ลิ้งค์เชื่อมต่อ

กฎหมายว่าด้วยแรงงานเด็กฉบับใหม่ของอินเดียจุดประเด็นวิพากษ์ตำหนิและเสียงสนับสนุน


Biswa Gurung, a seven-year-old Indian boy talks to a colleague as he works at an automobile workshop in Gauhati, India, Oct. 12, 2014
Biswa Gurung, a seven-year-old Indian boy talks to a colleague as he works at an automobile workshop in Gauhati, India, Oct. 12, 2014

รัฐบาลอินเดียออกกฎหมายว่าด้วยแรงงานเด็กฉบับใหม่ที่มีทั้งเสียงตำหนิและสนับสนุน

กฎหมายฉบับนี้ห้ามการจ้างแรงงานเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 14 ปีเป็นครั้งแรก แต่ในขณะเดียวกันมีข้อยกเว้นให้กับธุรกิจของครอบครัว ทำให้ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกล่าวว่า จะต้องพิจารณาคำว่า “ครอบครัว” ว่าจะรวมถึงญาติที่ห่างไกลแค่ไหน

นักต่อสู้เคลื่อนไหวในเรื่องนี้ให้ความเห็นว่า ประเด็นเรื่องครอบครัวจะทำให้ผู้ผลิตผลักดันการผลิตไปสู่ครัวเรือนเพื่อเลี่ยงกฎหมาย ในขณะที่รัฐบาลอธิบายว่า บทบัญญัติเรื่องครอบครัวจะเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้วิชาชีพของครอบครัว

ประมาณว่ามีแรงงานเด็กในอินเดียที่ทำงานรับค้าจ้างราวๆ 5.7 ล้านคน และอีกราวๆ 6 ล้านคนทำงานให้กับธุรกิจของครอบครัว

UNICEF ออกมาเร่งเร้าให้อินเดียถอนบทบัญญัตินี้ออกไป โดยให้เหตุผลว่า จะทำให้เด็กจากครอบครัวยากจนด้อยโอกาสมากยิ่งขึ้น

XS
SM
MD
LG