ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ค่านิยมเรื่อง "ใบหน้าของผู้นำ" ของคนอเมริกันกับคนจีน แตกต่างกันอย่างไร?


Some of the richest and poorest U.S. presidents (top row from left): James Madison, Theodore Roosevelt, Thomas Jefferson (AP Photo), Zachary Taylor. (Bottom row, from left) Abraham Lincoln, William McKinley, Harry Truman and George Washington.

นักวิจัยพบว่าในวงการการเมือง รูปร่างหน้าตามีความสำคัญ

ผลงานวิจัยที่เพิ่งเผยแพร่ออกมาระบุว่า คนอเมริกันจะลงคะแนนเสียงเลือกผู้นำที่มีใบหน้าที่ดูแล้วทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าเป็นคนมีความสามารถ ทำงานใดๆ ให้สำเร็จลุล่วงได้

ในขณะที่คนจีนจะเลือกผู้นำที่หน้าตาดูแล้ว ดูจะเข้ากับคนได้ทั่วไป

นักจิตวิทยา Christopher Olivola ของมหาวิทยาลัย Carnegie Mellon บอกว่าในระบอบประชาธิปไตย ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งควรลงคะแนนเสียงให้กับผู้สมัครที่ตนเห็นว่ามีความสามารถในการทำงาน และรูปร่างหน้าตาไม่ควรเป็นประเด็น

แต่นักวิจัยพบว่า ในวงการการเมือง รูปร่างหน้าตามีความสำคัญ

งานวิจัยที่ทำในอเมริกาให้อาสาสมัครดูภาพถ่ายหรือวิดีทัศน์สั้นๆ ของผู้สมัครรับเลือกตั้งที่กำลังแข่งขันกัน อาสาสมัครไม่เคยเห็นหน้าค่าตาผู้สมัครเหล่านี้มาก่อน และนักวิจัยก็ไม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคนเหล่านี้แก่อาสาสมัคร

ผลปรากฏว่าผู้สมัครที่ดูหน้าตาเป็นคนมีความสามารถ ได้คะแนนเสียงจากอาสาสมัครและชนะการเลือกตั้งเป็นส่วนใหญ่ แม้อาสาสมัครจะได้ดูรูปคนเหล่านี้เพียงหนึ่งวินาทีเท่านั้น

นักวิจัยจึงสงสัยว่า ค่านิยมของคนในประเทศอื่นๆ จะมีความแตกต่างจากคนอเมริกันบ้างหรือไม่ โดยเฉพาะคนในประเทศที่มีวัฒนธรรมต่างจากอเมริกา อย่างเช่น จีน

เพื่อจะหาคำตอบในเรื่องนี้ นักวิจัยนำภาพนักการเมืองชาวอเมริกันและชาวไต้หวัน ให้นักศึกษามหาวิทยาลัย Delaware ในอเมริกา และที่มหาวิทยาลัย Fuzhou ในเมืองจีนดู และให้คะแนนด้วย

ผลของการวิเคราะห์คะแนน ยืนยันค่านิยมของนักศึกษาอเมริกันที่เลือกคนที่มีหน้าตาส่อความสามารถ แต่นักศึกษาจีนเลือกผู้ที่ดูหน้าแล้วส่อว่าจะเข้ากับผู้คนโดยทั่วไปได้ดี หรือที่นักวิจัยเรียกว่า เป็นคนมี ‘Social Competence’

หัวหน้านักวิจัย Fang Fang Chen อธิบายความแตกต่างที่เกิดขึ้นว่า เป็นเพราะวัฒนธรรมจีนสอนให้มองลึกและไกลกว่าความรู้สึกประทับใจในการพบกันครั้งแรก ซึ่งตรงกับภาษิตที่ว่า ‘ระยะทางพิสูจน์ม้า กาลเวลาพิสูจน์คน’

XS
SM
MD
LG