ลิ้งค์เชื่อมต่อ

'-ism' คำศัพท์แห่งปี จาก Merriam-Webster


Merriam-Webster selected 'ism' as this year's word of the year.
Merriam-Webster selected 'ism' as this year's word of the year.

ผลของการค้นหาคำที่ลงท้ายว่า 'ism' มากเป็นประวัติการณ์ ทำให้ '-ism' ถูกเลือกให้เป็นคำแห่งปี หรือ word of the year ประจำปี ค.ศ 2015

ดิกชันนารี Merriam-Webster ประกาศให้คำว่า '-ism' เป็นคำแห่งปี หรือ word of the year ประจำปี ค.ศ.2015

โดยความหมายแล้ว คำว่า -ism นี้ไม่ใช่เป็นคำ แต่ใช้ในลักษณะเป็นคำลงท้าย ที่แสดงถึงสภาวะ หรือ สภาพการณ์ หรือในอีกนัยหนึ่งอาจจะหมายถึง ลัทธิ หรือ ทฤษฎี เป็นต้น

สาเหตุที่ Merriam-Webster เลือกคำว่า ism เป็นคำแห่งปี เพราะในปีนี้มีผู้ให้ความสนใจเสาะหา ความหมายของคำที่ลงท้ายว่า -ism ต่างๆมากมาย

เช่นคำว่า socialism (สังคมนิยม) fascism (ลัทธิฟาสซิสต์ -ระบบเผด็จการในอิตาลี) racism (การเหยียดเชื้อชาติ) feminism (ความเสมอภาคและสิทธิสตรี) communism (ลัทธิคอมมิวนิสต์) capitalism (ทุนนิยม) หรือ terrorism (การก่อการร้าย) เป็นต้น

XS
SM
MD
LG