ลิ้งค์เชื่อมต่อ

เวียดนามรั้งท้ายประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนด้านการพัฒนาพลังงานสะอาด


FILE - A solar water heater, left, and a solar panel, right, are seen at Entech Hanoi, an international trade fair on energy efficiency and the environment, at the Giang Vo Exhibition Center in Hanoi, Vietnam.
FILE - A solar water heater, left, and a solar panel, right, are seen at Entech Hanoi, an international trade fair on energy efficiency and the environment, at the Giang Vo Exhibition Center in Hanoi, Vietnam.

เวียดนามเป็นประเทศที่เหมาะกับการลงทุนเพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมากที่สุดประเทศหนึ่งเพราะมีแสงแดดตลอดทั้งปีและลมทะเล แต่กลับยังไม่มีการลงทุนใหญ่ๆ ด้านนี้

ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าการควบคุมราคาเป็นเหตุผลชัดเจนที่ทำให้เวียดนามขาดการลงทุนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงแดดและพลังงานลม

เวียดนามยังควบคุมเพดานค่าไฟฟ้าไว้ที่ 7 เซ็นต์สหรัฐฯ ต่อหนึ่งกิโลวัตต์หรือราวสองบาทเศษๆ บรรดานักลงทุนชี้ว่าต้องการให้ค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นกว่านี้เท่าตัวเพื่อให้คุ้มกับการลงทุนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ส่วนบรรดาคนที่ทำงานในอุตสาหกรรมพลังงานต่างแนะว่ารัฐบาลควรหาวิธีจูงใจแบบอื่นเพื่อส่งเสริมการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนโดยปรับจากแรงจูงใจด้านภาษีไปเป็นการอบรมและการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน

คุณ Daniel Potash ผู้อำนวยการ Private Finance Advisory Network for Asia Program ภายใต้สำนักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ ชี้ว่าไม่มีมาตรการใดที่จะช่วยชดเชยค่าไฟฟ้าที่ถูกขนาดนี้ได้

นักลงทุนในเวียดนามหลายคนเรียกร้องให้ทางการเวียดนามให้ความสำคัญมากขึ้นแก่การพัฒนาพลังงานทางเลือก และเพื่อส่งเสริมการลงทุนด้านนี้ การไฟฟ้าแห่งเวียดนามจะต้องขึ้นค่าไฟฟ้าซึ่งเป็นเรื่องที่มีความอ่อนไหวทางการเมือง และอาจจะเกิดแรงต่อต้านจากผู้บริโภคที่กังวลเรื่องราคาไฟฟ้า และไม่พอใจความไร้ประสิทธิภาพของการไฟฟ้าเวียดนามเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว

คุณเหงียน อัน ตวน หัวหน้าบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ Vietnam Investment Review กล่าวว่า บรรดาผู้ร่างนโยบายกำลังพยายามหาจุดสมดุลเพื่อให้เวียดนามมีพลังงานที่ราคาไม่แพงแต่ยั่งยืน จากการประชุมหลายครั้งกับกระทรวงการวางแผนและการลงทุน ซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ที่คุณตวนทำงานอยู่ คุณตวนกล่าวว่าทางกระทรวงเห็นว่าค่าไฟฟ้าในเวียดนามต้องเพิ่มขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป เขากล่าวว่าหากเพิ่มราคาค่าไฟให้สูงขึ้นทีเดียว อาจจะก่อให้เกิดปฏิกริยาทางลบจากประชาชนได้และจะส่งผลกระทบต่อนโยบาย

นอกจากพลังงานลมและแสงแดดแล้ว เวียดนามกำลังออกกฏระเบียบอีกหลายอย่างเพื่อส่งเสริมการผลิตพลังงานจากสิ่งปฏิกูลและของเสียทางชีวภาพ รวมทั้งเปลือกข้าวและข้าวโพด ตลอดจนกระแสน้ำและคลื่นน้ำ

บรรดาเจ้าหน้าที่รัฐบาลเวียดนามกำลังพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะตัดหรือยกเลิกภาษีต่างๆ แบบชั่วคราวแก่นักลงทุนด้านพลังงาน ยกเลิกเก็บภาษีนำเข้าศุลกากรแก่เครื่องจักรกลและทำสัญญาล่วงหน้าว่าจะซื้อไฟฟ้าจากนักลงทุน นี่เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่เรียกว่า Green Growth Strategy ที่พัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการลดการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

บรรดาบริษัทต่างๆ ได้เริ่มติดตั้งแผงโซล่าเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองแล้ว และทางกลุ่ม Vietnam Business Forum ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของนักธุรกิจ และพบว่าหลายๆ บริษัทบอกว่ายอมจ่ายเงินมากขึ้นเป็นค่าไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียน เพราะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความยั่งยืน สำหรับปัจเจกบุคคลทั่วไปที่มีแผงโซล่า ทางการเวียดนามกำลังหาทางส่งเสริมให้ขายไฟฟ้าที่ผลิตได้เกินความต้องการแก่รัฐบาล

อย่างไรก็ตาม เวียดนามยังมุ่งเพิ่มปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงงานไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน แผนพัฒนาพลังงานหลักของประเทศหรือ Master Power Plan VII ชี้ว่าภายในอีก 15 ปีข้างหน้า ถ่านหินจะเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าถึง 51.6 เปอร์เซ็นท์ของปริมาณไฟฟ้าทั้งหมดจากปัจจุบันที่ราว 30 เปอร์เซ็นท์

คุณเหงียน ดัง อัน ที่ปรึกษาแห่ง International Finance Corporation กล่าวว่า ถ่านหินเป็นเหมือนระเบิดเวลาที่จะนำไปสู่มลพิษจากสารโลหะหนักและฝนกรด จึงจำเป็นอย่างมากที่ทางการเวียดนามต้องทบทวนแผนพัฒนาพลังงาน Master Power Plan VII และควรหันไปส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่มีผลกระทบต่ำ

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG