ลิ้งค์เชื่อมต่อ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคตแล้ว


Well-wishers hug as they weep outside Thailand's King Bhumibol Adulyadej at the Siriraj hospital where he was residing in Bangkok, Thailand.
Well-wishers hug as they weep outside Thailand's King Bhumibol Adulyadej at the Siriraj hospital where he was residing in Bangkok, Thailand.

ประธานาธิบดีบารัค โอบาม่า มีสาส์นแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งในนามของประชาชนอเมริกัน ต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อเวลา 18.45 น. วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ตามเวลาในประเทศไทย สำนักพระราชวังออกประกาศว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคตแล้วด้วยพระอาการสงบ สิริพระชนมพรรษารวม 89 ปี​

ประกาศของสำนักพระราชวังมีใจความว่า "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปประทับรักษาพระอาการประชวร ณ โรงพยาบาลศิริราช ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม พุทธศักราช 2557 ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้น

แม้คณะแพทย์ได้ถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถ แต่พระอาการประชวรหาคลายไม่ ได้ทรุดหนักลงตามลำดับถึงวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2559 เวลา 15 นาฬิกา 52 นาที เสด็จสวรรคต ณ โรงพยาบาลศิริราช ด้วยพระอาการสงบ สิริพระชนมพรรษาปีที่ 89 ทรงครองราชสมบัติได้ 70 ปี"

ทางรัฐบาลสหรัฐฯ ตีพิมพ์เผยแพร่สาส์นโดยประธานาธิบดีบารัค โอบาม่า ที่แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งในนามของประชาชนอเมริกัน ต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ประธานาธิบดีโอบาม่ากล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นมิตรใกล้ชิดอย่างยิ่งกับสหรัฐฯ และทรงเป็นพันธมิตรที่ทรงค่ายิ่งกับประธานาธิบดีสหรัฐฯ หลายคน

ประธานาธิบดีโอบาม่าเคยได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าเฝ้าเมื่อคราวเยือนประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2555 และกล่าวว่าตนยังคงประทับใจใน "ความสง่างามและอบอุ่น" ของพระองค์

ประธานาธิบดีโอบาม่ากล่าวยกย่องว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่เคารพรักยิ่งของปวงชนชาวไทย ทรงอุทิศพระองค์เพื่อยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของราษฎร รวมทั้งในด้านการพัฒนาประเทศ และพระปรีชาสามารถด้านเทคโนโลยี

ประธานาธิบดีโอบาม่ากล่าวว่า ตนและประชาชนชาวอเมริกันขอยืนเคียงข้างพี่น้องชาวไทย ร่วมอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

อ่านสาส์นจากประธานาธิบดีบารัค โอบาม่า ฉบับเต็มได้จากลิ้งค์ https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/10/13/statement-president-passing-his-majesty-king-bhumibol-adulyadej

(เรียบเรียงจากประกาศสำนักพระราชวัง และ สาส์นจากประธานาธิบดีบารัค โอบาม่า - แปลโดยสถานทูตสหรัฐฯ ประจำกรุงเทพมหานคร)

XS
SM
MD
LG