ลิ้งค์เชื่อมต่อ

อนามัยโลกระบุ เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีไม่ควรถูกบังคับสวมหน้ากาก


Nine years old boys Tom, left, and Patrizio wear face masks to protect against the coronavirus as they show a musical contribution, without singing, at the Lenneberg Primary and Secondary School in Mainz, Germany, Monday, Aug. 17, 2020. German…
Nine years old boys Tom, left, and Patrizio wear face masks to protect against the coronavirus as they show a musical contribution, without singing, at the Lenneberg Primary and Secondary School in Mainz, Germany, Monday, Aug. 17, 2020. German…

องค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การยูนิเซฟ (UNICEF) ระบุเกี่ยวกับกฎเกณฑ์หรือข้อแนะนำสำหรับการสวมหน้ากากให้กับเด็ก ๆ ในช่วงวัยต่าง ๆ โดยชี้ว่า เด็กอายุมากกว่า 12 ปี ควรสวมหน้ากากในสถานการณ์เดียวกับผู้ใหญ่ ขณะที่เด็กอายุระหว่าง 6-11 ปี ควรสวมหน้ากากในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง ส่วนเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ ไม่จำเป็นต้องบังคับให้สวมหน้ากากแต่อย่างใด

องค์การอนามัยโลก และองค์การยูนิเซฟ ชี้ว่าเด็กโตอาจมีบทบาทสำคัญมากกว่าเด็กเล็กในการแพร่กระจายเชื้อโคโรนาไวรัสไปทั่วโลก

คำแนะนำของสององค์กรนี้ ณ วันที่ 21 สิงหาคม ระบุว่า เด็กอายุมากกว่า 12 ปีควรสวมหน้ากากในสถานที่ที่ไม่สามารถอยู่ห่างจากผู้อื่นได้เกิน 1 เมตร และในกรณีที่เกิดการระบาดอย่างหนักอยู่ในชุมชน

สำหรับเด็กอายุระหว่าง 6-11 ปี คำแนะนำบอกว่าผู้ปกครองควรให้สวมหน้ากากในกรณีที่จำเป็น โดยพิจารณาจากการเข้าถึงหน้ากาก ความเหมาะสมในการใช้ และความรุนแรงของการระบาดในพื้นที่ที่อาศัยอยู่

ส่วนเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี องค์การอนามัยโลก และองค์การยูนิเซฟ บอกว่าไม่ควรบังคับให้ต้องสวมหน้ากากแต่อย่างใด

ข้อมูลสถิติจากมหาวิทยาลัยจอนส์ ฮอพกินส์ ระบุว่าปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสทั่วโลกมากกว่า 23.2 ล้านคน เสียชีวิตแล้วกว่า 800,000 คน โดยสหรัฐฯ มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดที่ 5.6 ล้านคน ตามมาด้วยบราซิลที่มากกว่า 3.5 ล้านคน และอินเดียมากกว่า 3 ล้านคน

XS
SM
MD
LG