ลิ้งค์เชื่อมต่อ

วุฒิสภาสหรัฐผ่านร่างกม.ปฏิรูประบบคนเข้าเมืองที่จะช่วยให้คนต่างด้าว 11 ล้านคนมีโอกาสเป็นพลเมืองอเมริก


หมวดหมู่

XS
SM
MD
LG