ลิ้งค์เชื่อมต่อ

นักวิชาการหลายคนต่อต้านแผนของรัฐบาลพม่าที่ต้องการให้ยูเนสโกรับรองเมืองพุกามหรือ“ทะเลเจดีย์”เป็นมรดกโลก


ในขณะที่พม่าเเง้มประตูสู่โลกภายนอก บรรดานักท่องเที่ยวหลายพันคนพากันเดินทางเข้าไปเยือนเมืองพุกาม อาณาจักรเก่าแก่ในพม่า ที่คนมักรู้จักกันว่าเมืองแห่งทะเลเจดีย์เพราะมีจำนวนเจดีย์หนาแน่นมากที่สุดในโลก โบราณสถานของเมืองพุกามก่อด้วยอิฐ อายุราวหนึ่งพันปี ได้รับสมญาว่าเป็นนครวัดแห่งพม่า เทียบกับประสาทหินนครวัดของกัมพูชา

แต่ในขณะที่ประสาทหินนครวัดของกัมพูชาได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์อย่างมืออาชีพ บรรดาผู้เชี่ยวชาญหลายคนชี้ว่ารัฐบาลทหารพม่าทำลายเมืองพุกามด้วยการสร้างวัดใหม่ขึ้นแทนวัดโบราณหรือไม่ก็สร้างของใหม่เข้าไปเพิ่มเติมของเดิม

Don Stadtner ผู้เขียนหนังสือเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมและศิลปะพุกามกล่าวว่าไม่ควรประกาศให้พุกามเป็นมรดกโลก เขากล่าวกับผู้สื่อข่าววีโอเอว่าหากรับรองให้เป็นมรดกโลก ก็เหมือนกับร่วมแสดงให้ชาวโลกเห็นว่ายูเนสโกไม่ยึดในหลักการด้านสถาปัตยกรรมพื้นฐาน แม้การบรูณะแบบเดาสุ่ม ไร้ทฤษฎีก็ได้รับการรับรอง

ทางการพม่าได้สร้างวัดและเจดีย์ใหม่ขึ้นอีกหลายร้อยแห่งในพุกาม รวมทั้งวัดที่สร้างขึ้นเป็นที่รำลึกแก่พลเอกอาวุโส ตาน ฉ่วย อดีตหัวหน้ารัฐบาลทหารพม่าด้วย บรรดาเจ้าหน้าที่ทางการออกมากล่าวปกป้องการสร้างวัดและเจดีย์แห่งใหม่ในพุกามชี้ว่าชาวพุทธได้บุญจากการสร้างวัดวาอารามใหม่ๆและบอกปัดว่าข้อกล่าวหาว่าทางการพม่าสร้างความเสียหายแก่เมืองพุกามเป็นข้อกล่าวหาที่เกินจริง

นาย เนง วิน ผู้อำนวยการจัดการกรมโบราณคดีเมืองพุกามกล่าวกับผู้สื่ิอข่าววีโอเอว่า การบูรณะตั้งอยู่บนความรู้ที่ได้จากการศึกษาโครงสร้างของวัดเเละเจดีย์เดิม ดังนั้นจึงยอมรับไม่ได้ที่ถูกกล่าวหาว่าการบูรณะได้ทำลายโครงสร้างและสถาปัตยกรรมเดิม

เมื่อสามปีที่แล้ว ทีมงานบูรณะของพม่าได้รับคำสั่งให้ระงับการก่อสร้างวัดและเจดีย์ใหม่ขึ้นทดแทนแต่ให้อนุรักษ์ของเดิมเอาไว้ บรรดาผู้รู้หลายคนชี้ว่ายูเนสโกควรพิจารณารับรองเฉพาะเจดีย์และวัดโบราณในพุกามที่ได้รับการอนุรักษ์อย่างดีเท่านั้นให้เป็นมรดกโลก

นายทากาฮิโกะ มากิโน่ ผู้เชี่ยวชาญโครงการแห่งยูเนสโกในย่างกุ้ง กล่าวยอมรับในประเด็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างวัดและเจดีย์ใหม่แทนของเก่่า เขากล่าวว่าทางยูเนสโกกำลังหารือกันเกี่ยวกับคำร้องขอให้พุกามเป็นมรดกโลกโดยทางการพม่า

นายมากิโน่ผู้เชี่ยวชาญแห่งยูเนสโกที่ย่างกุ้งกล่าวว่า จะต้องมีการศึกษาในประเด็นนี้เพิ่มเติมโดยผู้เชี่ยวชาญและต้องมีการประชุมร่วมกันเจ้าหน้าที่ทางการพม่า ตลอดจนการพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ด้วยเพื่อตัดสินใจร่วมกันว่าโบราณสถานแห่งใดบ้างที่ควรและไม่ควรรวมอยู่ในมรดกโลก

ผู้สื่อข่าววีโอเอรายงานว่าผู้เชี่ยวชาญหลายคนแสดงความเป็นห่วงว่าหากพุกามกลายเป็นเมืองมรดกโลก จำนวนนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเข้าไปเยือนเมืองพุกามจะยิ่งเพิ่มมากขึ้นและจะยิ่งสร้างความเสียหายแก่โบราณสถานหากพม่าขาดการจัดการที่ดีในเรื่องนี้ แต่ผู้สนับสนุนหลายคนเห็นว่าสถานภาพมรดกโลกจะช่วยให้พุกามได้รับเงินทุนและความรู้จากผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยในงานอนุรักษ์มรดกโลกต่อไป
XS
SM
MD
LG