ลิ้งค์เชื่อมต่อ

นักวิชาการหลายคนต่อต้านแผนของรัฐบาลพม่าที่ต้องการให้ยูเนสโกรับรองเมืองพุกามหรือ“ทะเลเจดีย์”เป็นมรดกโ


หมวดหมู่

XS
SM
MD
LG