ลิ้งค์เชื่อมต่อ

อายุคาดเฉลี่ยในสหรัฐฯ ปีที่แล้ว ลดต่ำสุดนับตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง


Thousands of U.S. flags are seen at the National Mall, as part of a memorial paying tribute to the U.S. citizens who have died from the COVID-19, near the Capitol ahead of President-elect Joe Biden's inauguration, in Washington, D.C.
Thousands of U.S. flags are seen at the National Mall, as part of a memorial paying tribute to the U.S. citizens who have died from the COVID-19, near the Capitol ahead of President-elect Joe Biden's inauguration, in Washington, D.C.

ข้อมูลจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐฯหรือ CDC เมื่อวันพุธ ระบุว่า Life expectancy หรือ อายุคาดเฉลี่ย ในสหรัฐฯ ในปีที่แล้ว ลดลง 1.5 ปี ถือเป็นการลดลงของอายุคาดเฉลี่ยที่มากที่สุดภายในหนึ่งปีนับตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง

นอกจากนี้ อายุคาดเฉลี่ยของชาวอเมริกันผิวดำและเชื้อสายละตินยังลดลงถึงสามปีภายในปีที่ผ่านมา ตามรายงานของสำนักข่าว The Associated Press

การลดลงของอายุคาดเฉลี่ยมีสาเหตุหลักจากการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นสาเหตุถึงเกือบ 74 เปอร์เซ็นต์ของสาเหตุทั้งหมดที่ทำให้อายุคาดเฉลี่ยลดลง เมื่อปีที่ผ่านมา มีชาวอเมริกันเสียชีวิตกว่า 3.3 ล้านคน เป็นจำนวนมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐฯ โดยเป็นผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ราว 11 เปอร์เซ็นต์

ก่อนหน้านี้ อายุคาดเฉลี่ยของชาวอเมริกันผิวดำไม่ได้ลดลงมากนักภายในหนึ่งปี นับตั้งแต่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่เมื่อช่วงกลางทศวรรษที่ 1930 ส่วนคนอเมริกันเชื้อสายละติน แม้จะไม่ได้มีการบันทึกอายุคาดเฉลี่ยของกลุ่มเชื้อชาตินี้มากนัก แต่อายุคาดเฉลี่ยของคนกลุ่มนี้ที่ลดลงเมื่อปีที่แล้ว เป็นการลดลงภายในหนึ่งปีที่มากที่สุดนับตั้งแต่ที่มีการบันทึกมา

Chart shows the change in estimated life expectancy in the U.S. from 2019 to 2020
Chart shows the change in estimated life expectancy in the U.S. from 2019 to 2020

มาร์ค เฮย์วาร์ด อาจารย์ด้านสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเท็กซัส ผู้ศึกษาด้านการเปลี่ยนของอัตราการเสียชีวิตในสหรัฐฯ ระบุว่า อายุคาดเฉลี่ยที่ลดลงอย่างมากครั้งนี้ถือว่าเป็น “หายนะ”

เอลิซาเบ็ธ อะเรียส หัวหน้าการจัดทำรายงานฉบับนี้ ระบุว่า มีสาเหตุการเสียชีวิตอื่น ๆ นอกจากโรคโควิด-19 ที่ทำให้อายุคาดเฉลี่ยลดลงด้วยเช่นกัน เช่น การเสพยาเกินขนาดโดยเฉพาะในกลุ่มคนผิวขาว และการฆาตกรรมที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุหลักให้อายุคาดเฉลี่ยของชาวอเมริกันผิวดำลดลง

บรรดาผู้เชี่ยวชาญยังระบุด้วยว่า ชาวอเมริกันผิวดำและเชื้อสายละตินได้รับผลระทบจากปัญหาต่าง ๆ เช่น การเข้าไม่ถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ การใช้ชีวิตในที่แออัด และการทำงานที่มีรายได้ต่ำ ทำให้พวกเขายังต้องลงพื้นที่ทำงานแม้ในช่วงที่ไวรัสระบาดหนัก

ทั้งนี้ อายุคาดเฉลี่ย คือ อายุที่คาดว่าประชากรแรกเกิดในปีนั้น ๆ จะมีอายุอีกกี่ปีก่อนเสียชีวิต อายุคาดเฉลี่ยเป็นค่าสถิติสำคัญที่บ่งบอกถึงภาวะสุขภาพของประชากรในประเทศนั้น ๆ ว่าได้รับผลกระทบจากปัจจัยใดบ้าง เช่น ปัจจัยที่อาจคงอยู่ในระยะยาว อย่างโรคอ้วน หรือปัจจัยชั่วคราว อย่างโรคระบาดหรือสงคราม ที่อาจไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเด็กทารกที่เกิดใหม่ในช่วงนั้นไปตลอดชีวิตของพวกเขา

อายุคาดเฉลี่ยในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่ปีค.ศ. 2015 อายุคาดเฉลี่ยอยู่ระดับคงที่มาอีกหลายปี ก่อนจะเพิ่มขึ้นเป็น 78 ปี 10 เดือน เมื่อปีค.ศ. 2019 และลดลงเป็น 77 ปี 4 เดือน เมื่อปีที่แล้ว

รายงานของ CDC ยังระบุถึงประเด็นสำคัญอื่น ๆ จากรายงานชิ้นนี้:

  • ชาวอเมริกันเชื้อสายละตินมีอายุคาดเฉลี่ยมากกว่าชาวอเมริกันผิวขาวหรือผิวดำ แต่ก็มีอายุคาดเฉลี่ยลดลงมากที่สุดเมื่อปีที่แล้ว โดยลดลงถึงสามปี และเป็นการลดลงของอายุคาดเฉลี่ยที่มากที่สุดนับตั้งแต่ CDC เริ่มติดตามอายุคาดเฉลี่ยของประชากรกลุ่มนี้เมื่อ 15 ปีที่แล้ว
  • อายุคาดเฉลี่ยของชาวอเมริกันผิวดำลดลงเกือบสามปี โดยลดลงเหลือ 71 ปี 10 เดือน และเป็นอายุคาดเฉลี่ยของคนผิวดำที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปีค.ศ. 2000
  • อายุคาดเฉลี่ยของชาวอเมริกันผิวขาวลดลงราว 14 เดือน เหลือ 77 ปี 7 เดือน ซึ่งเป็นอายุคาดเฉลี่ยของคนผิวขาวที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปีค.ศ. 2002
  • โรคโควิด-19 เป็นสาเหตุการเสียชีวิตในสัดส่วนที่ต่างกันออกไปตามกลุ่มเชื้อชาติและชาติพันธุ์ โดยโรคดังกล่าวเป็นสาเหตุทำให้อายุคาดเฉลี่ยของคนเชื้อสายละตินลดลง 90 เปอร์เซ็นต์ ทำให้อายุคาดเฉลี่ยของคนผิวขาวลดลง 68 เปอร์เซ็นต์ และทำให้อายุคาดเฉลี่ยของคนผิวดำลดลง 59 เปอร์เซ็นต์
  • อายุคาดเฉลี่ยของผู้ชายลดลงเกือบสองปี ในขณะที่อายุคาดเฉลี่ยของผู้หญิงลดลงราวหนึ่งปี โดย CDC ประมาณการว่า เด็กชายจะมีอายุคาดเฉลี่ยราว 74 ปี 6 เดือน ในขณะที่เด็กหญิงจะมีอายุคาดเฉลี่ยราว 80 ปี 2 เดือน

ข้อมูลของ CDC ยังระบุด้วยว่า ผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 เมื่อปีที่แล้วกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ มีอายุมากกว่า 65 ปี อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุนี้ ผลกระทบของโรคระบาดต่ออายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดจึงลดลง เนื่องจากอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดจะแปรผันตามการเสียชีวิตของเด็กและวัยรุ่นมากกว่าการเสียชีวิตของผู้สูงอายุ

อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดที่ลดลงเมื่อปีที่แล้ว ลดลงราวครึ่งหนึ่งของอายุคาดเฉลี่ยระหว่างปีค.ศ. 1942 - 1943 ที่ลดลงไปสามปี เนื่องจากทหารวัยรุ่นเสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่สอง และยิ่งน้อยลงไปอีกเมื่อเทียบกับอายุคาดเฉลี่ยช่วงปีค.ศ. 1917-1819 ซึ่งเป็นช่วงที่คนรุ่นใหม่จำนวนมากเสียชีวิตจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและไข้หวัดใหญ่สเปน

ผู้เชี่ยวชาญส่วนหนึ่งเชื่อว่า อายุคาดเฉลี่ยจะกลับมาเพิ่มขึ้นตามเดิมหลังผ่านพ้นการระบาดของโรคโควิด-19 อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญบางส่วนเห็นว่า อาจต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าอายุคาดเฉลี่ยจะกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้ง เนื่องจากปีนี้มีผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 เป็นจำนวนมาก และเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ก็ยังระบาดในชาวอเมริกันที่ไม่ได้รับวัคซีน ซึ่งจำนวนมากเป็นวัยรุ่น

(ที่มา: สำนักข่าว The Associated Press)

XS
SM
MD
LG