ลิ้งค์เชื่อมต่อ

'โป๊ปฟรานซิส' เรียกร้องทั่วโลกแบ่งปันวัคซีนโควิด-19 เพื่อยับยั้งการระบาด


Pope Francis wears a protective mask before delivering his traditional Christmas Day Urbi et Orbi speech from inside the Hall of Blessings instead of from the St. Peter's square due to COVID-19 regulations, Vatican, Dec. 25, 2020.
Pope Francis wears a protective mask before delivering his traditional Christmas Day Urbi et Orbi speech from inside the Hall of Blessings instead of from the St. Peter's square due to COVID-19 regulations, Vatican, Dec. 25, 2020.

พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงให้โอวาทเนื่องในวันคริสต์มาส เรียกร้องให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกร่วมแบ่งปันวัคซีนโควิด-19 เพื่อยังยั้งการระบาดอย่างเบ็ดเสร็จและทั่วถึง

พระสันตะปาปาฟรานซิสตรัสว่า กำแพงชาตินิยมนั้นไม่ควรถูกสร้างขึ้นในช่วงที่เกิดระบาดใหญ่อย่างไม่เลือกพรมแดน ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของทุกประเทศเพื่อที่ประชากรทุกคนจะสามารถเข้าถึงวัคซีนและบริการด้านสาธารณสุขที่จำเป็น

ทรงเน้นย้ำว่า "เราไม่สามารถอนุญาตให้ไวรัสแห่งแนวคิดปัจเจกนิยมสุดโต่งเป็นฝ่ายชนะ เราไม่อาจทำให้ตัวเองแตกต่างในขณะที่ผู้อื่นยังคงเจ็บปวดได้"

ประมุขศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาธอลิกให้โอวาทจากภายในวิหารเซนต์ปีเตอร์ นครวาติกัน ในวันศุกร์ ระบุว่าในช่วงเวลาแห่งความมืดมิดไม่แน่นอนเช่นนี้ ยังคงมีแสงแห่งความหวัง เช่นการค้นพบวัคซีนโควิด-19 แต่การที่จะทำให้แสงแห่งความหวังนี้ส่องสว่างไปทั่วทุกมุมโลกได้นั้น จำเป็นต้องมีการแบ่งปันกันอย่างทั่วถึงสำหรับทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มคนที่อ่อนแอและเปราะบางที่สุดในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก

แม้โอวาทของพระสันตะปาปาฟรานซิสเนื่องในวันคริสต์มาสปีนี้มุ่งเน้นไปที่เรื่องการระบาดของโคโรนาไวรัส แต่ยังคงครอบคลุมถึงประเด้นสำคัญอื่น ๆ ที่หลายประเทศกำลังเผชิญ รวมทั้งวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม สงครามในซีเรีย อิรักและเยเมน ตลอดจนความไม่เท่าเทียมทางสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งล้วนต้องอาศัยความร่วมมือซึ่งกันและกันเพื่อข้ามผ่านปัญหาเหล่านี้

พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงขอให้มีความช่วยเหลือและเอ้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกลุ่มประชากรที่เปราะบาง คนป่วย คนตกงาน หรือคนที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากการระบาดของโควิด-19 รวมทั้งสตรีที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัวในช่วงที่ต้องกักตัวอยู่ภายในบ้านเช่นนี้

"ภายใต้ช่วงเวลาวิกฤติข้ามพรมแดนเช่นนี้ เราไม่ควรสร้างกำแพงขึ้นอีก เพราะทุกคนต่างลงเรือลำเดียวกัน" โป๊ปฟรานซิสกล่าว

XS
SM
MD
LG