ลิ้งค์เชื่อมต่อ

อิสราเอลแบ่งปันความเชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำแก่ชาวแคลิฟอร์เนีย


California Drought
California Drought

อิสราเอลเสนอความช่วยเหลือแก่รัฐแคลิฟอร์เนียเพื่อรับมือกับปัญหาการขาดแคลนน้ำ เพราะอิสราเอลมีทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความรู้และประสบการณ์ในด้านนี้

คุณ Eilon Adar ผู้อำนวยการแห่งสถาบัน Zuckerberg for Water Research แห่งมหาวิทยาลัย Ben-Gurion University ในทะเลทราย Negev อิสราเอลเห็นว่าน้ำควรเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ต้องแบ่งปันกัน นี่เป็นเหตุผลที่ทำให้เข้าเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ที่มุ่งให้ความรู้แก่ชาวแคลิฟอร์เนียถึงการรับมือกับปัญหาการขาดแคลนน้ำ

ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประชาชนหลายแสนคนจ่ายค่าน้ำในอัตราเดียวกันหมดไม่ว่าจะใช้น้ำในปริมาณเท่าใดก็ตาม

คุณ Adar กล่าวว่าอิสราเอลมองทรัพยากรน้ำอีกแบบหนึ่งโดยถือว่าน้ำเป็นสินค้าเช่นเดียวกับน้ำมันและแก๊ส กำกับดูแลโดยสำนักงาน Water Authority แห่งอิสราเอล หากคุณใช้น้ำมากขึ้น ก็ต้องจ่ายเงินสูงขึ้น

เขากล่าวว่าในอิสราเอล เมื่อคุณซื้อน้ำหนึ่งยูนิต ก็ต้องจ่ายเงินตามปริมาณน้ำที่ซื้อเหมือนกับสินค้าทั่วไป ซึ่งเป็นค่าส่งน้ำและค่าบำบัดน้ำเสียที่ปล่อยออกจากตัวบ้าน เขาคิดว่านี่เป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จในการจัดการกับทรัพยากรน้ำ

อิสราเอลมีโรงงานผลิตน้ำจืดจากน้ำเค็มห้าแห่งด้วยกันและมากกว่าครึ่งหนึ่งของน้ำที่ใช้ในครัวเรือน ในภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมผลิตเป็นน้ำที่ผลิตขึ้นโดยฝีมือนี้มนุษย์นี้

ด้านคุณ Sivan Cohen แห่งบริษัทเทคโนโลยี Ayyeka กล่าวว่าอิสราเอลสูญเสียน้ำไปอย่างไม่เกิดรายได้ผ่านระบบสาธารณูปโภคน้ำราว 8 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่แคลิฟอร์เนียสูญเสียน้ำไปแบบนี้ราว 16-30 เปอร์เซ็นต์แล้วแต่ว่าอยู่ในจุดใด ส่วนในหลายประเทศ สูญเสียน้ำไปแบบนี้มากราว 40-60 เปอร์เซ็นต์ซึ่งหมายความว่าเกือบครึ่งหนึ่งของน้ำที่ผลิตได้ไปไม่ถึงมือผู้บริโภค

แคลิฟอร์เนียยังไม่สามารถควบคุมปัญหาการขาดแคลนน้ำที่เกิดขึ้นมานานสี่ปีนี้ได้

โรงงานผลิตน้ำจืดจากน้ำเค็มแห่งหนึ่งใกล้กับ San Diego กำลังจะเริ่มดำเนินการในเร็ววันนี้ ขณะเดียวกัน นาย Jerry Brown ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียได้เรียกร้องให้มีการลดปริมาณน้ำที่ใช้ลงทั่วรัฐ 25 เปอร์เซ็นต์และมีการตั้งกองทุน เมื่อปลายปีที่ผ่านมาเพื่อจัดงบประมาณเพื่อใช้ในการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนในระยะยาว

คุณ Adar กล่าวว่าอุปสรรคต่อการแก้ปัญหาภัยแล้งในระยะยาวของแคลิฟอร์เนียน่าจะมาจากการเมืองมากกว่าเทคโนโลยี เมืองต่างๆ ทางใต้ของรัฐที่ต้องการใช้น้ำในปริมาณมากมักจะขอน้ำจืดเพิ่มเติมส่วนแบ่งน้ำที่ให้แก่เมืองทางเหนือของรัฐ

คุณ Darryl Steinberg อดีตประธานวุติสภารัฐแคลิฟอร์เนียและผู้เจรจาหลักในการตั้งกองทุนน้ำกล่าวว่าต้องยุติเรื่องนี้

เขากล่าวว่ารัฐแคลิฟอร์เนียต้องเป็นมีความสมานสามัคคีกันแม้ว่าจะมีน้ำใช้น้อยลง ไม่สมควรแบ่งแยกว่าอยู่เขตเหนือหรือใต้ ทุกคนต้องร่วมมือกันอย่างขยันขันแข็ง อย่างมีประสิทธิภาพและอย่างต่อเนื่องหากต้องการจัดการแก้ปัญหาภัยแล้ง

คุณ Adar ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำจากอิสราเอลย้ำว่าเกษตรกร ครัวเรือนและการประปาในรัฐแคลิฟอร์เนียจะต้องร่วมมือกันและต้องประหยัดน้ำ เขากล่าวกับที่ประชุมว่าอิสราเอลพร้อมที่จะช่วยเหลือรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐและทุกประเทศใดๆ ในโลกที่ประสบกับปัญหาขาดเเคลนน้ำ เพราะอิสราเอลมีทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความรู้และประสบการณ์ในด้านนี้

XS
SM
MD
LG