ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สหรัฐฯ กำลังเข้าสู่ 'สังคมผู้สูงอายุ' คนวัยเกษียณจะมีมากกว่าประชากรเด็กในอีก 12 ปี


รัฐบาลอเมริกันระบุว่า ผู้สูงอายุจะมีจำนวนมากกว่าประชากรเด็กในประเทศเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 2030 หรืออีก 12 ปีจากนี้

จากการคาดการณ์ของสำนักสำมะโนประชากรสหรัฐฯ ในปีค.ศ. 2030 คนรุ่นสุดท้ายของกลุ่มประชากรที่เรียกว่า baby boomers จะมีอายุ 65 ปี และจะทำให้อเมริกามีประชากร 1 ใน 5 เข้าสู่วัยเกษียณ

Baby boomers ก็คือผู้ที่เกิดระหว่างปี ค.ศ. 1946 ถึง 1964

โจนาธาน เวสปา (Jonathan Vespa) เจ้าหน้าที่ประชากรศาสตร์จากหน่วยงานดังกล่าว ระบุว่า ในปี ค.ศ. 2035 จะมีประชากรที่อายุอย่างต่ำ 65 ปี จำนวน 78 ล้านคนในสหรัฐฯ เทียบกับ 76 ล้าน 4 แสนคนที่อายุต่ำกว่า 18 ปี

รายงานของสำนักสำมะโนประชากรสหรัฐฯ ชี้ว่าในคริสต์ทศวรรษที่ 2030 จำนวนประชากรสหรัฐฯ จะเติบโตในอัตราที่ต่ำลง และมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์มากขึ้น โดยที่การเติบโตของจำนวนประชากรได้ปัจจัยหนุนจากการอพยพของชาวต่างชาติมาอยู่ในอเมริกา

คนกลุ่มดังกล่าวจะช่วยเร่งการเพิ่มขึ้นของทารกเกิดใหม่ในสหรัฐฯ ด้วย

คนเอเชีย และฮิสเปนิค หรือผู้ที่มีเชื้อสายละตินอเมริกา จะเป็นกลุ่มประชาการที่ขยายจำนวนรวดเร็ว แต่คนผิวขาวจะมีจำนวนลดลง 20 ล้านคน จาก 199 ล้านในอีกสองปีจากนี้ มาเป็น 179 ล้านคนในปี ค.ศ. 2060

และเมื่อถึงปี ค.ศ. 2060 หรือ 42 ปีจากนี้ จำนวนประชากรสหรัฐฯ จะเพิ่มขึ้น 78 ล้านคนเป็น 404 ล้านคน จาก 326 ล้านคนในปัจจุบัน

Elders and Youth Focused Volunteer Initiatives in New York
Elders and Youth Focused Volunteer Initiatives in New York

นักประชากรศาสตร์กล่าวว่า การก้าวข้ามหลัก 400 ล้านคนของจำนวนประชากรสหรัฐฯ น่าจะเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 2058 หรือ 40 ปีจากนี้

ตัวเลขอายุของประชากรโดยรวมชี้ให้เห็นถึงจำนวนประชากรสูงวัยที่เพิ่มขึ้น

ในปี ค.ศ. 2060 ค่าอายุมัธยฐานของประชากรอเมริกันจะเพิ่มเป็น 43 ปี เทียบกับ 38 ปีในปัจจุบัน นักประชากรศาสตร์กล่าวว่า ทิศทางดังกล่าวจะสร้างสิ่งท้าทายให้กับเศรษฐกิจ เพราะคนจำนวนมากจะเกษียณจากภาคแรงงาน ซึ่งเป็นปัจจัยช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

การคาดการณ์ของสำนักสำมะโนประชากรสหรัฐฯ ระบุว่า ในปี ค.ศ. 2060 เมื่อมีประชากรเข้าวัยเกษียณทุกๆ หนึ่งราย จะมีคนอยู่ในวัยทำงานเหลืออยู่ในอัตรา 1:2.5 ลดลงจาก 1:3.5 ในปี ค.ศ. 2020

(รัตพล อ่อนสนิท เรียบเรียงจากรายงานของ Matt Hilburn)

XS
SM
MD
LG