมาคมโรคมะเร็งอเมริกัน คาดว่า จะมีชาวอเมริกันราว 1.9 ล้านคนที่ตรวจพบว่าเป็นมะเร็ง และเกือบ 609,000 คนที่เสียชีวิตจากมะเร็งในปีนี้

XS
SM
MD
LG