ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ชนกลุ่มน้อยหนุ่มสาวในสหรัฐฯ เสี่ยงเสียชีวิตจากโควิด-19 มากกว่าคนผิวขาว


ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐฯ หรือ CDC เปิดเผยข้อมูลว่า ประชากรอเมริกันที่เป็นชนกลุ่มน้อยอายุไม่ถึง 21 ปี คือกลุ่มที่มีโอกาสเสียชีวิตจากโควิด-19 มากกว่าเยาวชนอเมริกันผิวขาวในเกณฑ์อายุเดียวกัน

ข้อมูลที่รวบรวมมาจาก 27 รัฐในสหรัฐฯ ระหว่างวันที่ 21 ก.พ. ถึง 31 ก.ค. ชี้ให้เห็นว่า มีคนอเมริกันอายุต่ำกว่า 21 ปีเสียชีวิตจากโควิด-19 ทั้งหมด 121 คน ในจำนวนนี้ 75% เป็นคนเชื้อสายอาฟริกัน เชื้อสายละตินอเมริกา ชนพื้นเมืองอินเดียนและชนพื้นเมืองรัฐอะแลสการวมกัน แม้ว่าชนกลุ่มน้อยเหล่านี้มีสัดส่วนรวมกันเพียง 41% ของประชากรทั้งหมดในสหรัฐฯ

และเมื่อพิจารณาแยกเป็นแต่ละกลุ่ม พบว่า วัยรุ่นเชื้อสายละตินอเมริกามีอัตราการเสียชีวิตจากโคโรนาไวรัส 44% รองลงมาคือวัยรุ่นอเมริกันเชื้อสายอาฟริกัน 29% และวัยรุ่นอเมริกันผิวขาว 14% ส่วนวัยรุ่นเชื้อสายเอเชียมีอัตราการเสียชีวิตจากโควิด-19 เท่า ๆ กับชนพื้นเมืองอินเดียนและชนพื้นเมืองรัฐอะแลสกา คือประมาณ 4%

รายงานของ CDC พบว่า 75% ของผู้ที่เสียชีวิตจากโควิด-19 มีความผิดปกติทางสุขภาพอย่างน้อยหนึ่งอย่าง เช่น เป็นโรคหอบหืด โรคอ้วน อาการทางระบบประสาท หรือมีความผิดปกติทางการพัฒนา หรือโรคหัวใจแะหลอดเลือด เป็นต้น

นอกจากนี้ นักวิจัยยังชี้ถึงสภาพความเปป็นอยู่ทางสังคม เช่น ความแออัดของที่อยู่อาศัย ความปลอดภัยด้านอาหารและเคหสถาน ฐานะการเงินและการศึกษา ที่อาจเป็นปัจจัยส่งผลกระทบต่ออัตราการเสียชีวิตจากโควิด-19 ในหมู่ชนกลุ่มน้อยอายุไม่ถึง 21 ปีได้เช่นกัน

XS
SM
MD
LG