ลิ้งค์เชื่อมต่อ

อิทธิพลของอังกฤษยังครอบคลุมทั่วโลกแม้จะไม่มีจักรภพปกครอง


The British flag flies at half-staff above Portcullis House beside the landmark Elizabeth Tower, more commonly known as Big Ben, in central London in tribute to the victims of a jihadist massacre in Tunisia, July 3, 2015.

บริษัทพีอาร์ Portland และ Comres ซึ่งเป็นองค์กรสำรวจทัศนคติทั่วโลก ร่วมกับ Facebook เผยดัชนี ‘Soft Power’ เมื่อวันที่ 15 ก.ค

ตามคำจำกัดความที่ผู้ทำดัชนีให้ไว้ ‘Soft Power’ คือความสามารถในการปลอบประโลมและโน้มน้าว หรือจะเรียกว่า ‘อำนาจนุ่ม’ ก็ได้ และแม้อังกฤษจะไม่มีจักรภพให้ปกครองอีกต่อไปแล้ว แต่ก็ยังมี ‘อำนาจนุ่ม’ แผ่ไปทั่วโลก

การสำรวจแยกประเด็นต่างๆ ไว้สำหรับการวัด รวมทั้งเรื่องการติดต่อผูกพันกับประเทศอื่นๆ ในโลก ผลของการวัดในประเด็นนี้ระบุว่าอังกฤษเป็นประเทศที่มีการติดต่อผูกพันกับประเทศต่างๆ มากกว่าใครเพื่อน เพราะคนอังกฤษสามารถเดินทางโดยไม่ต้องมีวีซ่าไปยังประเทศอื่นๆ ได้มากถึง 174 ประเทศ ซึ่งนับว่ามากกว่าประเทศใดๆ ทั้งหมด

อำนาจนุ่มอีกด้านหนึ่งของอังกฤษที่เห็นได้ชัด คือวัฒนธรรม ศิลปินของอังกฤษผลิตอัลบั้มเพลงติดอันดับระหว่างประเทศมากกว่านักร้องของประเทศอื่นๆ ในเรื่องการกีฬา เชื่อว่าผู้คนทั่วโลกรู้จักทีมฟุตบอลและนักเตะลูกหนังของอังกฤษมากกว่าของประเทศตนเองเสียอีก

ในด้านการศึกษา อังกฤษเป็นรองเฉพาะสหรัฐเท่านั้น

แต่ที่อังกฤษอ่อนคือสมรรถนะในการประกอบการ ทั้งนี้เพราะอังกฤษใช้จ่ายในด้านการวิจัยและการพัฒนาเพียง 1.7% ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ หรือ GDP ในขณะที่เกาหลีใต้ ซึ่งติดอันดับที่หนึ่งในด้านนี้ ใช้เงินสำหรับการวิจัยและการพัฒนามากถึง 4% ของ GDP

อีกเรื่องหนึ่งที่อังกฤษอ่อนด้อยกว่าผู้อื่น คือเรื่องช่องว่างทางเพศของอังกฤษที่กว้างกว่าประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆ ตามมาตรวัดของสหประชาชาติ ซึ่งทำให้คุณภาพทางด้านธรรมาภิบาลไม่โดดเด่น ในประเด็นนี้จีนติดอันดับสุดท้าย

แต่เมื่อดูภาพรวมแล้ว นิตยสาร The Economist บอกว่า การติดอันดับที่หนึ่งในดัชนี ‘Soft Power’ น่าจะทำให้รัฐบาลอังกฤษพออกพอใจได้บ้างไม่มากก็น้อย เพราะในอีกหนึ่งหรือสองปีข้างหน้า อังกฤษจะต้องเตรียมตัวเผขิญหน้ากับปัญหายากๆ เช่นการลงคะแนนเสียงแสดงประชามติว่าจะอยู่ในสหภาพยุโรป หรือ EU ต่อไปหรือไม่ การลดการกระจายเสียงของบริการวิทยุและโทรทัศน์ BBC และการจำกัดคนเข้าเมืองซึ่งทำให้นักศึกษาชาวต่างชาติลดความสนใจที่จะไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในอังกฤษ

XS
SM
MD
LG