ลิ้งค์เชื่อมต่อ

รายงาน ILO ระบุ 'มนุษย์เงินเดือน' กำลังหายไปจากตลาดแรงงานโลก


ปัจจุบันคนทำงานส่วนใหญ่ราว 3 ใน 4 ทั่วโลกได้รับว่างจ้างแบบชั่วคราวหรือเป็นสัญญาระยะสั้น

รายงานสถานการณ์ตลาดแรงงานโลก World Employment and Social Outlook 2015 ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ILO ระบุว่าปัจจุบันสภาพการณ์ของตำแหน่งงานทั่วโลกกำลังเปลี่ยนไป กล่าวคือพนักงานประจำที่รับเงินเดือนจากบริษัทหรือ ‘มนุษย์เงินเดือน’ ซึ่งพึ่งพารายได้ประจำ งานที่มั่นคง และเงินบำนาญ กำลังลดน้อยลงเรื่อยๆ

รายงานชี้ว่า ปัจจุบันไม่ถึง 25% หรือ 1 ใน 4 ของคนทำงานทั่วโลกที่ถูกว่าจ้างในลักษณะของมนุษย์เงินเดือนดังกล่าว ขณะที่คนทำงานส่วนใหญ่ราว 3 ใน 4 ได้รับว่างจ้างแบบชั่วคราว หรือเป็นสัญญาระยะสั้น หรืองานที่ไม่ใช่งานประจำ รวมทั้งการทำงานกับครอบครัว ซึ่งในส่วนของผู้ที่เป็นพนักงานประจำนั้น มีไม่ถึงครึ่งที่มีสัญญาการทำงานแบบระยะยาวหรือแบบถาวร

รายงานของ ILO ประเมินด้วยว่า เวลานี้มีคนว่างงานทั่วโลกราว 201 ล้านคน ซึ่งมากกว่าตัวเลขก่อนเกิดวิกฤติการณ์เศรษฐกิจโลกเมื่อปี ค.ศ 2008 ราว 30 ล้านคน และว่าระหว่างปี ค.ศ 2009 – 2013 อัตราการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกนั้น เป็นการจ้างงานแบบชั่วคราวหรือ Part-time มากกว่างานประจำ

XS
SM
MD
LG