ลิ้งค์เชื่อมต่อ

โป๊ปขอให้คนไทยอย่ามองคริสต์เป็นศาสนาของ "คนต่างชาติ"


Thai Bishop Joseph Prathan Sridarunsil kisses the hand of Pope Francis during the latter's visit to St. Peter’s Parish church in the Sam Phran district of Nakhon Pathom Province, Thailand, November 22, 2019. REUTERS/Remo Casilli

พระสันตะปาปาฟรานซิสทำพิธีสวดภาวนาให้แก่ผู้ที่ถูกทำร้ายหรือเสียชีวิตด้วยเหตุผลทางศาสนา พร้อมขอให้คนไทยอย่ามองศาสนาคริสต์เป็นศาสนาของ "คนต่างชาติ"

พระสันตะปาปาเสด็จเยือนวัดนักบุญเปโตร จังหวัดนครปฐม ที่ซึ่งมีชุมชนชาวคริสต์ขนาดใหญ่ จากนั้นโป๊ปฟรานซิสทรงเยี่ยมสักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง และสวดให้พรให้กับบุญราศรี นิโคลาส บุญเกิด ด้วย

ตอนที่ประเทศไทยอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง เกิดกระเเสต่อต้านชาวคริสต์ซึ่งถูกมองว่าศรัทธาของพวกเขาเชื่อมโยงกับลัทธิล่าอาณานิคมของฝรั่งเศส

สำนักข่าวเอพีรายงานว่า ในช่วงนั้น บาทหลวงนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง เป็นผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม และเสียชีวิตลงเมื่อ 75 ปีก่อน

อย่างไรก็ตาม เมื่อปี ค.ศ. 2000 หรือ 19 ปีก่อน กรุงวาติกันได้สถาปนาให้บาทหลวงผู้นี้เป็น “บุญราศรี” ถือเป็นลำดับขั้นก่อนการเป็นนักบุญ

ที่สักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงได้ขอให้พระบิชอพในไทยเปิดประตูต้อนรับบรรดาบาทหลวงและช่วยกันเผยแพร่ศาสนาคริสต์ดังที่คณะมิชชันนารีในอดีตได้เคยกระทำมา

และทรงตรัสว่า พระองค์ได้เรียนรู้ด้วยความเจ็บปวดว่า สำหรับผู้คนจำนวนมาก ศาสนาคริสต์เปรียบเสมือนศาสนาของชาวต่างชาติ

นับตั้งแต่ขึ้นเป็นประมุขของศาสนาคริสต์นิการโรมันคาธอลิคเมื่อ 6 ปีก่อน พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงมีนโยบายเผยแพร่ศาสนาผ่านการสอนและปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่น คล้ายกับวิธีการของคณะมิชชันนารีที่เดินทางไปทั่วโลก ซึ่งแตกต่างจากวิธีชักชวนให้เปลี่ยนศาสนาซึ่งมักถูกใช้ในสมัยพระสันตะปาปาองค์ก่อน ๆ

อย่างไรก็ตาม ผู้นำนิกายคาธอลิคแนวอนุรักษ์นิยมจำนวนมากไม่เห็นด้วยกับแนวทางนี้

ประชากรชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกในประเทศไทยมีอยู่เพียงร้อยละ 0.59 ซึ่งโป๊ปฟรานซิสได้ทรงย้ำถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันของคนที่มีความเชื่อทางศาสนาที่ต่างกัน

พระองค์ยังได้ตรัสถึงปัญหาสังคมหลายอย่างในประเทศไทย รวมถึง การลักลอบค้ามนุษย์ และการละเมิดต่อเด็กและเยาวชน การค้าประเวณี และการกระทำรุนแรงต่อเด็กและสตรี

วันศุกร์ถือเป็นวันสุดท้ายในการกำหนดการเยือนประเทศไทยของพระสันตะปาปาฟรานซิสก่อนที่พระองค์จะเสด็จเยือนญี่ปุ่นต่อไป

XS
SM
MD
LG