ลิ้งค์เชื่อมต่อ

รายงานดัชนีเสรีภาพทางเศรษฐกิจ 2015 ระบุฮ่องกงมีระบบเศรษฐกิจเสรีที่สุดในโลก


2015 Index of Economic Freedom
2015 Index of Economic Freedom

สำหรับประเทศไทยติดอันดับที่ 75 จากจำนวน 178 ประเทศของการสำรวจในปีนี้

2015 Index of Economic Freedom
2015 Index of Economic Freedom

รายงานดัชนีเสรีภาพทางเศรษฐกิจ หรือ 2015 Index of Economic Freedom ซึ่งเป็นการจัดทำร่วมกันระหว่างหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal กับมูลนิธิ The Heritage Foundation ระบุว่าฮ่องกงยังคงเป็นระบบเศรษฐกิจเสรีที่สุดในโลกในปีนี้

อย่างไรก็ตาม ปัญหาคอรัปชั่นจะส่งผลให้คะแนนของฮ่องกงลดลงเล็กน้อยและมาอยู่ใกล้เคียงกับสิงคโปร์ซึ่งติดอันดับสอง

ดัชนีดังกล่าวพิจารณานโยบายในสี่ด้านซึ่งมีผลต่อเสรีภาพทางเศรษฐกิจ คือการปฏิบัติตามหลักกฎหมาย บทบาทอย่างจำกัดของรัฐบาล ประสิทธิภาพของการกำกับควบคุม และการเปิดกว้างของตลาด

สำหรับประเทศไทยติดอันดับที่ 75 จากจำนวน 178 ประเทศในปีนี้

Map - Economic Freedom
Map - Economic Freedom

XS
SM
MD
LG