ลิ้งค์เชื่อมต่อ

วิธีต่อรองของชนกลุ่มน้อยชาวเอเชียในฟลอริดาเตรียมรวมพลังยื่นข้อเสนอเทคะแนนเสียงชาวเอเชียต่อผู้สมัครปธน.สหรัฐที่มีนโยบายสนับสนุนชาวเอเชีย


Thai Miami Voter
Thai Miami Voter

ชาวเอเชียในรัฐฟลอริดาเร่งรณรงค์ให้ชาวเอเชียทุกเชื้อชาติมีส่วนร่วมเลือกตั้งปธน. สหรัฐในปลายปีนี้ให้มากที่สุด

กลุ่มชาวเอเชียหลากหลายเชื้อชาติในนครไมอามี และในแถบรัฐฟลอริดาตอนใต้ รวมกลุ่มประชุมหารือเพื่อเตรียมการรณรงค์ให้ชาวเอเชียออกมาลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้

คุณ Joy Bruce ผู้ก่อตั้งองค์กรชื่อ Nanay (NATIONAL ALLIANCE TO NURTURE THE AGED AND THE YOUTH) ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรช่วยเหลือและสนับสนุนชาวเอเชียในนครไมอามี บอกว่า ชาวเอเชียในรัฐฟลอริดามีทั้งหมดประมาณ 454,000 คนแต่ลงทะเบียนเลือกตั้งและมีสิทธิเลือกตั้งมีเพียงประมาณ 66,000คนหรือประมาณร้อยละ 1.1 และในการเลือกตั้งหลายครั้งที่ผ่านมามี 5 หมื่นกว่าคนเท่านั้นที่ไปใช้สิทธิทำให้ขณะนี้กลุ่มแกนนำชาวเอเชียเชื้อชาติต่างๆพยายามรณรงค์ให้ชาวเอเชียไปลงทะเบียนเลือกตั้งให้มากขึ้นเพื่อที่จะมีสิทธิเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนนี้

ขณะที่ Evelyn Bruce ชาวฟิลิปปินส์ บอกว่า ที่ผ่านมาชาวเอเชียมักจะถูกมองข้ามมาตลอด แต่ในการเลือกตั้งครั้งนี้ชาวเอเชียจะต้องได้รับความใส่ใจมากขึ้น แม้ที่ผ่านมาชาวจะเห็นได้ว่าชาวเอเชียจะได้รับความสนใจและมีจำนวนมากขึ้นจากข้อมูลการสำรวจประชากรที่ผ่านมาแต่สิ่งเหล่านั้ยังไม่เพียงพอ เพราะมีความจำเป็นที่เสียงและข้อเรียกร้องต่างๆของชาวเอเชียต้องได้รับการตอบสนอง ด้วยการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองในทุกระดับ

เช่นเดียวกับคุณ Josephine Gordy ชาวจีนในนครไมอามี บอกว่า ชาวเอเชียควรได้รับโอกาสมากขึ้นในการเรียกร้อง และบอกถึงความคิดความต้องการของเราโดยเฉพาะ

ส่วนคุณ Nini Balauant ชาวฟิลิปปินส์ ในนครไมอามี ย้ำว่า ช่องทางที่ชาวเอเชียจะแสดงให้เห็นและพิสูจน์ถึงตัวตนของชาวเอเชียเพียงทางเดียวคือการเข้าไปมีส่วนในการเลือกตั้งและแสดงพลังที่แท้จริงของชาวเอเชีย

แต่การเลือกตั้งของชนกลุ่มน้อยเช่นชาวเอเชียจำเป็นต้องสร้างพลังการต่อรองที่มีน้ำหนักและมีทิศทางเดียวกัน

ดังนั้นคุณ Winny Tang นายกสมาพันธ์ชาวเอเชียน-อเมริกันรัฐฟลอริดาตอนใต้ หาทางออกในเรื่องนี้ โดยกล่าวว่า ชาวเอเชียเกือบทุกเชื้อชาติในรัฐฟลอริดาจะร่วมจัดงานชุมนุมที่เรียกว่าเอเชียนโหวตติ้งเดย์ เพื่อร่วมหารือและตัดสินใจร่วมกันว่าชาวเอเชียจะเทคะแนนเสียงไปในทิศทางเดียวกันเพื่อสนับสนุนผู้สมัครตำแหน่งประธานาธิบดีที่นำเสนอนโยบายที่ให้ความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มชาวเอเชียมากที่สุด

ส่วน คุณกัญญา มูลศิริ นายกสมาคมไทย รัฐฟลอริดาตอนใต้ ในฐานะตัวแทนชุมชนไทยก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เห็นความสำคัญในการรวมกลุ่มของชาวเอเชียที่จะสร้างพลังการต่อรองมากกว่า โดยระบุว่าองค์กรชาวเอเชียที่เรียกว่าองค์กร 1820 ที่ดูแลผลประโยชน์ของชาวเอเชียทั่วอเมริกา จะส่งจดหมายถึงผู้สมัครตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐเพื่อถามถึงนโยบายเกี่ยวกับชาวเอเชียแล้วจะพิจารณาว่าจะสนับสนุนผู้สมัครจากพรรคใด

จากการสำรวจประชากรอย่างเป็นทางการในรัฐฟลอริดา มีจำนวนชาวเอเชียประมาณร้อยละ 3 จากจำนวนประชากรทั้งหมด ขณะที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนยังมีจำนวนน้อย ทางตัวแทนชาวเอเชียจากเชื้อชาติต่างๆจึงต้องการรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างพลังต่อรองให้มากขึ้น
XS
SM
MD
LG