ลิ้งค์เชื่อมต่อ

site logo

"Snollygoster" และ "Ghosting" ตัวอย่างศัพท์ใหม่ในพจนานุกรมออนไลน์ 'Merriam-Webster'


Word of the Year

พจนานุกรม Merriam-Webster เพิ่มคำศัพท์ใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงจากฉบับที่แล้วเมื่อสองปีก่อน โดยผู้จัดพิมพ์กล่าวว่าครั้งนี้มีการเพิ่มคำใหม่ทั้งหมด 150 คำ ในพจนานุกรมออนไลน์ของ Merriam-Webster

ตัวอย่างของศัพท์ใหม่ๆ เช่น Throwing shade ที่คล้ายคลึงกับคำไทยว่า "กระแนะกระแหน" ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากกลุ่มเกย์ผิวดำและที่มีเชื้อสายลาตินอเมริกาในช่วง 30 ปีก่อน

อีกคำหนึ่ง Ghosting หมายความว่า "หนีหายจากคนที่คบอยู่หรือจากเพื่อนๆ อย่างปัจจุบันทันด่วน"

Microaggression คำนี้แอบแฝงการเหยียดสีผิว เพราะหมายถึงกิริยาที่ผู้ทำอาจไม่ได้ตั้งใจ แต่ถูกมองได้ว่าเป็นการแสดงอคติต่อคนชายขอบของสังคม

และ Merriam-Webster ยังได้ปัดฝุ่นคำว่า Snollygoster ที่หยุดโผไปเมื่อ 14 ปีก่อน แต่กลับมาใหม่ ซึ่งแปลว่า "คนหัวดีแต่ขาดวินัย"

XS
SM
MD
LG