ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ถอดความ “ปฐมบรมราชโองการ” ของสมเด็จพระเจ้าชาลส์ ที่ 3


Britain's Queen Elizabeth dies aged 96
Britain's Queen Elizabeth dies aged 96

สมเด็จพระเจ้าชาลส์ ที่ 3 หรืออดีตเจ้าฟ้าชายชาลส์พระโอรสในสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ทรงแถลงปฐมบรมราชโองการ ในวันศุกร์ หลังการสรรคตของพระราชมารดาเมื่อวานนี้

ในครั้งนี้ กษัตริย์พระองค์ใหม่ของอังกฤษ ทรงมีพระราชดำรัส ความยาว 9 นาทีครึ่ง และทรงสัญญาว่าจะสานต่องานของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ด้วยความเป็นสมัยใหม่ในแบบของพระเจ้าชาลส์เอง ตามรายงานของเอพี

ถ้อยความตอนหนึ่งของปฐมบรมราชโองการ ระบุถึงการทำงานของพระราชมารดาที่เป็นตัวอย่างมาตลอดพระชนม์ชีพ โดยมีพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ใส่กรอบวางอยู่ด้านหน้าบนโต๊ะพระที่นั่งของพระเจ้าชาลส์

สมเด็จพระเจ้าชาลส์ ที่ 3 ตรัสว่า “เช่นเดียวกับที่สมเด็จพระราชินีทรงงานด้วยความทุ่มเทอย่างแน่วแน่มั่นคง ข้าพเจ้าขอให้คำมั่นว่า จะเชิดชูหลักการตามรัฐธรรมนูญที่อยู่ ณ ใจกลางของชาติ ตราบเท่าที่พระผู้เป็นเจ้าจะประทานเวลาให้กับช่วงที่เหลืออยู่ของชีวิตข้าพเจ้า”

“เวลานี้เป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงสำหรับครอบครัวของข้าพเจ้าเช่นกัน ข้าพเจ้าเชื่อในการสนับสนุนที่เต็มไปด้วยความรักของภรรยาที่รักของข้าพเจ้า คามิลา”

“เพื่อเป็นการแสดงการรับรู้ถึงงานเพื่อสังคมที่เธอทำอย่างมั่นคงเสมอมา ตั้งแต่การแต่งงานของเราเมื่อ 17 ปีก่อน เธอ (คามิลา) จะดำรงยศเป็นพระมเหสี”

CAMILA
CAMILA

“ในความศรัทธานี้ และคุณค่าที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก (Church of England) ข้าพเจ้าถูกเลี้ยงดูให้เติบโตมาพร้อมกับการรับรู้ถึงภาระหน้าที่ต่อผู้อื่น และให้มีความเคารพอย่างสูงสุดต่อประเพณีที่ทรงค่า เสรีภาพและการมีความรับผิดชอบต่อประวัติศาสตร์ที่มีเอกลักษณ์ของเรา และระบบรัฐสภาอันมีเอกลักษณ์ของเขา”

“ข้าพเจ้าทราบดีว่า (วิลเลียม) ซึ่งมีแคเธอรีนอยู่เคียงข้าง ซึ่งทั้งคู่เป็นเจ้าชายและเจ้าหญิงแห่งเวลส์ จะยังคงเป็นแรงบันดาลใจและเป็นผู้นำกระแสของชาติ โดยจะช่วยให้คนที่ชายขอบให้มาอยู่ที่ศูนย์กลาง ที่ซึ่งพวกเขาจะได้รับความช่วยเหลือ”

“ข้าพเจ้าขอแสดงความรักของข้าพเจ้าต่อแฮร์รีและเมแกน ซึ่งพวกเขาจะมีชีวิตของพวกเขาในต่างแดน”

“และท้ายสุด Mama ที่รัก เมื่อท่านเริ่มเดินทางอันยิ่งใหญ่ทางครั้งสุดท้าย เพื่อไปพบกับ Papa ที่รักของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอเพียงพูดว่า ขอบคุณครับ”

  • ที่มา: เอพี
XS
SM
MD
LG