ลิ้งค์เชื่อมต่อ

‘แพลงก์ตอน’ สิ่งมีชีวิตขนาดจิ๋วในมหาสมุทรกับบทบาทแหล่งผลิตอ๊อกซิเจนแหล่งใหญ่ของโลก


คนทั่วไปต่างเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กใต้มหาสมุทรที่เรียกว่า “แพลงก์ตอน” มีบทบาทต่อห่วงโซ่อาหารตามธรรมชาติ ด้วยการเป็นอาหารของสัตว์น้ำขนาดใหญ่กว่าเท่านั้น แต่งานวิจัยชิ้นใหม่ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Science ซึ่งใช้เวลาศึกษาถึง 4 ปี ค้นพบว่า แพลงก์ตอนยังเป็นแหล่งสร้างอ๊อกซิเจนแหล่งใหญ่ของโลกด้วย

หมวดหมู่

XS
SM
MD
LG