ลิ้งค์เชื่อมต่อ

"ประธานาธิบดีบารัค โอบาม่า" ส่งสาส์นแสดงความเสียใจต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช


U.S. President Barack Obama (L) speaks with Thai King Bhumibol Adulyadej during an audience granted at Siriraj Hospital in Bangkok on November 18, 2012. Obama kicked off a three-country Asia tour with a visit to Thailand on Sunday, using his first post-el
U.S. President Barack Obama (L) speaks with Thai King Bhumibol Adulyadej during an audience granted at Siriraj Hospital in Bangkok on November 18, 2012. Obama kicked off a three-country Asia tour with a visit to Thailand on Sunday, using his first post-el

รัฐบาลสหรัฐฯ ตีพิมพ์เผยแพร่สาส์นโดยประธานาธิบดีบารัค โอบาม่า ที่แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งในนามของประชาชนอเมริกัน ต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ประธานาธิบดีโอบาม่ากล่าวขอพระราชทานกราบบังคมทูลแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และขอแสดงความเสียใจยิ่งต่อพสกนิกรชาวไทย ในการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ประธานาธิบดีโอบาม่ากล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นมิตรใกล้ชิดอย่างยิ่งกับสหรัฐฯ และทรงเป็นพันธมิตรที่ทรงค่ายิ่งกับประธานาธิบดีสหรัฐฯ หลายคน

ทั้งนี้ ประธานาธิบดีโอบาม่าเคยได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าเฝ้าเมื่อคราวเยือนประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2555 และกล่าวว่าตนยังรำลึกได้ถึงพระราชจริยวัตรอันงดงามและนํ้าพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยความรักความเมตตาที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

ประธานาธิบดีโอบาม่ากล่าวยกย่องว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่เคารพรักยิ่งของปวงชนชาวไทย ทั้งยังทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระองค์เดียวที่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่ได้อาศัยใต้ร่มพระบารมี

ประธานาธิบดีสหรัฐฯ กล่าวยกย่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ว่าทรงทรงไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยในการพัฒนาบ้านเมือง ทรงอุทิศพระองค์ด้วยความแน่วแน่เพื่อยกมาตรฐานความเป็นอยู่ของราษฎร ด้วยพระปรีชาสามารถด้านการริเริ่มสร้างสรรค์ตลอดจนทรงใฝ่พระทัยในนวัตกรรม พระองค์ได้ทรงคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งเป็นที่ยกย่องไปทั่วโลก น้ำพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทยโดยเสมอมาจะเป็นสมบัติอันล้ำค่าที่ชนรุ่นหลังจักเทิดทูนสืบต่อไป

ประธานาธิบดีโอบาม่ากล่าวว่า ตนและประชาชนชาวอเมริกันขอยืนเคียงข้างพี่น้องชาวไทย ร่วมอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

อ่านสาส์นจากประธานาธิบดีบารัค โอบาม่า ฉบับภาษาอังกฤษได้จากลิ้งค์

https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/10/13/statement-president-passing-his-majesty-king-bhumibol-adulyadej

(เรียบเรียงจากสาส์นจากประธานาธิบดีบารัค โอบาม่า - แปลโดยสถานทูตสหรัฐฯ ประจำกรุงเทพมหานคร)

XS
SM
MD
LG