ลิ้งค์เชื่อมต่อ

รายงานการศึกษาเรื่องการใช้โทรศัพท์มือถือ


นักวิจัยกล่าวว่า ผลทางการศึกษาครั้งใหม่ เกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ แสดงว่า ผู้ใช้มักจะไม่ใคร่เหหันไปจากการโทรไปยังจุดหมายปลายทางเดิมๆ

นักวิจัยกล่าวว่า ข้อเท็จจริงข้างต้น จะเป็นประโยชน์ต่อผู้วางแผนเขตนคร ผู้แก้ปัญหาต่างๆ นานา ตั้งแต่การพยากรณ์เกี่ยวกับภาวะการจราจร ไปจนถึงการเตรียมพร้อมเพื่อรับภาวะฉุกเฉิน

ในการศึกษาครั้งนี้ มีการติดตามเรื่องการใช้โทรศัพท์และความเคลื่อนไหวของคนหนึ่งแสนคน ซึ่งเลือกคัดมาจากหมู่ผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ 6 ล้านคนในประเทศที่ไม่มีการระบุชื่อว่า เป็นประเทศใดนั้น เป็นระยะเวลา 6 เดือน นักวิจัยพบว่า พวกเขาโทรศัพท์ไปที่บ้านหรือจากบ้าน หรือโทรศัพท์จากบ้านไปที่ทำงานหรือจากที่ทำงานไปบ้าน ภายในรัศมี 5 กิโลเมตร หรือที่ที่อยู่รอบๆเขตหอสูงสำหรับบริการถ่ายทอดสัญญาณนอกจากนี้ นักวิจัยสามารถบอกได้ว่า โทรศัพท์ที่มาจากบริเวณที่อยู่ไกลมีจำนวนกี่เปอร์เซ็นต์

คุณมาร์ตา กอนซาเลซ แห่งมหาวิทยาลัยนอร์ธเวสเทิร์น ที่นครบอสตัน ผู้เป็นแกนนำในการเขียนรายงานการศึกษาเรื่องนี้ กล่าวว่า พอจะทายได้ว่า ผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่นั้น ส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ใกล้บ้านของพวกเขา

คุณกอนซาเลซ กล่าวว่า ผู้ที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นประจำ ที่ออกไปไกลจากบ้านของพวกเขาเป็นระยะทางห้าร้อยกิโลเมตร มีจำนวนไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์

คุณกอนซาเสซ กล่าวว่า ประวัติด้านการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นวิธีการวัดสอบความเคลื่อนไหวของประชากรแบบง่ายๆ ซึ่งสามารถเป็นประโยชน์ต่อผู้วางแผนเขตนครได้หลายทาง รวมถึงการป้องกันการระบาดของโรคจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งนั้นล่วงหน้าได้ด้วย

จำนวนโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั่วโลกซึ่งอนุมานว่า มีจำนวนราวสามพันล้านเครื่องนี้ เป็นเครื่องมือที่ขาดเสียมิได้ในการประสานการกู้ภัยและการบรรเทาทุกข์ ระหว่างที่เกิดภัยธรรมชาติอย่างเช่น การเกิดแผ่นดินไหวที่เมืองจีนเมื่อเร็วๆนี้ รายงานการศึกษาเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ข้างต้นนี้ ลงพิมพ์อยู่ในวราสาร Nature ฉบับประจำสัปดาห์นี้

XS
SM
MD
LG