ลิ้งค์เชื่อมต่อ

นักวิจัยชี้ว่าระดับมลพิษทางอากาศที่ลดลงในนครลอสเเองเจลลีสช่วยให้สุขภาพของเด็กๆดีขึ้น


ผลการศึกษานี้ช่วยสร้างความหวังแก่เมืองอื่นๆ ทั่วโลกที่กำลังประสบกับปัญหามลพิษทางอากาศ

please wait

No media source currently available

0:00 0:04:03 0:00
Direct link

ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Southern California ชี้ว่าคุณภาพอากาศในนครลอสเองเจลลีสปรับปรุงดีขึ้นอย่างมากเช่นเดียวกับสุขภาพของเด็กๆ ในชุมชนห้าแห่งที่เป็นเป้าหมายในการศึกษาระยะยาวนาน 20 ปี

การศึกษานี้ยังศึกษาสุขภาพของเด็กอายุ 11-15 ปีกว่าสองพันคนที่อาศัยอยู่ในเมืองสี่แห่งที่ไม่ติดกับชายฝั่ง ที่ทิศทางลมและลักษณะภูมิอากาศที่มีส่วนให้เกิดมลพิษและเมือง Long Beach ซึ่งเป็นเมืองชายฝั่งที่มีท่าเรือที่มีจำนวนเรือเข้าออกมาก

ทีมนักวิจัยชี้ว่าระดับมลพิษในอากาศลดลงราว 50 เปอร์เซ็นต์ในชุมชนทั้งห้าแห่งนี้ ระดับไนโตรเจนไดออกไซด์ได้ลดลงอย่างน้อยหนึ่งในสาม

คุณ James Gauderman ผู้ร่างรายงานผลการวิจัยนี้กล่าวว่าในพื้นที่ศึกษาทั้งห้าแห่งพบว่าคุณภาพอากาศที่ดีขึ้นช่วยให้เด็กๆ ในชุมชนมีปอดที่แข็งแรงขึ้น เขากล่าวว่านี่เป็นเรื่องราวของความสำเร็จเพราะคุณภาพอากาศดีขึ้นทั้งๆ ที่ปริมาณการจราจรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจยังเพิ่มขึ้นในนครลอสเองเจลลีส เขากล่าวว่าจากการศึกษาพบว่านี่ส่งผลให้เด็กมีสุขภาพปอดที่ดีขึ้น

คุณภาพอากาศที่ดีขึ้นจะช่วยให้เด็กมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจและหัวใจน้อยลงเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ซึ่งช่วยยืดอายุขัยให้ยาวขึ้น

คุณ Frank Gilliand สมาชิกทีมนักวิจัยชี้ว่าคุณภาพอากาศที่ดีขึ้นนี้เป็นผลสืบเนื่องจากมาตรการต่างๆ ของหน่วยงานราชการท้องถิ่น ระดับรัฐและระดับรัฐบาลกลางในการควบคุมการปล่อยควันเสียจากรถยนต์และแห่งอื่นๆ

เขากล่าวว่าการควบคุมมลพิษทางอากาศจำเป็นต้องใช้ความร่วมมือกันในการควบคุมต้นเหตุของมลพิษและต้องใช้เวลานานติดต่อกันจึงจะเห็นผลและยังเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงคุณภาพของยวดยาน คุณภาพของเชื้อเพลิง ปรับปรุงคุณภาพของเครื่องยนต์ดีเซลสำหรับรถบรรทุกให้ดีขึ้นตลอดจนการปรับปรุงกฏระเบียบของท่าเรือ เขากล่าวว่ามาตรการเหล่านี้เมื่อทำร่วมกันจะส่งผลให้ระดับมลพิษทางอากาศลดลงและส่งผลให้คุณภาพอากาศดีขึ้น

ด้านคุณ Mark Lopez นักรณรงค์ที่เมือง Long Beach ชี้ว่ามาตรการต่างๆ ที่มุ่งลดระดับมลพิษทางอากาศในท่าเรือแห่งต่างๆ ก็มีผลให้ระดับมลพิษลดลงด้วย คุณ Lopez กล่าวว่าคุณภาพอากาศที่ดีขึ้นเท่ากับสุขภาพที่ดีขึ้น ซึ่งในทางกลับกัน หากคุณภาพอากาศย่ำแย่ลง สุขภาพของเด็กๆ ก็จะแย่ลงตามไปด้วย

มีเมืองต่างๆ ในประเทศจีนและอินเดียที่ประสบกับปัญหามลพิษทางอากาศที่แย่กว่านครลอสเองเจลลีส และคุณ Edward Avol นักวิจัยกล่าวว่าผลการศึกษานี้ช่วยเป็นแบบอย่างแก่เมืองอื่นๆ ทั่วโลกที่ประสบปัญหามลพิษทางอากาศ

เขากล่าวว่าตัวมลพิษและแก๊สต่างๆ ที่ทีมงานทำการเฝ้าระวังในอากาศของนครลอสเองเจลลีสก็คล้ายคลึงกับตัวมลพิษที่เกิดจากควันเสียรถยนต์ที่พบได้ในเมืองๆ ต่างทั่วโลก ดังนั้นการปรับปรุงคุณภาพอากาศให้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นที่ใดในโลก ก็จะนำมาซึ่งสุขภาพที่ดีขึ้นของเด็กๆ ที่อาศัยในเมืองนั้นๆ

ทีมนักวิจัยทางสุขภาพชี้ว่าการควบคุมมลพิษทางอากาศเป็นผลดีแก่เด็กในช่วงที่ปอดกำลังพัฒนา ส่งผลให้เด็กโตเป็นผู้ใหญ่้ที่แข็งแรง อย่างไรก็ตาม ทีมนักวิจัยชี้ว่าในขณะที่นครลอสเองเจลลีสยังขยายตัวอยู่ตลอดเวลา การพยายามควบคุมระดับมลพิษทางอากาศถือเป็นงานที่ท้าทายอย่างมาก

XS
SM
MD
LG