ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ยูเอ็นเตือน! พืชและสัตว์หนึ่งล้านสายพันธุ์ทั่วโลกเสี่ยงสูญพันธุ์เพราะมนุษย์


Polar bears feed at a garbage dump near the village of Belushya Guba, Oct. 31, 2018.

รายงานของสหประชาชาติระบุว่า พืชและสัตว์ราว 1 ล้านสายพันธุ์กำลังเผชิญความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ เนื่องจากการกระทำของมนุษย์

รายงานชิ้นนี้มีความยาว 1,800 หน้า ถูกเปิดเผยในวันจันทร์ระหว่างการประชุม Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) ครั้งที่ 7 ที่กรุงปารีส

รายงานดังกล่าวรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัยของนักวิจัย 450 คน จากหลายสิบประเทศ ซึ่งเตือนว่าการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้านี้เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ

ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์คาดว่ามีพืชและสัตว์บนโลกของเราอยู่ทั้งหมด 8 ล้านสายพันธุ์ ซึ่งรายงานระบุว่า สิ่งมีชีวิตหลายสายพันธุ์จะสูญพันธุ์ในอัตราที่รวดเร็วกว่าเดิมหลายร้อยเท่าเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในช่วง 10 ล้านปีที่ผ่านมา

รายงานระบุว่า สาเหตุหลักของการสูญพันธุ์ของพืชและสัตว์ต่างๆ คือการลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพ การเปลี่ยนพื้นที่ป่าเป็นพื้นที่การเกษตรและการพัฒนาเขตนาคร การทำประมงมากเกินไป มลพิษทั้งทางบกและทางทะเล รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก

สำหรับส่วนที่ได้รับผลกระทบจากการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุด คือ แนวปะการังต่างๆ และแถบขั้วโลก

นักวิทยาศาสตร์เรียกร้องให้ประเทศต่างๆ หลีกเลี่ยงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ด้วยการปรับวิธีการผลิตอาหารและการใช้พลังงานต่างๆ ตลอดจนแก้ไขปัญหาขยะล้นโลกด้วย

FILE - A man rests his hand on a dead reef as he snorkels in Oahu’s Hanauma Bay near Honolulu, May 6, 2016.
FILE - A man rests his hand on a dead reef as he snorkels in Oahu’s Hanauma Bay near Honolulu, May 6, 2016.

XS
SM
MD
LG