ลิ้งค์เชื่อมต่อ

อิโมจิหน้ายิ้มกับนำ้ตาแห่งความปิติได้เป็น Word of the Year


For the first time, an emoji has been chosen as the Oxford Dictionaries' 'Word of the Year."
For the first time, an emoji has been chosen as the Oxford Dictionaries' 'Word of the Year."

อิโมจินี้ได้รับความนิยมมากที่สุด คิดเป็น 17% ของอิโมจิทั้งหมด และมีการใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จากปีก่อน

พจนานุกรม Oxford Dictionary ประกาศคำแห่งปี (Word of the Year) ซึ่งปรากฏว่าไม่ใช่คำตามปกติ เพราะแท้จริงแล้ว World of the Year ที่พจนานุกรม Oxford เห็นว่าเหมาะสมกับตำแหน่งนี้คือ อิโมจิ หรือกราฟฟิกการ์ตูนแสดงความรู้สึกหรือความคิด

อิโมจิที่ได้รับตำแหน่ง Word of the Year ปีนี้คือรูปหน้ายิ้มที่มีน้ำตาแห่งความปลื้มปิติ หรือ Face with Tears of Joy

อิโมจินี้ได้รับความนิยมมากที่สุด คิดเป็น 17% ของอิโมจิทั้งหมด และมีการใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จากปีก่อน

คำว่าอิโมจิ (Emoji) เป็นภาษาญี่ปุ่นที่เป็นการรวมคำว่าอิ (e) ซึ่งแปลว่าภาพ กับโมจิ (moji) ที่แปลว่าตัวอักษร เข้าด้วยกัน

XS
SM
MD
LG