ลิ้งค์เชื่อมต่อ

Let's Learn English ตอนที่ 29: A Long Time Ago (นานมาแล้ว)


Let's Learn English Lesson 29: A Long Time Ago
please wait

No media source currently available

0:00 0:05:00 0:00

Lesson 29: A Long Time Ago

Let’s Learn English เปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกา เพื่อให้เนื้อหาเหมาะสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ

เรานำเสนอ 52 บทเรียน และทุกๆ 5 บทเรียน จะมีการทบทวนสิ่งที่เรียนไปแล้ว

ทุกสัปดาห์จะมีบทเรียนใหม่ พร้อมด้วยวิดีโอ ที่สะท้อนชีวิตชาวอเมริกันรุ่นใหม่ ผู้เรียนจะได้ฝึกการพูด เขียน และจดจำคำศัพท์

นอกจากนั้นผู้เรียนสามารถพิมพ์บทเรียนที่ทำแล้ว ผลการฝึกฝน และแผนการฝึกเรียนภาษาอังกฤษในบทต่อๆ ไปได้

เราอยากให้คุณติดตามบทเรียนใหม่ๆ ทุกสัปดาห์ และบอกให้เรารู้ถึงการเรียนรู้ของคุณผ่านการแสดงความคิดเห็น (comment) และอีเมล์ของเราที่ thai@voanews.com

เรื่องย่อ

แอนนาและมาร์ชามีงานมากมายที่ต้องทำ ระหว่างนั้นเธอได้เห็นแผ่นโฆษณาที่ทำให้นึกถึงความฝันในวัยเด็ก แล้วคุณล่ะอยากเป็นอะไร?

ฝึกพูด

ในวิดีโอนี้ คุณจะได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ และฝึกการใช้คำคุณศัพท์

Let's Learn English Lesson 29 Speaking Practice
please wait

No media source currently available

0:00 0:07:33 0:00

​ฝึกออกเสียง

ใช้คลิปวิดีโอในการเรียนรู้เกี่ยวกับการออกเสียงในภาษาอังกฤษ เพื่อแสดงถึงความสนใจในสิ่งที่กำลังฟังอยู่

Let's Learn English Lesson 29 Pronunciation Practice
please wait

No media source currently available

0:00 0:01:06 0:00

บทสนทนา

please wait

No media source currently available

0:00 0:03:20 0:00

Anna: Hello! In Washington, D.C., there are many places that bring history to life. But people who live here often do not have time to see them. They are too busy with work -- like me. Hi, Marsha!
Marsha: Hi, Anna! Have a seat.
Anna: Thanks. This was a good idea. Working outdoors is nice.
Marsha: Um-hum, it is.
Anna: I am tired. Today was a busy day at work. And I still have work to do!
Marsha: Hmm, that’s too bad.
Anna: How are you these days?
Marsha: I'm really busy too, Anna. Let’s get to work.
Anna: Marsha, look! That bus has a photo of Abraham Lincoln!
Marsha: That’s an advertisement for Ford’s Theatre. They have a new show.
Anna: They have shows where Abraham Lincoln died?
Marsha: Yeah, it’s a working theater and a museum.
Anna: I love Lincoln. You know, Marsha, that advertisement reminds me of something.
Marsha: Um-hum. What’s that?
Anna: When I was a little girl … When I was a little girl … I was not like other children.
Marsha: Um-hum, I can believe that.
Anna's voice: I was tall, serious child. At the playground the other children played silly games. They played with dart guns. They played on the swings, the slide and the teeter-totter. They also played ball But not me. I loved to read serious books about U.S. presidents.
Anna: In fact, I wanted to be … don’t laugh … President of the United States.
Marsha: (laughs)
Anna: Stop! I know it’s a silly childhood dream.
Marsha: I’m sorry. It’s not silly. Guess what I wanted to be?
Anna: What?
Marsha: I wanted to be... an astronaut.
Anna: Really?
Marsha's Voice: When I was a kid, I studied the stars and planets. I wanted to fly into outer space!
Anna: You know, Marsha, childhood dreams are really important.
Marsha: They are. And it’s good to remember them.
Anna: Hey! I have an idea. Let’s go.
Marsha: Go where?
Anna: Let’s go make our childhood dreams come true.
Marsha: We’re going to the Air & Space Museum! Yes!
Anna: No. We’re going to see a show at Ford’s Theatre just like Abraham Lincoln! It’s not far from here.
Marsha: Uh huh. That is your childhood dream.
Anna: Good point. Okay, next week, we'll come here and be astronauts.
Marsha: Honestly?
Anna: Honestly.
Anna: Tonight we are seeing a show at Ford’s Theatre, where a man shot President Abraham Lincoln. This is history come to life … and a childhood dream come true! Until next time ...

ฝึกเขียน

ในบทเรียนนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความฝันวัยเด็กของแอนนาและมาร์ชา แล้วความฝันวัยเด็กของคุณคืออะไร? คุณอยากจะเป็นอะไรในตอนนั้น? อีเมลหาเรา หรือเขียนในช่องแสดงความเห็นก็ได้

คลิกที่ภาพด้านล่างเพื่อดาวน์โหลด เอกสารประกอบการเรียน เพื่อฝึกการใช้คำคุณศัพท์ และพูดคุยเกี่ยวกับอาชีพในฝันกับเพื่อนๆได้

Activity Sheet - Lesson 29
Activity Sheet - Lesson 29

กลยุทธ์การเรียนรู้แบบลัด

Learning Strategies หรือ กลยุทธ์การเรียนรู้ คือความคิด ความตั้งใจ และการกระทำ ที่ช่วยให้การเรียนง่ายขึ้น หรือมีประสิทธิภาพมากขึ้น

กลยุทธ์การเรียนรู้ของตอนนี้ คือ การสร้างเป็นลักษณะส่วนบุคคล (Personalize) เมื่อเราต้องการเชื่อมโยงข้อมูลใหม่ที่เราสนใจ และเคยมีประสบการณ์มาก่อน เราจะใช้การสร้างลักษณะส่วนบุคคลมาช่วย เพื่อให้จดจำข้อมูลใหม่ๆได้

ในคลิปวิดีโอนี้ แอนนากำลังเรียนรู้สถานที่ทางประวัติศาสตร์ในกรุงวอชิงตัน เมื่อเธอเห็นป้ายโฆษณาโรงละครฟอร์ด ทำให้นึกถึงความฝันวัยเด็ก ในการเป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ แอนนากำลังสร้างลักษณะส่วนบุคคล เพื่อเชื่อมโยงสิ่งที่เธอสนใจกับความรู้ใหม่ที่ได้รับเกี่ยวกับประวัติของประธานาธิบดีอับราฮัม ลินคอห์น

แล้วคุณล่ะ? คุณได้ใช้การทำเป็นลักษณะส่วนบุคคลในการเรียนภาษาอังกฤษหรือไม่? เขียนหาเราในช่องแสดงความเห็น หรือ อีเมลหาเรา

สำหรับครูผู้สอน คลิกที่​ Lesson Plan สำหรับกลยุทธ์การสอนในบทเรียนนี้​

แบบทดสอบความเข้าใจด้วยการฟัง

​ทดสอบความเข้าใจในบทเรียนนี้ด้วยแบบทดสอบการฟัง คลิกที่วิดีโอนี้ และเลือกคำตอบที่ดีที่สุด

Listening Quiz - Lesson 29

Listening Quiz - Lesson 29

Start the Quiz to find out

______________________________________________________________

คำศัพท์ใหม่

advertisement (ad) - n. something (such as a short film or a written notice) that is shown or presented to the public to help sell a product or to make an announcement
astronaut - n. a person who travels in a spacecraft into outer space
ball - n. a usually round object that is used in a game or sport or as a toy
believe - v.to accept or regard (something) as true
childhood - n.the period of time when a person is a child
come true - expression. to materialize, to become a reality, or become fulfilled
dart gun - n. a small toy weapon that throws out small objects with a sharp point at one end
die - v. to stop living
dream - n. something that you have wanted very much to do, be, or have for a long time
Ford’s Theatre - n. Ford's Theatre is a historic theatre in Washington, D.C., used for various stage performances beginning in the 1860s. It is also the site of the shooting of U.S. President Abraham Lincoln on April 14, 1865.
planet - n. a large, round object in space (such as the Earth) that travels around a star (such as the sun)
really - adj. without question or doubt—used to make a statement more definite or forceful
serious - adj. thoughtful or quiet in appearance or manner
shoot - v. - to fire a weapon such as a gun (the past tense is shot)
slide - n.a structure with a slippery surface that children slide down
star - n.any one of the objects in space that are made of burning gas and that look like points of light in the night sky
swing - n. a seat that hangs from ropes or chains and that moves back and forth
teeter-totter - n. a long, flat board that is balanced in the middle so that when one end goes up the other end goes down
tired - adj. feeling a need to rest or sleep
true - adj. agreeing with the facts or not false
um–hum / uh-huh - interjection — used to express affirmation, agreement, comprehension, or interest
working - adj. doing work or in operation

______________________________________________________________

เอกสารประกอบการเรียน

Word Book
Word Book

ดาวน์โหลด​ the VOA Learning English Word Book ซึ่งเป็นเอกสารรวมคำศัพท์ที่ใช้ในเว็บไซต์นี้

ในแต่ละบทเรียนของ Let’s Learn English เรามีชุดฝึกทบทวน​ Activity Sheet สำหรับการฝึกเพิ่มเติมที่คุณทำได้เอง

ครูผู้สอน

Lesson 29 Lesson Plan
Lesson 29 Lesson Plan
คลิกที่​ Lesson Plan ในบทเรียนนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนการสอนในห้องเรียนของคุณ หรือ​ อีเมลหาเรา หากมีคำถามหรือคำแนะนำในหลักสูตรนี้​

ไวยากรณ์ที่ควรใส่ใจ: การใช้ประโยคอดีตในรูป simple past และการผันกริยาแบบไม่ปกติ, การใช้คำคุณศัพท์อย่างถูกต้อง, Infinitive with to

หัวข้อหลักในบทเรียนนี้​: การอธิบายสถานะทางร่างกายและอารมณ์

กลยุทธ์การเรียนรู้แบบลัด​: การสร้างลักษณะส่วนบุคคล (Personalize)

การฝึกพูดและการออกเสียงที่ควรใส่ใจ: การใช้คำคุณศัพท์, การออกเสียงต่อท้าย เช่น Um-Hum, Uh-Huh

______________________________________________________________

ตอนนี้คุณสามารถบอกเราได้ว่าคุณคิดอย่างไรกับบทเรียนนี้ ด้วยการเขียนอีเมลหาเรา หรือแสดงความคิดเห็นมาที่ช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่าง หรือส่งมาทางหน้า Facebook

XS
SM
MD
LG