ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ผลกระทบของโควิดในสหรัฐฯ: เด็กเรียนด้อยลง-อายุขัยผู้คนสั้นลง


A third-grade student reads to the rest of her class at Beecher Hills Elementary School on , Aug. 19, 2022, in Atlanta.
A third-grade student reads to the rest of her class at Beecher Hills Elementary School on , Aug. 19, 2022, in Atlanta.

รายงานจำนวน 2 ชิ้นที่ได้รับการเผยแพร่ออกมาเมื่อต้นเดือนกันยายน ชี้ถึงผลกระทบที่ฝังรากลึกอันเนื่องมาจากการระบาดของโควิด-19 ในประเทศสหรัฐฯ ซึ่งก็คือ ผลการเรียนที่ต่ำลงของเยาวชน และอายุขัยของคนอเมริกันที่สั้นลงอย่างมาก

การประเมินแบบพิเศษโดยโครงการ National Assessment of Educational Progress (NAEP) พบว่า ในช่วงปี 2019 หรือก่อนการระบาดใหญ่ของโควิด-19 จนถึงต้นช่วงปี 2022 นั้น ความสามารถในการอ่านของเด็กอายุ 9 ขวบในประเทศสหรัฐฯ ลดลงอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังพบว่า ในช่วงเวลาเดียวกัน ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ของเด็กในกลุ่มดังกล่าวปรับตัวลดลงเป็นครั้งแรกด้วย

ส่วนรายงานจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐฯ (CDC) ชี้ว่า ในปี 2021 อายุขัยเฉลี่ยของประชากรในอเมริกามีการปรับลดเป็นครั้งแรก โดยผลการวิจัยระบุว่า ระหว่างปี 2020 และปี 2021 อายุเฉลี่ยของคนอเมริกันลดลงราว 1 ปี และระหว่างปี 2019 ไปจนถึงปี 2021 อายุเฉลี่ยของคนกลุ่มนี้ ลดลงประมาณ 2.7 ปี

ในขณะที่ สหรัฐฯ กำลังเข้าสู่ฤดูหนาวอีกครั้งท่ามกลางการระบาดใหญ่ที่ยังดำเนินอยู่ การศึกษาทั้งสองชิ้นชี้ว่า แม้ ชาวสหรัฐฯ ได้เริ่มกลับมาใช้ชีวิตใกล้เหมือนปกติกันเรื่อย ๆ แล้ว สิ่งที่ดูชัดเจนคือ ผลกระทบของโรคระบาดจะยังคงอยู่และดำเนินต่อไปในอีกหลายปีข้างหน้า

สำหรับผลกระทบของการระบาดใหญ่ต่อการศึกษานั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องในแวดวงการศึกษามีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากการที่โรงเรียนหลายแห่งต้องปิดชั้นเรียนและเปลี่ยนไปใช้ระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในช่วงปี 2020 และปี 2021 ซึ่งส่งผลศูนย์สถิติการศึกษาแห่งชาติ (National Center for Education Statistics หรือ NCES) ตัดสินใจทำการประเมินแบบพิเศษสำหรับเด็กที่อยู่ในช่วงอายุ 9 ปี

เพ็กกี จี. คาร์ กรรมาธิการของศูนย์ NCES กล่าวว่า “เราทุกคนต่างกังวลเกี่ยวกับผลกระทบในระยะสั้นและระยะยาวของโรคระบาดใหญ่ ที่มีจะมีต่อเยาวชน รวมทั้งมีการคาดเดากันมากมาย ว่า การที่โรงเรียนต้องระงับการเรียนแบบตัวต่อตัวจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของเด็ก ๆ อย่างไรบ้าง”

คาร์ กล่าวเสริมว่า “ข้อมูลที่มีแสดงให้เห็นว่า ผลกระทบของการระบาดใหญ่เกิดขึ้นในหลายรูปแบบ อย่างเช่น การเพิ่มขึ้นของจำนวนนักเรียนที่ต้องการบริการด้านสุขภาพจิต การขาดเรียน ความรุนแรงในโรงเรียน การกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ รวมถึงการขาดแคลนครูและเจ้าหน้าที่ ซึ่งเกิดขึ้นทั่วประเทศ”

ในรายงานของ NAEP ได้พิจารณาการเปลี่ยนแปลงด้านความสามารถทางวิชาการทั้งในภาพรวมและตามกลุ่มคะแนนที่คิดเป็นเปอร์เซ็นไทล์ โดยผลการศึกษาพบว่า ทักษะด้านคณิตศาสตร์และการอ่าน ลดลงในทุกกลุ่มเปอร์เซ็นไทล์ แต่พบว่ากลุ่มเปอร์เซ็นไทล์ที่มีคะแนนต่ำ จะมีการลดลงของทักษะมากที่สุด โดยกลุ่มที่มีคะแนนเปอร์เซ็นไทล์ที่ 10 หรือกลุ่มคะแนนรั้งท้ายของปี 2022 จะมีความสามารถที่ด้อยกว่า นักเรียนในกลุ่มที่มีคะแนนเปอร์เซ็นไทล์ที่ 10 ของปี 2019

ส่วนในประเด็นอายุขัยของประชากรที่ลดลง ข้อมูลที่เผยแพร่โดย CDC ระบุว่า ในปี 2019 หรือก่อนที่จะเกิดโรคระบาดใหญ่ อายุขัยของคนอเมริกันโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 79 ปี แต่หลังการระบาดใหญ่ดำเนินต่อไปเป็นเวลา 2 ปี หรือในปี 2021 ตัวเลขดังกล่าวปรับลดลงมาอยู่ที่ราว 76 ปี ซึ่งนับเป็นการลดลงอย่างรวดเร็วสำหรับประชากรโดยรวม และเมื่อดูข้อมูลของประชากรเฉพาะกลุ่มจะพบว่า ตัวเลขอายุขัยโดยเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มนั้นย่ำแย่ลงกว่ามาก

เมื่อเทียบอายุขัยเฉลี่ยระหว่างปี 2019 และปี 2021 พบว่า ชนพื้นเมืองอเมริกันและชาวอะแลสกา มีการปรับลดมากที่สุดจาก 71.8 ปีมาอยู่ที่ 65.2 ปี ส่วนชาวแอฟริกันอมริกัน ลดลงจาก 74.8 ปีเป็น 70.8 ปี ขณะที่ ผู้มีเชื้อสายฮิสแปนิกลดลงจาก 81.9 ปีเป็น 77.7 ปี ชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียลดลงจาก 85.6 เป็น 83.5 ปี และคนอเมริกันผิวขาวลดลงจาก 78.8 ปี มาอยู่ที่ 76.4 ปี

โนรีน โกล์ดแมน อาจารย์ด้านประชากรศาสตร์และกิจการสาธารณะ จากมหาวิทยาลัยพรินซตัน (Princeton University) บอกกับสำนักข่าว วีโอเอว่า “การลดลงของอายุขัยโดยเฉลี่ยนั้น ส่วนใหญ่มีผลมาจากการระบาดใหญ่” และอธิบายว่า การดำเนินมาตรการทางสาธารณสุขเพื่อรับมือกับการระบาดของโควิด-19 อย่างไม่ต่อเนื่องและไม่มีประสิทธิภาพ คือ สาเหตุของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

โกล์ดแมน ชี้ว่า “สิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้ประเทศสหรัฐฯ ต้องเผชิญการลดลงของอายุขัยโดยเฉลี่ยที่น่าสะพรึงกลัว ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าอายและขายหน้า”

อย่างไรก็ตาม อาจารย์ท่านนี้ตั้งข้อสังเกตว่า เป็นเวลานานมากแล้วที่ประชากรในประเทศสหรัฐฯ มีอายุขัยโดยเฉลี่ยต่ำกว่าประชากรในประเทศเพื่อนบ้านอื่น ๆ ที่มีรายได้สูง และว่า ตัวเลขอายุขัยเฉลี่ยที่ลดลงนั้นมาพร้อมกับอัตราการเกิดโรคเรื้อรังที่สูงขึ้น ทั้ง โรคหัวใจ โรคมะเร็ง และโรคเบาหวาน และโรคอ้วนที่อยู่ในระดับที่สูงที่สุดในโลก

นอกจากรายงานข้างต้นแล้ว ในการศึกษาอีกชิ้นหนึ่งที่ได้รับการตีพิมพ์เมื่อต้นปีนี้ โดยวารสาร Lancet นักวิจัยเก็บข้อมูลการลดลงของอายุขัยของผู้คนใน 29 ประเทศที่รวมถึง ประเทศส่วนใหญ่ในยุโรป รวมทั้ง ชิลี และสหรัฐฯ ระหว่างปี 2019 และปี 2020 และพบว่า ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ อายุขัยเฉลี่ยของคนในประเทศสหรัฐฯ ลดลงมากกว่าประเทศอื่น ๆ ที่อยู่ในกลุ่มการศึกษานี้ด้วย

  • ที่มา: วีโอเอ

XS
SM
MD
LG