ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การที่เด็กนอนหลับไม่สนิทเนื่องจากการหายใจผิดปกติ ส่งผลกระทบทั้งทางด้านพฤติกรรมและอารมณ์ของเด็ก


Direct link

การศึกษาทางสุขภาพชิ้นใหม่ชี้ว่าหากเด็กนอนหลับไม่สนิทเนื่องจากการหายใจผิดปกติจะส่งผลกระทบทั้งทางด้านพฤติกรรมและอารมณ์ของเด็ก

หมวดหมู่

XS
SM
MD
LG