ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ภูมิภาคละตินอเมริกาจะมีอัตราส่วนผู้หญิงทำงานในสายวิชาชีพต่างๆ สูงที่สุดในโลกภายในสิบปี


Employees of multinational headhunter Korn/Ferry work at the headquarters office of the company in Caracas, Venezuela, Aug. 3, 2015.
Employees of multinational headhunter Korn/Ferry work at the headquarters office of the company in Caracas, Venezuela, Aug. 3, 2015.

ขณะเดียวกันเอเชียจะยังมีอัตราส่วนสตรีในที่ทำงานต่ำกว่าส่วนอื่นของโลก

บริษัทที่ปรึกษา Mercer เปิดเผยรายงานที่คาดการณ์ว่า ภายในสิบปีจากนี้ ภูมิภาคละตินอเมริกา จะมีอัตราส่วนผู้หญิงที่ทำงานในสายวิชาชีพต่างๆ สูงที่สุดในโลกแซงหน้าอเมริกาเหนือและยุโรป

ขณะเดียวกันเอเชียจะยังมีอัตราส่วนสตรีในที่ทำงานต่ำกว่าส่วนอื่นของโลก

การคาดการณ์ของ Mercer อาศัยการสำรวจหน่วยงานเกือบ 600 แห่ง ใน 42 ประเทศทั่วโลก หน่วยงานต่างๆ เหล่านั้นมีจำนวนลูกจ้างรวมกัน 3.2 ล้านคน

การวิเคราะห์พิจารณาจากกิจกรรมต่างๆ ที่หน่วยงานมีขึ้นเพื่อสนับสนุนบทบาทของสตรีในการทำงาน และผลกระทบที่มีต่อผู้หญิงที่ทำงานในสายอาชีพและในตำแหน่งสูงกว่านั้น

รายงานฉบับนี้ชี้ว่า สตรีในละตินอเมริกามีโอกาสได้เลื่อนขั้นมากกว่าผู้ชายในทุกระดับงาน และมีความเป็นไปได้ที่จะมีตำแหน่งอาวุโสมากกว่าผู้ชายสองเท่า

Mercer ชี้ว่าสัดส่วนผู้หญิงในโลกแห่งการทำงานจะเพิ่มเป็นร้อยละ 49 ในละตินอเมริกา ภายในปี ค.ศ.2025 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 36 เมื่อปีที่แล้ว

XS
SM
MD
LG