ลิ้งค์เชื่อมต่อ

จีนยืนยันสถานะ 'ประเทศกำลังพัฒนา' ต้องการการปกป้องทางการค้าเป็นพิเศษ


รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์จีน หวัง ชูเหวิน กล่าวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่า จีนจะให้ความร่วมมือในการปรับปรุงกฎเกณฑ์ด้านการค้าขององค์การการค้าโลก หรือ WTO หากยังมีการรักษาสถานะของจีน ในฐานะ 'ประเทศกำลังพัฒนา' เอาไว้

รมต.ช่วยพาณิชย์จีน ระบุด้วยว่า การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่จะเกิดขึ้น จะต้องช่วยแก้ไขนโยบายปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศและการใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ผิดเพื่อควบคุมการส่งออก ซึ่งคาดว่าหมายถึงความขัดแย้งทางการค้าที่จีนมีอยู่กับสหรัฐฯ ในขณะนี้

เมื่อเดือนมิถุนายน จีนตกลงกับสหภาพยุโรปว่าจะเสนอให้มีการปรับปรุงกฎเกณฑ์ของ WTO ในส่วนของนโยบายด้านการถ่ายโอนเทคโนโลยี ด้านการอุดหนุนผู้ประกอบการในประเทศ และอุตสาหกรรมที่เป็นของรัฐ ซึ่งล้วนเป็นส่วนที่จีนถูกวิจารณ์จากสหรัฐฯ ว่าเป็นการเอาเปรียบคู่แข่งในตลาดโลก

ที่ผ่านมา จีนเน้นย้ำมาตลอดถึงสถานะของจีนว่ายังเป็น "ประเทศกำลังพัฒนา" ที่ต้องการการปกป้องทางการค้าเป็นพิเศษ แม้ว่าปัจจุบัน เศรษฐกิจจีนมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลกรองจากสหรัฐฯ แล้วก็ตาม

ซึ่งภายใต้กฎเกณฑ์ของ WTO ประเทศกำลังพัฒนาถูกกำหนดให้ทำตามเงื่อนไขที่ผ่อนปรนกว่าประเทศพัฒนาแล้ว ตัวอย่างเช่น ประเทศเหล่านี้สามารถชะลอการใช้กฎใหม่ๆ และใช้ภาษีนำเข้าในระดับที่สูงกว่าได้

แต่ประเทศคู่ค้าของจีนหลายแห่งไม่เห็นว่าเป็นการเหมาะสมที่จีนจะได้รับการปฏิบัติเยี่ยงประเทศกำลังพัฒนาได้ต่อไป

ขณะที่สหรัฐฯ ส่งสัญญาณว่าอาจใช้มาตรการขับจีนออกจากการเป็นสมาชิก WTO หลังจากที่จีนไม่ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่สมาชิกของ WTO

XS
SM
MD
LG