ลิ้งค์เชื่อมต่อ

อนามัยโลกระบุ เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีไม่ควรถูกบังคับสวมหน้ากาก


Nine years old boys Tom, left, and Patrizio wear face masks to protect against the coronavirus as they show a musical contribution, without singing, at the Lenneberg Primary and Secondary School in Mainz, Germany, Monday, Aug. 17, 2020. German…

องค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การยูนิเซฟ (UNICEF) ระบุเกี่ยวกับกฎเกณฑ์หรือข้อแนะนำสำหรับการสวมหน้ากากให้กับเด็ก ๆ ในช่วงวัยต่าง ๆ โดยชี้ว่า เด็กอายุมากกว่า 12 ปี ควรสวมหน้ากากในสถานการณ์เดียวกับผู้ใหญ่ ขณะที่เด็กอายุระหว่าง 6-11 ปี ควรสวมหน้ากากในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง ส่วนเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ ไม่จำเป็นต้องบังคับให้สวมหน้ากากแต่อย่างใด

องค์การอนามัยโลก และองค์การยูนิเซฟ ชี้ว่าเด็กโตอาจมีบทบาทสำคัญมากกว่าเด็กเล็กในการแพร่กระจายเชื้อโคโรนาไวรัสไปทั่วโลก

คำแนะนำของสององค์กรนี้ ณ วันที่ 21 สิงหาคม ระบุว่า เด็กอายุมากกว่า 12 ปีควรสวมหน้ากากในสถานที่ที่ไม่สามารถอยู่ห่างจากผู้อื่นได้เกิน 1 เมตร และในกรณีที่เกิดการระบาดอย่างหนักอยู่ในชุมชน

สำหรับเด็กอายุระหว่าง 6-11 ปี คำแนะนำบอกว่าผู้ปกครองควรให้สวมหน้ากากในกรณีที่จำเป็น โดยพิจารณาจากการเข้าถึงหน้ากาก ความเหมาะสมในการใช้ และความรุนแรงของการระบาดในพื้นที่ที่อาศัยอยู่

ส่วนเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี องค์การอนามัยโลก และองค์การยูนิเซฟ บอกว่าไม่ควรบังคับให้ต้องสวมหน้ากากแต่อย่างใด

ข้อมูลสถิติจากมหาวิทยาลัยจอนส์ ฮอพกินส์ ระบุว่าปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสทั่วโลกมากกว่า 23.2 ล้านคน เสียชีวิตแล้วกว่า 800,000 คน โดยสหรัฐฯ มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดที่ 5.6 ล้านคน ตามมาด้วยบราซิลที่มากกว่า 3.5 ล้านคน และอินเดียมากกว่า 3 ล้านคน

XS
SM
MD
LG