ลิ้งค์เชื่อมต่อ

นักวิจัยชี้ “Super Sugar” ใน “ตุ่นไร้ขน” ช่วยให้อายุยืนและปลอดมะเร็ง


Four naked mole-rats are seen in a University of Illinois at Chicago laboratory in an undated photo released April 20, 2017. (Courtesy of Thomas Park/UIC)
Four naked mole-rats are seen in a University of Illinois at Chicago laboratory in an undated photo released April 20, 2017. (Courtesy of Thomas Park/UIC)

นักวิทยาศาสตร์พยายามค้นหาแนวทางให้มนุษย์มีอายุยืนและห่างไกลโรค ล่าสุด ทีมวิจัยในกรุงลอนดอนได้ค้นพบเซลล์ชนิดพิเศษใน “ตุ่นไร้ขน” ที่ทำให้สัตว์ชนิดนี้มีอายุยืน และปลอดโรคมะเร็งตลอดชีวิตของมัน ซึ่งอาจเป็นการพลิกโฉมวงการแพทย์เพื่อการป้องกันโรคมะเร็งในมนุษย์ได้ในอนาคต

สำหรับนักวิทยาศาสตร์ หลายคนอาจนึกถึงหนูขาวในห้องทดลอง แต่สำหรับ Chris Faulkes นักชีววิทยา ที่จัดนิทรรศการในกรุงลอนดอน ต้องการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของ ตุ่นไร้ขน สัตว์ประเภทฟันแทะที่ไม่มีขนปกคลุมร่างกาย

เพราะความพิเศษของมันไม่ใช่แค่รูปลักษณ์หน้าตาที่ไม่น่าเอ็นดู แต่มาจากอายุขัยที่ยืนยาวกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมประเภทฟันแทะทั่วไป และพวกมันไม่เคยเป็นมะเร็งเลย

Chris Faulkes อธิบายว่า การปรับตัวของตุ่นไร้ขนทำให้มีสารต่อต้านมะเร็งในตัวของมัน นอกจากนี้ ตุ่นไร้ขนยังรักษาระบบภายใน ทั้งระบบเลือดและหัวใจที่แข็งแรงแม้จะมีอายุมากแล้วก็ตาม

ทีมวิจัยในกรุงลอนดอน ยังค้นพบสารโมเลกุลพิเศษ ที่เรียกว่า Hyaluronan หรือเรียกสั้นๆว่า Super Sugar ในตุ่นไร้ขน ที่สัตว์ประเภทฟันแทะชนิดอื่นไม่มี ซึ่งทำหน้าที่แยกเซลล์ในร่างกายไม่ให้รวมตัวกันจนกลายเป็นเนื้องอกได้

นักชีววิทยาในกรุงลอนดอนรายนี้ บอกเพิ่มเติมว่า หากเราได้ศึกษาวิจัยตุ่นไร้ขนเพิ่มเติม ที่ลงลึกไปถึงกระบวนการจัดระบบเซลล์ในร่างกาย ทั้งระบบชีวเคมีและสรีรวิทยาของสัตว์ชนิดนี้ อาจช่วยไขความลับในการป้องกันการเกิดเนื้องอกที่เป็นสาเหตุหนึ่งของโรคมะเร็งได้

ตอนนี้นักวิทยาศาสตร์กำลังคิดค้นวิธีการเพิ่มศักยภาพทางร่างกายมนุษย์ ให้สามารถผลิตสารประเภท Super Sugar เหมือนกับตุ่นไร้ขน เพื่อให้เป็นแนวทางในการลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็ง รวมทั้งช่วยทำให้มนุษย์มีอายุที่ยืนยาวขึ้นได้ในอนาคต

XS
SM
MD
LG