ลิ้งค์เชื่อมต่อ

อาหารที่พ่อแม่รับประทานก่อนเริ่มตั้งครรภ์ ส่งผลต่อสุขภาพเด็ก


นักวิจัยกล่าวว่า เด็กๆ ที่มีปัญหาสุขภาพ ไม่ได้เกิดจากการที่คุณแม่สูบบุหรี่ หรือดื่มสุราเพียงเท่านั้น แต่การที่ทั้งคุณพ่อและคุณแม่เป็นโรคอ้วน หรือรับประทานอาหารที่ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการก่อนการตั้งครรภ์ ยังส่งผลต่อการเจริญเติบโต พัฒนาการ และสุขภาพของเด็กในระยะยาวอีกด้วย

การศึกษาวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร The Lancet ระบุว่าควรมีการให้ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ก่อนการตั้งครรภ์ให้มากขึ้น

การศึกษาดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า นอกจากคุณแม่แล้ว พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของคุณพ่อ ก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของลูกๆ ด้วยเช่นกัน

Judith Stephenson ศาสตราจารย์ผู้นำการศึกษาวิจัยชิ้นนี้กล่าวว่า ในช่วงเวลาก่อนการตั้งครรภ์ เป็นช่วงเวลาสำคัญที่สุขภาพของพ่อแม่ รวมถึงน้ำหนักตัว ระบบเผาผลาญของร่างกาย และอาหารที่รับประทาน อาจส่งผลต่อความเสี่ยงในการเจ็บป่วยเรื้อรังของลูกๆ

ตัวอย่างเช่น การที่พ่อแม่เป็นโรคอ้วน ทำให้ลูกๆ เสี่ยงต่อการเกิดอาการหัวใจวาย เส้นเลือดในสมองแตก โรคภูมิต้านทาน และโรคเบาหวาน

การที่แม่เป็นโรคอ้วน ระดับของฮอร์โมนและการติดเชื้อจะเพิ่มสูงขึ้น มีผลโดยตรงต่อการพัฒนาของไข่และตัวอ่อน ทำให้ลูกมีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยเรื้อรังมากขึ้น

ส่วนพ่อที่เป็นโรคอ้วน จะมีอสุจิที่ไม่สมบูรณ์ และส่งผลกระทบแบบเดียวกันกับคุณแม่ที่เป็นโรคอ้วน

นอกจากนี้ภาวะทุพโภชนาการในมารดา ยังส่งผลให้ลูกๆ มีปัญหาในเรื่องของพัฒนาการ

รายงานฉบับนี้ แนะให้ทางโรงเรียนให้ความรู้แก่วัยรุ่นหนุ่มสาวเรื่องโภชนาการ และพฤติกรรมด้านสุขภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการมีบุตรในอนาคต

XS
SM
MD
LG